Ритуальні самозакляття українців у середньовічно-ранньомодерні часи (в контексті зв’язків Причорноморського регіону)

  • Василь Балушок кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Український етнологічний центр, Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1362-8270
  • Тетяна Шевчук кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, відділ української та зарубіжної фольклористики, Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4856-4430
Ключові слова: Клятви, самозакляття, прокляття, присяга, божба

Анотація

Аналізується прагматика і семантика самозаклять, вживаних при вирішенні різних, особливо правових, колізій в усіх соціальних верствах українського суспільства Середньовіччя – раннього Модерну. Серед завдань і пошук можливих витоків українських самозаклять, включно з контекстом міжкультурної взаємодії. В теоретико-методологічному плані дослідження належить до царини історичної антропології; також залучаються теоретичні положення з фольклористичних праць, що стосується клятв і самозаклять. Джерелами є опубліковані актові документи, літописні та деякі інші дані, що відображають українську традицію Середньовіччя – раннього Модерну. Самозакляття містяться в клятвах-присягах при укладанні угод між князями та з іншими достойниками. Присягу давали, вирішуючи спірні колізії, й приватні особи різного статусу і становища. Хоч джерела в більшості випадків не містять змісту присяг та описів ритуальних дій, проте такі тексти все ж трапляються. Один з них, що дає уявлення про зміст самозаклять, пов’язаний з посвяченням на уряд возного на початку XVII ст. Становить інтерес клятва, що підтверджувала цей обряд, яка включала самозакляття, з описом санкції за можливе порушення. Взагалі ж, за допомогою самозакляття той, хто клявся, накликав на себе гнів Бога та різні напасті в разі порушення клятви, і цим спонукував контрагентів довіряти йому. Самозакляття сприймалися людьми Середньовіччя – раннього Модерну як такі, що несли реальну загрозу порушникам. Тому люди на судових процесах нерідко намагалися уникати присяг і не провокувати їхнє виголошення іншими, навіть супротивниками. Пошуки витоків українських самозаклять ведуть до давньоруських язичницьких клятв. А склад, структурні елементи й загальний культурний контекст їхнього побутування свідчать про належність до місцевої традиції, яка сформувалася під візантійським впливом, і не випадково витоки її зафіксовані в договорах Русі з Візантією.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Averintsev, S. S. 2004. Poetika rannevizantiyskoy literatury [Poetics of the early Byzantine literature]. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 404 s. (In Russian).
Balushok, V. 1993. Svit seredn`ovichchya v obryadovosti ukrayins`ky`x cexovy`x remisny`kiv [The world of the Middle Ages in rituals of Ukrainian handicraftsmen]. Kiev: Naukova dumka, 120 s. (In Ukrainian).
Balushok, V. 2018. Z istoriyi ukrayins`koyi etnonimiyi (vid «rusy`niv» do «ukrayinciv») [From the History of Ukrainian Ethnonymy (from «Rusyns» to «Ukrainians»)]. Ukrayins`ky`j istory`chny`j zhurnal, Vyp. 2 (Nr. 539) [Ukrainian Historical Journal, Vol. 2 (Nr. 539], s. 163–178. (In Ukrainian).
Baranov, M. Chy` pry`pusty`ma dlya xry`sty`yany`na pry`syaga? [Is an oath acceptable to a Christian?] URL: http://zazimye.info/index.php/rubryky/vyvchaiemo-bibliiu/item/249-chi-pripustima-dlyakhristiyanina-prisyaga.html (Date of the application 24.03.2019). (In Ukrainian).
Belova, O. V., Petrukhin V. Ya. 2019. Pochitanie «chuzhikh» bogov: istoriko- etnograficheskie zametki [Honoring the «alien» gods: historical and ethnographic notes]. Etnografiya/Etnografia, № 3 (5), s. 86–108. (In Russian).
Bojchuk, M. K. (ed.) 1965. Aktova kny`ga Zhy`tomy`rs`kogo mis`kogo uryadu kincya XVI st. [Act book of the Zhytomyr city service of the late 16th century]. Kiev: Vy`davny`cztvo Akademiyi nauk URSR [Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR], 191 s. (In Ukrainian).
