Балканізми в чушмелійській говірці (Бесарабія)

  • Валентина Олександрівна Колесник доктор філологічних наук, професор кафедри болгарської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Ключові слова: болгарська діалектологія, болгарські переселенські говірки, граматичні та лексичні балканізми, Балканський мовний союз, запозичення з турецької, лінгвістичні контакти

Анотація

У статті досліджується граматичні та лексичні балканізми (запозичення з грецької та турецької мови) в говірці с. Криничне (стара назва Чушмелія, Чушмелій), яка належить до так званих сиртських болгарських говірок (за назвою  місцевості Сърта в Болгарії) і екзотичною на тлі інших болгарських переселенських говірок Півдня України. Досліджується доля граматичних балканізмів в болгарській переселенській говірці (означений артикль, да-конструкції, посесивний датив, редуплікація, граматичний статус лексеми один та ін.), які характерні для болгарської мови як представника Балканського мовного союзу. Значна частина запозичень з грецької та турецької в болгарській мові інтегрована у болгарську діалектну систему. Унікальними є  назви одягу, які не зафіксовані в інших болгарських діалектах Бессарабії. Турецький аналог болгарських слів найчастіше переходить до пасивної лексики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Колесник, В. (2019). Балканізми в чушмелійській говірці (Бесарабія). Дриновський збірник, 10, 415-422. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/14308