Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944)

  • Райна Камберова доктор, головний асистент факультету слов’янської філології Софійського університету імені Святого Климента Охридського
  • Марія-Йоанна Йовчева Василева
Ключові слова: правопис, Дринов, буква, думи, език, норма

Анотація

Статията има за цел да представи приноса на Марин Дринов към развитието на съвременния български книжовен език. С тази цел се проследява как Дриновският правопис става основа на останалите правописи. Периодът, който се разглежда обхваща времето от Възраждането до 1945 година

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128 .

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128.

Пак там. С. 129.

Станков В. Строители и ревнители на родния език. София: Държавно издателсво «Наука и изкуство», 1982. С. 260.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Пак там.

Русинов Р. История на българския правопис. София: Издателство «Наука и изкуство», 1985. С. 57–58.

Пак там. С. 72.

Пак там. С. 76.

Калканджиев В., Калканджиева Д. Българският университет и наука та. Т. 1: Висшето училище в София. София, 2014. С. 187.

Русинов Р. История на българския правопис. С. 84.

Пак там. С. 91.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Русинов Р. История на българския правопис. С. 114.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Камберова, Р., & Василева, М.-Й. Й. (2019). Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944). Дриновський збірник, 10, 399-403. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.38