Buchan’ky’j, B. (ed.) 1907. Ly`st Zhy`g`y`monta Kejstutovy`cha do korolya Yagajla v spravi zaluchennya vely`kogo knyazya Svy`try`gajla do Yaseny`cz`kogo peremy`rya, Ly`pny`ky` 25 veresnya 1433 [The letter of Zhigimont Keistutovich to King Jagiello in the process of involving Grand Duke Švitrigaila in the Yasenytsky Armistice, Lipnik September 25, 1433]. Zapy`sky` Naukovogo tovary`stva imeny` Shevchenka, T. LXXVI [Notes of the Shevchenko Scientific Society, Vol. LXXVI]. Lviv, s. 139–142. (In Ukrainian).
Claessen, H. J. M. 2002. Evolution and evolutionism. The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology: Second edition. Edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer, London and New York: Routledge, р. 325–332.
Del`yezh, R. 2008. Nary`sy` z istoriyi antropologiyi. Shkoly`. Avtory`. Teoriyi [Essays on the history of anthropology. Schools. Authors. Theories]. Pereklad z franczuz`koyi Ye. Maricheva. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya, 287 s. (In Ukrainian).
Engelking, А. 2010. Klątwa. Rzesz o ludowej magii słowa [Curse. A thing about the folk magic of words]. Warsaw: Oficyna naukowa, 363 s. (In Polish).
Fetisov, A. 2002. Ritualnoe soderzhanie klyatvy oruzhiem v russko-vizantiyskikh dogovorakh Х v.: sravnitelno-tipologicheskiy analiz [The ritual content of the сurse in arms in the Russian-Byzantine treaties of the tenth century]. Slavyanskiy almanakh 2001. Moskva: Indrik, s. 37–46. (In Russian).
Franchuk, V. Yu. 1988. Yazycheskie motivy drevnerusskogo letopisaniya [Pagan motifs of the ancient Russian chronicles]. Drevnosti slavyan i Rusi [Antiquities of the Slavs and Rus’]. Moskva: Nauka, s. 154–156. (In Russian).
Grushevs`ky`j, M. 1993. Istoriya ukrayins`koyi literatury`, T. 1 [History of Ukrainian Literature, Vol. 1]. Kiev: Ly`bid`, 392 s. (In Ukrainian).
Gry`nchy`shy`n, D. G. et al. (ed.) 1977. Slovny`k staroukrayins`koyi movy` XIV–XV st., T. 1 [Dictionary of the Old Ukrainian language of the 14−15 centuries, Vol. 1]. Kiev: Naukova dumka, 632 s. (In Ukrainian).
Gry`nchy`shy`n, D. G. et al. (ed.) 1978. Slovny`k staroukrayins`koyi movy` XIV–XV st. T. 2 [Dictionary of the Old Ukrainian language of the 14–15 centuries, Vol. 2]. Kiev: Naukova dumka, 592 s. (In Ukrainian).
Karskiy, Ye. F. (ed.) 1926. Polnoe sobranie russkikh letopisey: T. 1. Lavrentevskaya letopis, Vyp. 1: Povest vremennikh let [The complete collection of Russian chronicles, Vol. 1. Laurentian Chronicle, Issue 1. The Russian Primary Chronicle]. Leningrad: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR [Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR], 286 s. (In Russian).
Krom, M. M. 2010. Istoricheskaya antropologiya [Historical anthropology]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Yevropeyskogo universiteta, 207 s. (In Russian).
Kry`p’yakevy`ch, I. 1908. Kozachchy`na i Batoriyevi vol`nosti [Cossacks and the Liberties Batory] in Grushevs`ky`j, M. (ed.) Zherela do istoriyi Ukrayiny`-Rusy`, т. VIII [Sources to the history of Ukraine-Rus’, Vol. VIII]. Lviv, s. 1–46. (In Ukrainian).
Maxnovecz`, L. Ye. (ed.) 1959. Davnij ukrayins`ky`j gumor i saty`ra [Ancient Ukrainian humor and satire]. Ky`yiv: Derzhavne vy`davny`cztvo xudozhn`oyi literatury` [State Publishing House of Fiction], 493 s. (In Ukrainian).
