Гідроекологічні проблеми Молочного лиману у зв’язку з нестабільним його сполученням з Азовським морем

  • V. P. Vorovka Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7658-5939
  • V. O. Demchenko Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну https://orcid.org/0000-0003-0225-3207
Ключові слова: сполучний канал, гідрекологічна проблема, водно-болотне угіддя, гідрологічний заказник

Анотація

Мета. Виявити існуючі гідроекологічні проблеми Молочного лиману у зв'язку з його нестабільним гідрологічним зв'язком з Азовським морем, що пов’язано з недостатніми морфометричними показниками каналу та занесенням його піщано-черепашковими відкладами.

Методи. Польове картування, картографічне моделювання, гідрологічні методики з врахуванням напряму та сили нагінних явищ

Результати. Проаналізовані гідроекологічні та гідрохімічні проблеми Молочного лиману як ключової території Приазовського національного природного парку, гідрологічного заказника загальнодержавного значення та водно-болотного угіддя міжнародного значення. Виявлена їх пряма залежність від нестабільності функціонування сполучного каналу між лиманом та Азовським морем та його залежність від антропогенних факторів. Поданий історичний зріз особливостей функціонування штучного сполучного каналу. Побудована цифрова 3D модель рельєфу дна лиману і показані зміни рівня води у різні часові періоди. Зроблений просторово-часовий аналіз залежності динаміки гідрологічних та гідрохімічних показників лиману від стану функціонування каналу. Проаналізовані екологічні зміни, що відбуваються внаслідок нестабільного сполучення лиману з морем через канал: зміни солоності води, видового різноманіття безхребетних, риб та птахів, площ мілководних ділянок як місць харчування навколоводних птахів, зміни біопродуктивності акваторії лиману.

Висновки. Існуючі параметри сполучного каналу не забезпечують повноцінного функціонування Молочного лиману. Сучасне розширення каналу та створення захисної споруди з боку моря, очевидно, покращить гідроекологічну ситуацію в екосистемі Молочного лиману.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. P. Vorovka, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування

V. O. Demchenko, Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну

Доктор біологічних наук

Посилання

Antonovsky, O.G., Demchenko, V.O., Mityai, I.S. (2010). Milk estuary: a retrospective and prospects of ecological status. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Biology. Special issue "Hydroecology", (3 (44)), 13 - 17. (In Ukrainian).

Vinokurova, S. V., Demchenko, V. A., Chernichko, I. I., Vorovka, V. P.(2013). Use of remote sensing data in combination with ground surveys to assess the ecological state of Milk Estuary (north-western Azov re-gion). Earth from space - the most effective solutions, VI international Conf., 2013. Moskow, 96-105. (In Russian).

Vishnevsky, V. I., Vorovka, V. P.(2010). Ukrainian Aral. Ukrayina moloda, 2010. November 11, 2010. (In Ukrainian).

Vorovka, V. P., Demchenko, V. A. (2010).Geographic analysis of the factors of the modern eco-state of the Dairy lima-well. Ukrainian geographic journal, ( 3), 43-47. (In Ukrainian).

Vorovka, V. P., Demchenko, V. A., Vinokurova, S. V. (2015).Dynamics of hydrological parameters of the Dairy estuary as a hydrological reserve of national importance. Hydrology, hydrochemistry and hydroecol-ogy, 1 (36), 46-56.6.

Demchenko, V. A. (2001). Management of the Dairy estuary with the goal of preserving its biological di-versity. Social and economic problems of nature and ecology: environmental materials. science.-practical. conf. Mikolaev, 456-461. (In Ukrainian).

Demchenko, V.O., Yevtushenko, M.Iu., Vorovka, V.P. (2014). The state of the Dairy Estuary as a result of its connection with the Sea of Azov in 2014. Contemporary Problems of Theoretical and Practical Ichthy-ology: VIІth Intern. ichthyologist. scientific-practical Conf., Melitopol-Berdyansk, 69-72 (In Ukrainian).

Demchenko, V. O., Chernichko, R. M., Chernichko, J. I., Dyadicheva, O. A., Koshelev, O. I., Demchenko, N. A. (2012). The current state of the Dairy Estuary as wetlands of international importance. Zapovidna sprava v Ukraini, 18 (1-2), 114-119. (In Ukrainian).

Demchenko, V. A., Mityai, I. S., Antonovsky, A. G., Zabroda, S. M. The current state of the Dairy Estuary hydrological reserve due to its isolation from the Sea of Azov. The role of nature reserves in biodiversity conservation: proceedings of a scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Kaniv Nature Reserve, Kaniv, 2003. 53-54. (In Ukrainian).

Ilyin, Yu. P. Fomin, V. V., Dyakov, N. N., Gorbach, S. B. (2009). Hydrometeorological conditions of the seas of Ukraine. Vol. 1. Sea of Azov. Sevastopol. [in Russian].

Management plan Dairy estuary. (2005). 1-67. (In Ukrainian).

Mityay, I. S., Demchenko, V. A., Zabroda, S. M., Trubnikova, A. P., Brovchenko, N. T. (2000). Current ecological state of the Dairy estuary. Geographical Problems of the Development of the South of Ukraine in the 21st Century, Odessa-Melitopol, 33-38 (In Ukrainian).

Development of a working project for the construction of hydraulic structures to provide a hydrological regime in the reserve of the national value " Dairy estuary" in the Zaporozhye region.(2001). Kyiv. (In Ukrainian).

Chesalin, M.V., Zuev, G.V., Mityai, J.S., Demchenko, V.A. (2002).Modern state and problems of preserving the ecosystem of the Dairy estuary of the Azov Sea. Rybne hospodarstvo Ukrainy, 1 (18), 5-9 (in Russian).

Yankovsky, B. A.(1965). About fishery use of the Dairy estuary. News of the Melitopol Division of the Ge-ographical Society of the Ukrainian SSR and Zaporizhzhya Regional Branch of the Society for the Conservation of Nature of the Ukrainian SSR. Dnepropetrovsk: Promin. 67-80. [in Russian].

Yarovy, S.O., Dyadicheva, O.A., Demchenko, V.A., Antonovsky, O.G. (2014). Wetlands of Interna-tional Importance " Dairy Estuary". VBU monitoring of international importance. Methods and results: materials of the seminar "Organization and results of monitoring of the Security Service of Ukraine in Ukraine", Odessa, 126-134. (In Ukrainian).

Demchenko V., Vinokurova S., Chernichko J., Vorovka V. (2015). Hydrological regime of Molochnyi li-man under anthropogenic and natural drivers as a basis for management decision-making. Environmental Science & Policy, 46, 37-47.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Vorovka, V., & Demchenko, V. (2019). Гідроекологічні проблеми Молочного лиману у зв’язку з нестабільним його сполученням з Азовським морем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (21), 23-33. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-21-02