Дослідження регіональних особливостей захоронення твердих побутових відходів в Україні

Ключові слова: тверді побутові відходи, захоронення, індикатори, районування

Анотація

Мета. Аналіз сучасної ситуації із захороненням твердих побутових відходів на основі офіційної статистичної інформації, розробка набору показників-індикаторів та характеристика на їх основі особливостей захоронення відходів на регіональному рівні.

Методи. Cтатистичні методи аналізу інформації, в т.ч. метод багатовимірного статистичного аналізу – кластерний аналіз.

Результати. В основу розробки набору індикаторів ситуації із захороненням твердих побутових відходів на національному рівні покладена офіційна статистична інформація щодо утворення і захоронення твердих побутових відходів, а також послуг з вивезення відходів. Аналіз сформованої бази даних по регіонах України дозволив виявити окремі недоліки у первинній інформації та значну варіабельність даних. Перехід від абсолютних до питомих значень показників покладений в основу формування набору показників-індикаторів, що об’єднані у три блоки, які характеризують утворення та захоронення твердих побутових відходів (5 показників), місця захоронення твердих побутових відходів (12 показників) та соціально-економічні показники (3 показники). Для районування території України за ситуацією із захороненням твердих побутових відходів використано метод кластерного аналізу. Розраховані для 24 регіонів України значення індикаторів свідчать про значні регіональні відмінності. На основі вибраних 11 індикаторів проведено районування території України за ситуацією із захороненням твердих побутових відходів з виділенням чотирьох кластерів (нанесених на карту-схему України) та їх узагальнених характеристик.

Висновки. Для вирішення завдання міжрегіонального зіставлення і якісного аналізу інформації доцільно перейти від первинних даних щодо утворення і захоронення, а також надання послуг із вивезення твердих побутових відходів до похідних показників – індикаторів. В результаті отримано чотири кластери областей України з узагальненими характеристиками для кожної групи. За результатами кластеризації можна зробити висновок, що найгіршою ситуація є у Київській та Львівській областях. Найкраща ситуація із захороненням твердих побутових відходів (за сукупністю індикаторів) характерна для Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської і Чернігівської областей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Yu. Prykhodko, Одеський державний екологічний університет

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Silpa Kaza, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata and Frank Van Woerden. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snap-shot of Solid Waste Management to 2050. WBG.

The state of municipal solid waste management in Ukraine by 2018. (2019). Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/ (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Ju. (2018). The analysis and prospects of municipal solid waste problem. Transboundary cooperation in the field of environmental safety and environmental protection, IVth International scientific and practical conference, Gomel, 129-133. (In Russian).

The national Strategy of waste management in Ukraine by 2030. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (In Ukrainian).

Safranov, T. A., Prykhodko, V. Yu., Shanіna, T. P. (2016). The waste deployment of the rubbish dumps and polygons in Odessa oblast. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv national university series “Ecology”, 14, 83-90. (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Yu. (2016). Features of applying the method of weighted scores for zoning by land use for mu-nicipal solid waste removal (on the example of Odessa region). Physical geography and geomorphology, 3(83), 71-76. (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Yu. (2017). The complex environmental researches of waste problem at regional level. Geo-graphical Aspects of Sustainable Development of Regions, II International Scientific and Practical Confer-ence, Gomel, 102-106. (In Russian).

Prykhodko, V. Yu., Prosyanuk, I. O. (2017). Special features of land use for municipal solid waste disposal in Vinnytsia oblast. Bulletin of Hydrometeorological Center of the Black and Azov Seas, 1(20), 154-161. (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Yu. (2018). The characteristic of municipal solid waste situation based on environment-geographical analysis. Geography in the modern world: century-old progress and new priorities, international scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists, 516-519. (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Yu., Osinovska V. Ya. (2019). The development a set of indicators for characteristics the situa-tion of municipal solid waste disposal. Environmental Security: Current Issues and Proposals: national scientific round table and II All-Ukrainian scientific-practical conference, 64-68. (In Ukrainian).

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Prykhodko, V. (2019). Дослідження регіональних особливостей захоронення твердих побутових відходів в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (21), 51-62. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-21-04