Засоби масової інформації в процесі посткомуністичної трансформації Болгарії

  • Олександр Іванович Романюк доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури, член президії Харківської асоціації політологів
  • Ірина Павлівна Коваленко кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри телевізійної майстерності Харківської державної академії культури
Ключові слова: засоби масової інформації, посткомунізм, посткомуністична трансформація, політичний та культурний плюралізм, Болгарія

Анотація

У статті аналізується процес розвитку засобів масової інформації в умовах посткомуністичної трансформації Болгарії. Відмічається його неоднозначний, складний та суперечливий характер. Автори наголошують, що на процес посткомуністичного розвитку болгарських ЗМІ суттєвий вплив справили: непрозорий  характер їх приватизації, жорстка конфронтація між основними політичними силами суспільства, недосконалість медійного законодавства

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Див. детально: Романюк О. І. Від тоталітаризму до демократії та національної державності: системний аналіз посткомуністичних трансформацій : монографія. Х.: ХДАК, 2011. С. 83–84.

Коваленко І. П. Журналістика як соціальний інститут // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. праць. Харків : ХДАК, 2016. Вип. 49. С. 149–162.

Знеполски И. Новата преса и преходът: Трудното конституиране на четвъртата власт. София: Дружество Гражданин, 1997. 192 c.

Георгиева Е. С. Трансформация медиа Болгарии в условиях европейской интеграции. Автореф. … канд. полит. наук : 10.01.10 – журналистика; СПб гос. ун-т. СПб, 2011. 22 с.; Георгиева Е. С. Трансформация системы массмедиа Болгарии в условиях европейской интеграции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: филология, востоковедение, журналистика. 2011. № 1. С. 222–229.

Борисова Н. Упадок свободы СМИ в Болгарии // Global Voices. URL: https://ru.globalvoices.org/2015/02/04/34388/ (дата звернення: 10.09.2016)

Огнянова Н. Реформа на медийното законодателство от гледна точка на процеса на присъединяване на България към ЕС // Юридически свят. 2004. № 1. С. 135–156.

Стойков Л. Из истории средств массовой информации Болгарии // Relga: научно-культурологический журнал. 2008. № 17 (180). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2283&level1=main&level2=articles (дата звернення: 06.02.2017).

Цанкова С. Болгарский газетный рынок: тенденции и перспективы // Relga. 2010. № 4 (202). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2586&level1=main&level2=articles (дата звернення: 15.08.2017).

Рот Ю. Българската медийна мощ – и немощта на демокрацията. URL: http://www.dw.com/bg/българската-медийна-мощ-и-немощта-на-демокрацията/a-17244098 (дата звернення: 20.02.2017).

Матвиенко В. В. Трансформация медийного ландшафта Болгарии в XXI веке // Научный аспект. Серия: «гуманитарные науки. 2014. № 4. URL: http://na-journal.ru/4-2014-gumanitarnye-nauki/494-transformacija-medijnogo-landshafta-bolgarii-v-xxi-veke (дата звернення: 19.08.2017)

Мілова М. І. На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант: монографія. Одеса: Астропринт, 2005. С. 9.

Хоча більшість істориків хронологічними рамками тоталітарного режиму в Болгарії традиційно вважають 1944–1989 або 1947/1948–1989 рр., автори статті дотримуються думки, що комуністичний режим у Болгарії остаточно склався в 1946 році, коли було ліквідовано монархію й проголошено «народну республіку» та на зміну коаліційному уряду Кімона Георгієва (комуністи мали тільки чотири посади з п’ятнадцяти) прийшов уряд Георгія Димитрова, в якому комуністи одержали повний контроль над урядовою владою (десять посад з дев’ятнадцяти, включаючи посаду голови Ради Міністрів). Остаточним кінцем комуністичного режиму в Болгарії автори вважають 1990 рік, що пов’язують з переходом БКП на соціал-демократичні позиції та рішеннями VII Великих народних зборів.

Георгиева Е. С. Трансформация медиа Болгарии в условиях европейской интеграции. С. 13.

