Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр

  • Н. В. Ковальова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • О. П. Конарева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • I. Є. Солтіс Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: бактеріопланктон, мікроорганізми, бактерії, Куяльницький лиман

Анотація

Мета. Вивчення змін чисельності бактеріопланктону  в водах Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. під впливом абіотичних факторів в умовах контрольованого експерименту по заповненню лиману морською водою. Методи. Мметод прямого підрахунку мікроорганізмів під мікроскопом. Результати. Чисельність бактеріопланктону Куяльницького лиману змінювалася в дуже широких межах (1,4∙106 кл/мл - 140∙106 кл/мл) і на 1-2 порядки перевищувала значення в морських водах і прісноводних джерелах, які впадають до лиману. Динаміка дворічного ряду спостережень показала різкі зміни кількості бактеріопланктону в лимані, де його чисельність зменшилася в 2016 р. по зрівнянню с 2015 р. в середньому в 2,2 рази.. Розподіл ЧБ у воді лиману показав кількісну перевагу в придонному шарі, що свідчить про надходження мікроорганізмів до водного шару з донних відкладень. Висновки. Різкі зміни ЧБ у водах Куяльницького лиману , на нашу думку, були пов’язані з декількома факторами: з одного боку інтенсивний розвиток архей в 2015 р. міг бути спровокований змінами умов середовища у зв’язку з заповненням лиману морською водою, з іншого боку -  різке зменшення кількості мікроорганізмів в 2016 р. було викликане випадінням гіпсу і утворенням гіпсової кірки на дні, що на деякий час практично припинило всі обмінні процеси на межі вода-дно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. В. Ковальова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
канд. біол. наук, с.н.с.,
С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
д-р природ. наук

Посилання

1. Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах, Л., Наука, 1985, 294 с.

2. Романенко С.И., Кузнецов С.И. Микрофлора Сиваша некоторых соляных промыслов Крыма. Физиология водных микроорганизмов и их роль в круговороте органического вещества. Л.: Наука, 1969. С. 8–13.

3. Oren A. Diversity of halophilic microorganisms: environments, phylogeny, physiology, and applications. J.Ind Microbiol Biotechnol. 2002, Jan; 28(1): 56-63

4. Рубенчик Л.И. Микроорганизмы и микробиальные процессы в соляных водоемах Украины. К.: Изд-во АН УССР. 1948. 118 с.

5. Исаченко Б.Л. Микробиологические исследования над Грязевыми озерами. Избр.тр., Т.2. М-Л., Изд. АН СССР. 1951. С. 26-142.

6. Ma1 Y, Galinski E. A, Grant W. D, Oren A, Ventosa A. Halophiles 2010: Life in Saline Environments. Appl. Environ. Microbiol. November 2010, vol. 76. no. 21. 6971-6981.

7. Oren A., and Gurevich P. 1995 Dynamics of a bloom of halophilic archaea in the Dead Sea, Hydrobiologia, 315: 149-158.

8. Post F.J. 1981 Microbiology of the Great Solt Lake north arm. Hydrobiologia, 81:59-69

9. Белкина Н. Ф. Роль донных отложений в процессах трансформации органического вещества и биогенных элементов в озерных экосистемах. Труды Карельского научного центра РАН, № 4. 2011. С. 35–41.

10. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Под ред. Ю.П.Зайцева, Б.Г.Александрова, Г.Г. Миничевой. К.: Наук. думка. 2006. 701 с.

11. Добрынин Э.Г. Микробиологические процессы круговорота органического вещества в гипергалинных водоемах/автореферат дисс. к.б.н. по ВАК 03.00.07. Борок. 1984. 24 с.

12. Буторин А.Н. Активность микрофлоры на границе воды и донных отложений// Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. Л.: Наука, 1984. С. 248-253.

13. Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная екология океана. Л.:Гидрометеоиздат. 1989. 528 с.

14. Разумов А.С. Прямой метод учета бактерий в воде. Сравнение его с методом Коха. Микробиология. 1932. Т.1, № 2. С.131-146.

15. Mедінець В.І., Ковальова Н.В., Дерезюк Н.В., Снігірьов С.М., Черкез Є.А., Медінець С.В., Газетов Є.І.Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). C. 35-51.

16. Ковалева Н.В. Бактериопланктон воды Куяльницкого лимана в 2013-2015 гг. / Н.В. Ковалева, В.И. Мединец . Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. С. 65-68.

17. Заика В. Е. О трофическом статусе пелагических экосистем в разных регионах Черного моря/Морской экологический журнал, №1, Т.II, 2003. С. 5-11.

18. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, та ін., К.: СИМВОЛ-Т, 1998. 28 с.

19. Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). C. 52-61.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Ковальова, Н. В., Медінець, В. І., Медінець, С. В., Конарева, О. П., & СолтісI. Є. (2017). Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», (17), 20-28. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/10057

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)