Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944)

  • Райна Камберова доктор, головний асистент факультету слов’янської філології Софійського університету імені Святого Климента Охридського
  • Марія-Йоанна Йовчева Василева
Ключові слова: правопис, Дринов, буква, думи, език, норма

Анотація

Статията има за цел да представи приноса на Марин Дринов към развитието на съвременния български книжовен език. С тази цел се проследява как Дриновският правопис става основа на останалите правописи. Периодът, който се разглежда обхваща времето от Възраждането до 1945 година

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128 .

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Георгиева Е. Марин Дринов и изграждането на новобългарския книжовен език // Съвременният български книжовен език (Основни развойни моменти и видни строители). София: Държавно издателство «Народна просвета», 1983. С. 128.

Пак там. С. 129.

Станков В. Строители и ревнители на родния език. София: Държавно издателсво «Наука и изкуство», 1982. С. 260.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Пак там.

Русинов Р. История на българския правопис. София: Издателство «Наука и изкуство», 1985. С. 57–58.

Пак там. С. 72.

Пак там. С. 76.

Калканджиев В., Калканджиева Д. Българският университет и наука та. Т. 1: Висшето училище в София. София, 2014. С. 187.

Русинов Р. История на българския правопис. С. 84.

Пак там. С. 91.

Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986. URL: http://macedonia.kroraina.com/la/index.html (посетен на 03.09.17 г.)

Русинов Р. История на българския правопис. С. 114.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Камберова, Р., & Василева, М.-Й. (2019). Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944). Дриновський збірник, 10, 399-403. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.38