Рецензія на кн.: Ручинская О. А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков: Майдан, 2017, 286 с., 123 ил.

  • Борис Борисов Проф., д-р іст. наук, Велико Тирнівський університет Св. Кирила та Мефодія, історичний факультет, кафедра археології, Т. Тирновски 2, Свята Гора, Велико Тирново, 5003, Болгарія
Ключові слова: Ручинская О. А., Культура, общество, греческие города Северного Причерноморья

Анотація

Монографія канд. іст. наук, доцента Оксани А. Ручинської «Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.)» надрукована за рішенням Вченої ради історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №9 від 20.10.2017) у видавництві «Майдан». Вона присвячена вивченню соціально-культурної історії грецьких міст Північного Причорномор’я (Хероснес, Тира, Ольвія та міста Боспору) в період їх самостійного існування, від часів заснування до перших сторіч нашої ери, коли міста розвивались в умовах римського впливу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2020-12-07
Як цитувати
Борисов, Б. (2020). Рецензія на кн.: Ручинская О. А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков: Майдан, 2017, 286 с., 123 ил. Дриновський збірник, 13, 242-247. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.26
Розділ
Рецензії