Предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион през ХХI век

  • Владислав Лазаров Доктор на науките, катедра „Национална сигурност“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (София, 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 119, Република България) https://orcid.org/0000-0003-0120-5887

Анотація

Геостратегическото значение на Черноморския регион е безспорно. От столетия той се явява незаобиколим фактор за търговските пътища между Европа и Азия, както и своеобразен плацдарм за влияние в Близкия изток. Нерядко конфликти на интереси и сблъсъци между Великите сили предизвикват и проливите, свързващи Черно море със Средиземно море. За разлика от Средиземноморския басейн или Балтийско море, Черноморският регион не е хомогенен в историческо и в културно отношение. По време на Студената война тук минава границата между Изтока и Запада. Днес Черноморският регион е своеобразна граница между евроатлантическата и руската система за сигурност, като основни силови фактори на арената са актьорите с глобални и регионални претенции: САЩ, ЕС, Русия, Китай, Турция.

Процесът на глобализация очерта нов многополярен свят с различни рискове и заплахи за сигурността. Черноморският регион е класически пример за два паралелно съществуващи процеса. С опит за интеграция, от една страна − чрез създаване на регионални транснационални институции − Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ОЧИС), Черноморската военно-морска група за оперативно сътрудничество (BLACKSEAFOR), от друга страна, с енергичното противопоставяне на интересите на глобалните сили и тяхното въздействие върху поведението на регионални играчи и малки държави. Черноморският регион се явява зона на сблъсък на геополитическите играчи, като противопоставянето им има своите регионални и национални измерения. Регионалният геоикономически проект „Триморие“, както и руските инициативи („Турски поток“, „Син поток“) отреждат за пореден път на Черноморския басейн статут на сериозна арена на сблъсък на интересите на основни глобални играчи. Предвид актуалните енергийни аспекти на сигурността, безспорно Черноморието има важна роля за регионалната и международната сигурност.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bozhilov, Y. 2013. The Black sea region needs new security architecture, Harvard Black Sea Security Program.
Gilpin, R. 2003. Globalna politikonomia [Global political economy]. Sofia: Izdatelstvo Damyan Yakov. (In Bulgarian).
Karastoyanov, S. 1997. Politicheska geografia, geopolitika, geostrategia [Political geography, geopolitics, geostrategy]. Sofia: UI „Sv. Kl. Ohridski“. (In Bulgarian).
Ross Wilson, U.S. Policy in the black sea region. URL: http//www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_id_58.pdf (Date of application 18.08.2019).
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати
Лазаров, В. (2020). Предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион през ХХI век. Дриновський збірник, 13, 170-174. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.18