Хімічні дисципліни в екологічній освіті: історія викладання та реальність

Ключові слова: хімія, біогеохімія, екологічна освіта, природничі науки, компетентність, рівні вищої освіти, годинне навантаження

Анотація

Мета. Огляд історії викладання нормативної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» та вибіркових хімічних дисциплін при підготовці фахівців зі спеціальності 101 «Екологія» з метою 1) звернути увагу до сучасного стану годинного навантаження природознавчих дисциплін хімічного напрямку, що складають базис для підготовки освіченого фахівця-еколога, та 2) пошуку шляхів поліпшення внеску хімічної складової у вищу екологічну освіту в умовах реформування вищої школи України. Методологічні підходи. Конкретизація, аналіз, синтез, розкриття причинно-наслідкових зв’язків з декларативним напрямом системних досліджень. Результати. У хронологічному порядку проведено аналіз викладання нормативної та вибіркових хімічних дисциплін з 1999 по 2018 рр. для  спеціальності 101 «Екологія». Показано корисність і важливість хімічної підготовки для формування, як спеціальних, так і інтегрованих компетентностей екологів; висловлюється тривога за третинне скорочення навантаження на нормативну дисципліну «Хімія з основами біогеохімії» і сумнів ефективності її засвоєння здобувачами вищої освіти за цих умов. Пропонуються шляхи вирішення проблеми, що виникла, через зміну підходу у класичному викладанні хімії в реальній обстановці. Висновки. У реаліях сьогодення скорочення викладання дисциплін хімічного змісту та усунення них з навчальних програм є невиправданим і регресивним. З підвищенням техногенного навантаження на біосферу необхідність у поширенні та покращенні хімічних знань є очевидною. Для набуття компетентностей, що вимагаються, як варіанти пропонуються введення блок-дисциплін хімічно-екологічного напрямку, хіміко-аналітичних спецкурсів, проведення презентацій та майстер-класів. Саме біогеохімія з її природознавчою інформативністю і прикладною складовою здатна надати фахівцю-екологу сучасний світогляд, професійний кругозір та необхідну компетентнісну значимість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. В. Федорова, Одеський державний екологічний університет

канд. хім. наук, доц.

Посилання

Koinova, I.B. (2017). Novi pidkhody do ekologichnoi оsvity v Ukraini [New approaches environmental to the education in Ukraine]. Visnyk of V.N. Каrazin Kharkiv national university series «Eсology», (16), 150-154 [In Ukrainian].

Nekos, А.N., Tsekhmіstrova Yu.V. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid osоbysto-оrіyentоvanoho napriamu pry vykladanni ekolohii v serednikh navchalnykh zakladakh [The competence approach of personally oriented direction during teaching ecology in schools]. Man and Environment. Issues neoecology, (1-2(25)), 88-93 [In Ukrainian].

Rud, M.V. (2006). Kompetentnisnyi pidkhid v оsviti. [The competitive approach in education]. Visnyk Lviv National university series «Pedagogical», (21(1)), 73-81 [In Ukrainian].

UR Bologna Seminar Using Learning Outcomes. (2004). Edinburg, 1-2 July. Available at: www.bologna-bergen2005.no [In English].

Hаluzevyi standart vyshchoi osvity (HSVO) Mіnisterstva оsvity i nauky, mоlоdi tа sportu Ukrainy. Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bаkаlаvra . [The Branch Standart of Higher Education of Department of education and science, young people and sport of Ukraine. The educational and professional bachelor’s pro-gram]. (2011). Ministerstvo оsvity i nauky, mоlоdi tа sportu Ukrainy. Kyiv, 41 [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu оsvitu». (2017). [The Law of Ukraine «On Higher Education»] vid 01.07.2014 №1556-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1556-18/ [In Ukrainian].

Project Tuning Educational Structures in Europe (TUNING). URL: www.unideusto.org/tuningeu/ [In English].

Metodychni rekomendatsii shchоdо rozroblennia standartiv vyshchоi оsvity. (2017). [Metodical recommendations about the development of Standarts of Higher Education of Ukraine]. Available at: https://mon. gov.ua>app>vishcha-osvita [In Ukrainian].

Standart vyshchоi оsvity Ukrainy (2018). [Standart of Higher Education]. Ministerstvo оsvity i nauky Ukrainy. Kyiv. Available at: https://www.mon.gov.ua>npa abo https://www.mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bb/626/82a/5bb62682ac 919819553374 [In Ukrainian].

Fedorova, H.V. (2015). Biogeokhimiia [Biogeochemistry]. Оdessa : ТЕS, 16-23. (284). [In Ukrainian].

University of Copenhagen. Available at: https://www.studies.ku.dk/masters/water-and-enviroument/program/ structure [In English].

Highest ranking unis for Environmental Science degree United-Kingdom. Available at: https://www.whatuni.com>search> subject [In English].

University of Southampton. Available at: https://www.southampton.ac.uk http://www.il.ru/higher/university/38 [In English].

University of Nova Horica (Slovenia). Available at: http://www.ung.si/en/study/school-of-environmental-sciences/faculty [In English].

ETH Zurich. Available at: http://www.usnews.com>education> [In English].

University of Lund (Sweden). Available at: https://www.lunduniversity.lu.se [In English].

University of Davis (USA). Available at: https://www.uc.davis.edu/interest-groups/agriculturel-and-environmental-sciences-graduate-programs [In English].

University of East Anglia. Available at: http://www.uea.ac.uk/env/courses/bsc-environmental-earth-sciences.underground-degrees [In English].

University of Oregon (USA). Available at: chemoc.coas.oregonstate.edu [In English].

University of Wisconsin-Madison (USA). Available at: www.biogeochem.engr.wisc.edu [In English].

Kazan Federal university (RF). Available at: https://edu.kpfu.ru [In Russian].

Dobrovol’skiy, V.V. (2003). Osnovy Biogeokhimii : uchebnik [The Fundamental of Biogeochemistry : text-book]. M. : Izdatelskiy centr «Akademiya», 342 [In Russian].

Radioekologiya programma profilya bakalavriata 1.05.03.06 Ekologiya i prirodopol’zovanye. Available at: msk.postupi.online>programma/748 [In Russian].

Obrazovatel’nyj sait Kazakhstana (2017). Available at: https://www.google.com/search?q=testent.ru>publ>estestvennye_nauki [In Russian].

Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Федорова, Г. (2018). Хімічні дисципліни в екологічній освіті: історія викладання та реальність. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (19), 122-130. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12101