Російська історична наука в еміграції 1920–1930-х рр. в оцінках А. В. Флоровського

  • Г. В. Руденко

Анотація

У статті розглянуті наукові штудії професора Карлового університету в Празі А. В. Флоровського, присвяченні комплексному аналізу та процесу осмислення наукової творчості істориків-емігрантів 20-х–30-х рр. ХХ ст. Головним предметом його дослідження була систематизація наукових доробок російського зарубіжжя. А. В. Флоровський зробив на особливості праці та специфіці діяльності своїх колег за кордоном. Вчений одним із перших спробував дослідити та проаналізувати діяльність професійних організацій істориків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Архів Російської академії наук (АРАН), ф. 1609. оп. 1, д. 51, л. 5.
2 Там само, д. 17, л. 7.
3 Там само, л. 3.
4 Флоровский, А. В. Русские историки-эмигранти в Праге. – В: Прага: Русские в Праге 1918–1928 гг. Прага,1928, с. 263.
5 Там само, с. 265.
6 Пашуто, В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992, с. 123.
7 АРАН, ф. 1609. оп. 1, д. 17, л. 8.
8 Там само, д. 38, л. 2.
9 Там само, д. 51, л. 10
10 Там само, л. 9.
11 Там само, д. 46, л. 4.
12 Там само, д. 51, л. 11.
Як цитувати
Руденко, Г. (1). Російська історична наука в еміграції 1920–1930-х рр. в оцінках А. В. Флоровського. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/620