Mojsiyenko, V. M. (ed.) 2004. Akty` Zhy`tomy`rs`kogo grods`kogo uryadu: 1590 r., 1635 r. [Acts of the Zhytomyr castle service: 1590, 1635]. Zhy`tomy`r: Nacional`na akademiya nauk Ukrayiny` [National Academy of Sciences of Ukraine], 253 s. (In Ukrainian).
Nimchuk, V. V. et al. (ed.) 1981. Aktova kny`ga Zhy`tomy`rs`kogo grods`kogo uryadu 1605 r. [Act book of Zhytomyr castle service 1605] in Dilova mova Voly`ni i Naddnipryanshhy`ny` XVII st. (Zbirny`k aktovy`x dokumentiv) [Оffice language of Volyn and Naddniprianshchyna of the 17th century (Сollection of archival documents)]. Ky`yiv: Naukova dumka, s. 24–112. (In Ukrainian).
Pavlov-Silvanskiy, N. P. 1988. Feodalizm v Rossii [Feudalism in Russia]. Moscow: Nauka, 696 s. (In Russian).
Petrov, V. P. 1981. Zagovory [Charms]. Iz istorii russkoy sovetskoy folkloristiki [From the history of Russian Soviet folklore]. Leningrad: Nauka, s. 77–142. (In Russian).
Peshhak, M. M. (ed.) 1974. Gramoty` XIV st. [Lettes of the 14th century]. Ky`yiv: Naukova dumka, 256 s. (In Ukrainian).
Py`sarenko, Yu. G. 1997. Veles-Volos v yazy`chny`cz`komu svitoglyadi Davn`oyi Rusi [Veles-Volos in the pagan outlook of Ancient Rus’]. Ky`yiv: Insty`tut arxeologiyi Nacional`noyi akademiyi nauk Ukrayiny` [Institute of Archeology, National Academy of Sciences of Ukraine], 240 s. (In Ukrainian).
Romanchuk, A. 2018. Proiskhozhdenie klyatv rusov «oruzhem i obruchem»: slavyanskie, germanskie i keltskie paralleli [The origin of the oaths of the Rus «weapons and hoops»: Slavic, Germanic and Celtic Parallels]. Revista Arheologică / Archaeological Magazine / Археологический Журнал. Vol. XIV, nr. 1 / Vol. XIV, nr. 1 / т. XIV, nr. 1, s. 93–107. (In Russian).
Romenskiy, A. 2016. Klyatva na zolote v dogovore s Ioannom Tsimiskhiem [Oath on gold in a treaty with John Tzimiskes]. Ruthenica. Al`manax istoriyi ta arxeologiyi Sxidnoyi Yevropy`, t. XIII [Ruthenica. Journal of East European History and Archeology, Vol. XIII]. Ky`yiv: Insty`tut istoriyi Ukrayiny` Nacional`noyi akademiyi nauk [Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences], s. 142–149. (In Russian).
Rozov, V. 1928. Ukrayins`ki gramoty`, Т. 1: XIV v. i persha polovy`na XV v. [Ukrainian letters, Vol. 1: XIV century and the first half of the XV century], Ky`yiv: Ukrayins`ka akademiya nauk [Ukrainian Academy of Sciences], 267 c. (In Ukrainian).
Shakhmatov, A. A. (ed.) 1908. Polnoe sobranie russkikh letopisey: t. 2. Ipatevskaya letopis [The complete collection of Russian chronicles: Vol. 2. Ipatiev Chronicle], Sankt-Peterburg, 938 s. (In Russian).
Starchenko, N. 2008. Vozni na Voly`ni v ostannij trety`ni XVI – na pochatku XVII st.: sudovi uryadny`ky` chy` slugy`? [Vozni in Volyn in the last third of the 16 – early 17 centuries: court officials or servants?] Socium. Al`manax social`noyi istoriyi. Vy`p. 8 [Socium. Almanac of social history, Vol. 8] Ky`yiv: Insty`tut istoriyi Ukrayiny` [Institute of History, National Academy of Sciences of Ukraine], s. 134–162. (In Ukrainian).
