Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні

  • V. I. Medinets Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0001-7543-7504
  • D. V. Cheberkus Міністерство освіти і науки України, м. Київ, Україна
  • S. V. Zherebchuk Міністерство освіти і науки України, м. Київ, Україна
  • S. V. Medinets Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, http://orcid.org/0000-0001-5980-1054
  • E. A. Cherkez Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • S. M. Snigirov Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0003-3287-2519
  • N. V. Kovalova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-9710-0993
Ключові слова: Чорне море, Азовське море, морські дослідження, науково-дослідницька інфраструктура, екосистема, Морська доктрина

Анотація

Ціль. Обґрунтування та формулювання концептуальних засад створення ефективної національної системи  морських досліджень, яка була би базовою складовою інформаційного забезпечення національних економічних і військових інтересів України в Чорному і Азовському морях. Результати. Проаналізовано сучасний стан науково-дослідницьких інфраструктур для проведення морських досліджень в України та існуючої законодавчої бази. Розглянуті питання пошуку оптимальних шляхів вирішення проблеми, насамперед  принципи  та механізми відновлення та функціонування цілісної системи морських досліджень. Обґрунтовані заходи і кроки щодо створення національної системи сталого розвитку  морських  досліджень  в Україні, діяльність якої буде спрямована на забезпечення Уряду і заінтересованих міністерств та відомств сучасною інформацією  для захисту національних інтересів, підвищення безпеки, збереження суверенітету держави.  Наведений перелік конкретних заходів майбутньої програми, які розподілені та 3 блоки: а) організаційні, б) створення сучасної науково-дослідної інфраструктури, с) виконання наукових  досліджень у виключній (морській) економічній зоні України. Висновки. Науково-дослідницький потенціал України в останнє десятиріччя зменшився до мінімально критичного за всі роки незалежності, насамперед,  внаслідок анексії Криму та прилеглого шельфу Чорного моря Російською Федерацією. Діюча в Україні  відомча система фінансування та виконання наукових досліджень при проведенні цільових морських досліджень в інтересах конкретних міністерств та відомств неспроможна вирішити існуючі проблеми.  Єдиним шляхом вирішення проблеми є розробка та впровадження Державної цільової науково-технічної програми, ключовими пріоритетами якої буде вирішення  низки однакових міжнародних проблем  усіх чорноморських країн та національні інтереси України. Створення новітньої національної системи наукових досліджень неможливо реалізувати без створення відповідної інфраструктури, відновлення науково-дослідного флоту та сучасної системи підготовки спеціалістів морських галузей з урахуванням досвіду  європейської та світової науки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. I. Medinets, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат фізико-математичних наук, старний науковий співробітник

D. V. Cheberkus, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, Україна

кандидат економічних  наук, старший  науковий співробітник

S. V. Medinets, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

доктор природничих наук

E. A. Cherkez, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 доктор геолого-мінералогічних наук

S. M. Snigirov, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат біологічних наук

N. V. Kovalova, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Stepanova, K.V., Stepanov, V.M. (2017). Morska derzhava ta morska polityka [Marine state and marine policy]. Economy and state, (3), 21-24. (In Ukrainian)

Schiptsov, O.A. (2017). Kontsept proektu derzhavnoyi tsilovoyi naukovo-tehnichnoyi program v galuzi morskyh doslidzhen i tekhnologiyi [Concept of draft state target research and technical programme in the sphere of marine studies and technology]. Geology and mineral resources of the World Ocean, 4 (5), 5-11. (In Ukrainian)

Medinets, V.I., Ivanytsya, V.O. (2018). Shlyakhy rozvytku morskyh naukovyh doslidzhen v Ukraini [Ways of marine researches development in Ukraine]. Man and environment. Issues of neoecology, (1-2 (29)), 6-20. (In Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Mizhvidomchu koordinatsiynu radu z pytan morskyh doslidzhen Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta Natsionalnoi akadmii nauk Ukrainy. 551/224 MON ta NAN Ukrainy. (2016). [On approval of Regulation on Interdepartmental coordination council on the matters of marine studies of the Ministry of Education and Science and National Academy of Sciences of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0868-16 (In Ukrainian)

Schiptsov, O.A. (2017). Morski doslidzhennya i technologii v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku [Marine studies and technologies in Ukraine: state and prospects of development]. Geology and mineral resources of the World Ocean, (4), 104-108. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/145193/10-Shchiptsov.pdf?sequence=1 (In Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do Morskoi Doktryny Ukrainy na period do 2035 roku. 1108 Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). [On making changes to Maritime Doctrine of Ukraine for the period till 2035. 1108 Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#n5 (In Ukrainian)

Medinets, S. (2017). Sources that can be used for marine environment assessments of the Black and Azov Seas under the Regular Process (covering exclusive economic zone of Ukraine). First regional Workshop of the first round of workshops held under the auspices of the United Nations in support of the second cycle of the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects Lisbon, Portugal, 14– 15 September 2017 Regular Process Workshop, 14-15 Sep 2017, Lisbon. Available at: https://www.un.org/depts/los/global_reporting/2017_Portugal/Presentations/Medinets.pdf

Schatz, Valentin J. , Koval, Dmytro (2018). Ukraine v. Russia: Passage through Kerch Strait and the Sea of Azov (Part I), Völkerrechtsblog. doi: 10.17176/20180110-131019. Available at: https://voelkerrechtsblog.org/ukraine-v-russia-passage-through-kerch-strait-and-the-sea-of-azov/ ; Available at: https://intr2dok.vifa-recht.de/receive/mir_mods_00003028; https://www.researchgate.net/publication/322365710_Ukraine_v_Russia_Passage_through_Kerch_Strait_and_the_Sea_of_Azov_Part_I

Serednyostrokovyi plan pryoritetnykh dij Uryadu do 2020. 275-r. (2017). [Midterm plan of priority actions of the Government of Ukraine till 2020. 275-r ]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednostrokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-ta-plan-prioritetnih-dij-uryadu-na-2017-rik (In Ukrainian)

Elliot, M., Burdon, D., Atkins, J. P., Borja, A., Cormier, E., de Jonge, V. N., Turnere ,R. K. (2017). “And DPSIR begat DAPSI(W)R(M)!” - A unifying framework for marine environmental management. Marine Pollution Bulletin, 118(1–2), 27-40.

Опубліковано
2019-06-03
Як цитувати
Medinets, V., Cheberkus, D., Zherebchuk, S., Medinets, S., Cherkez, E., Snigirov, S., & Kovalova, N. (2019). Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (20), 6-22. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-01

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>