Македонське питання в зовнішній політиці болгарського уряду Рачо Петрова у 1903–1906 рр.

  • Д. В. Миколенко

Анотація

У статті розглядаються основні напрями політики кабінету міністрів Народно-ліберальної партії у 1903–1906 рр. щодо вирішення македонського питання. Автор характеризує їх у порівнянні з ідеологічними засадами уряду С. Стамболова в 1887–1894 рр. та приходить до висновку, що на початку минулого століття під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників представники цієї політичної сили змушені були корегувати свої погляди на вказану міжнародну проблему.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Соларов, К. България и македонският въпрос. С., 1925, с. 141.
2 Мичев, Д. Стефан Стамболов и македонският въпрос. – Македонски преглед, 1995, № 4, с. 58.
3 Нов век, 1895, 16 февруари.
4 Нов век, 1903, 20 май.
5 Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) партия в България, 1903–1920. С., 1986.
6 Славов, С. Външната политика на Княжество България и македонският въпрос в следилинденския период (1903–1908). – В: Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. С., 2008, с. 398–428.
7 Погодин, А. Л. История Болгарии. СПб., 1910; Ястребовъ, Н. В., П. А. Лавров. История болгарского народа. Петроградъ, 1916.
8 История Болгарии. Т. 1. М., 1954.
9 Лямцева, Л. Монархический институт в политической системе Болгарии в конце ХІХ – начале ХХ в. – Проблемы социально-политической истории зарубежных стран. Сыктывкар, 1996.
10 Чорній, В. П. Історія Болгарії. Львів, 2007.
11 Нов век, 1903, 16 януари.
12 Нов век, 1903, 25 февруари.
13 Славов, С. Външната политика на Княжество България и македонският въпрос в следилинденския период (1903–1908). – В: Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. С., 2008, с. 401.
14 Централен държавен архив, ф. 3 „Личен архив Цар Фердинанд“, оп. 18, а.е. 14.1, л. 8.
15 Сквозников, А. Македония в конце ХІХ – начале ХХ века – яблоко раздора на Балканах. Самара, 2010, с. 58.
16 Исторически архив при Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ф. 14 „Гр. Начович“, оп. 5, а.е. 3828, л. 110–111.
17 Славов, С. Вказ. праця, с. 401.
18 Централен държавен архив, ф. 3 „Личен архив Цар Фердинанд“, оп. 18, а.е. 14.3, л. 15.
19 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 402.
20 Стенографски дневници на ХIII ОНС, І редовна сесия. С., 1903, с. 126.
21 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 402.
22 Дамянов, С. Европейската дипломация и Илинденско-Преображенското въстание. – Исторически преглед, 1983, № 3, с. 320.
23 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 404.
24 Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) партия в България, 1903–1920. С., 1986, с. 166.
25 Цит. за: Попов, Ж. Народнолибералната ..., с. 169.
26 Архив внешней политики Российской империи, ф. 137 „Отчеты МИД“, оп. 475, д. 134, л. 27.
27 Славов, С. Вказ. праця.., с. 406.
28 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця, с. 408.
29 Централен държавен архив, ф. 52 к „Р. Петров“, оп. 3, а. е. 31, л. 18.
30 Попов, Ж. Буржоазните опозиционни партии и второто народнолиберално правителство 1903–1908. – Исторически преглед, 1982, № 1, с. 53.
31 Оманова, Р. Второто народнолиберално правителство и сръбската пропаганда в Македония (1903–1908). – Военноисторически сборник, 1986, № 6, с. 112.
32 Попов, Ж. Буржоазните..., с. 54.
33 Влахов, Т. Турско-българското съглашение от 1904 г. – В: Сборник в чест на проф. Александър Бурмов. С., 1973, с. 320.
34 Нов век, 1904, 14 юли.
35 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 420.
36 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 425.
37 Попов, Ж. Народнолибералната..., с. 166.
38 Цит. за: Славов, С. Вказ. праця..., с. 426.
39 Там само.
40 Попов, Ж. Народнолибералната..., с. 167.
41 Славов, С. Вказ. праця..., с. 425.
42 Там само.
Як цитувати
Миколенко, Д. (1). Македонське питання в зовнішній політиці болгарського уряду Рачо Петрова у 1903–1906 рр. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/616

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)