Sumtsov, N. F. 1896. Pozhelaniya i proklyatiya (preimushchestvenno malorusskie) [Wishes and Curses (mostly Malorussky)]. Kharkov, 26 s. (In Russian).
Šamiakin, I. P. et al. (ed.) 1989. Statut Vialikaha kniastva Litoŭskaha 1588: Teksty, daviednik, kamientaryi [Statute of the Grand Duchy of Lithuania: texts, directory, comments]. Minsk: Bielaruskaja savietskaja entsyklapiedyja, 573 s. (In Belarusian).
Thomas, N. 2002. History and Anthropology. The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology: Second edition. Edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer. London and New York: Routledge, p. 343.
Tolstaya, S. M. Vera i pravda: k istorii ponyatiy [Faith and truth: to the history of concepts], URL: http://inslav.ru/sites/default/files/tolstajasm_2016_trudy_irja_9_vera_i_pravda.pdf (Date of the application 24.03.2019). (In Russian).
Tolstaya, S. M. 1999. Zagovory [Charms]. Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar v 5-ti tomakh, T. 2 [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary in 5 volumes, Vol. 2]. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 239–244 s. (In Russian).
Toporkov, A. L. 2008. Lyubоvnye zagovory slavyanskikh narodov v komparativnom otnoshenii [Comparative love сharms of Slavic peoples]. Pismennost, literatura i folklor slavyanskikh narodov: XIV Mezhdunarodnyy sezd slavistov. Okhrid, 10–16 sentyabrya 2008 g. Doklady rossiyskoy delegatsii [Writing, literature and folklore of the Slavic peoples: XIV International Congress of Slavists. Ohrid, September 10–16, 2008. Reports of the Russian delegation]. Moskva: Indrik, s. 484–502. (In Russian).
Uspenskiy, B. A. 1994. Mifologicheskiy aspekt russkoy ekspressivnoy frazeologii [Mythological aspect of Russian expressive phraseology], in Uspenskiy, B. A. Izbrannye trudy, T. 2: Yazyk i kultura [Selected Works, Vol. 2: Language and Culture]. Moscow: Gnozis, s. 53–128. (In Russian).
Vasilev, M. A. 1999. Yazychestvo vostochnykh slavyan nakanune kreshcheniya Rusi: Religioznomifologicheskoe vzaimodeystvie s iranskim mirom. Yazycheskaya reforma knyazya Vladimira [Paganism of the Eastern Slavs on the eve of the baptism of Russia: Religious and mythological interaction with the Iranian world. The pagan reform of Prince Vladimir]. Moskva: Indrik, 261 s. (In Russian).
Vinogradova, L. N. 2005. Formuly ugroz i proklyatiy v slavyanskikh zagovorakh [Formulas for threats and curses in Slavic charms]. Zagovornyy tekst. Genezis i struktura [Charms. Genesis and structure]. Moskva: Indrik, s. 425–440. (In Russian).
Vvedenskiy, A. M. 2006. Dogovory Rusi s grekami Х v.: klyatva Svyatoslava Igorevicha. Problemy interpretatsii vyrazheniya «koloti yako zoloto» [Treaties of Rus’ with the Greeks of the 10th century: Oath of Svyatoslav Igorevich. Expression interpretation problems “punctured like goldˮ]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, T. 57 [Proceedings of the Department of Old Russian Literature]. Sankt-Peterburg: Dmitry Bulanin, Vol. 57, s. 916–926. (In Russian).
Yasinskaya, M. V. 2013. «Sveta belogo ne videt» (tema glaz i zreniya v formulakh yuzhnoslavyanskikh proklyatiy) [“Don’t see white lightˮ (The theme of eyes and vision in the formulas of the South Slavic curses)]. Slavyanovedenie, Nr. 2, s. 79–89. (In Russian).
Опубліковано
2020-12-07
Як цитувати
Балушок, В., & Шевчук, Т. (2020). Ритуальні самозакляття українців у середньовічно-ранньомодерні часи (в контексті зв’язків Причорноморського регіону). Дриновський збірник, 13, 70-80. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.09