Дееничина М. Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика 1956–1989 година. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2008. С. 250.

Болгарія // Гісем О. І. Всесвітня історія. URL: http://ukrmap.su/uk-wh11/1315.html (дата звернення: 15.08.2017).

Фолі М. Проблеми реформування медіаосвіти в країнах Східної та Південно-Східної Європи. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1899 (дата звернення: 10.09.2016).

Валева Е. Л., Зудинов Ю. Ф. Болгарский вариант «нежной революции» // Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М.: Наука, 2001. С. 183–184.

Конституция на Република България. В сила от 13.07.1991 г. URL: http://www.mrrb.government.bg/konstituciya-na-republika-bulgariya/ (дата звернення: 07.08.2017).

Знеполски И. Новата преса и преходът: Трудното конституиране на четвъртата власт. София: Дружество Гражданин, 1997. С. 5.

Цанкова С. Болгарский газетный рынок: тенденции и перспективы // Relga. 2010. № 4 (202). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2586&level1=main&level2=articles (дата звернення: 15.08.2017).

Див.: Матвиенко В. В. Трансформация медийного ландшафта Болгарии в XXI веке // Научный аспект. Серия: «гуманитарные науки. 2014. № 4. URL: http://na-journal.ru/4-2014-gumanitarnye-nauki/494-transformacija-medijnogo-landshafta-bolgarii-v-xxi-veke (дата звернення: 19.08.2017); Болгарские СМИ. URL: http://bulgarian.name/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/bolgarskie-smi.html (дата звернення: 10.02.2017); Средства массовой информации в Болгарии. URL: http://g-3.ru/sredstva-massovoj-informacii-v-bolgarii/ (дата звернення: 10.02.2017).

Там само.

Калинкин В. А. Германский медиакапитал на рынке СМИ Республики Болгарии // Массмедиа зарубежных стран. 2005. № 1. URL: http://www.mediascope.ru/en/германский-медиакапитал-на-рынке-сми-республики-болгарии (дата звернення: 08.08.2017).

«Шпигел»: На Балканите недоволстват от активността на ВАЦ. URL: https://www.vesti.bg/novini/shpigel-na-balkanite-nedovolstvat-ot-aktivnostta-na-vac-378588 (дата звернення: 08.08.2017).

Монополизм – опасная тенденция для независимости СМИ. URL: http://probolgariyu.mirtesen.ru/blog?rnd=71583878&page=90 (дата звернення: 15.08.2017).

Калинкин В. А. Германский медиакапитал на рынке СМИ Республики Болгарии // Массмедиа зарубежных стран. 2005. № 1. URL: http://www.mediascope.ru/en/германский-медиакапитал-на-рынке-сми-республики-болгарии (дата звернення: 08.08.2017).

Після розпаду соціалістичної, а потім і Союзної Республіки Югославія ТАНЮГ залишався державним інформаційним агентством Сербії до 31 жовтня 2015 р., коли його було ліквідовано: Tanjug se gasi, zaposlenima samo otpremnine. URL: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_category=12&nav_id=1058962 (дата звернення: 08.08.2017).

Болгария: СМИ // СМИ и ИТ за рубежом / Совет по внешней политике Комитета Госдумы по международным делам с участием МИД РФ, журнала «Коримф» Минэконом развития РФ. URL: www.polpred.com/download/user/pdf/otr/58_1.pdf (дата звернення: 10.02.2017).

История на Интернета в България. URL: http://www.veni.com/internethistory.html (дата звернення: 17.02.2017).

Преброяване 2011 (окончателни данни) / Национален статистически институт Республика България. URL: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf (дата звернення: 17.02.2017).

Бурдяк В. І. Республіка Болгарія на зламі епох: політична трансформація суспільства: монографія. Чернівці: Рута, 2004. С. 8.

Болгарские СМИ. URL: http://bulgarian.name/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/bolgarskie-smi.html (дата звернення: 10.02.2017).

Закон за радиото и телевизията. URL: http://crc.bg/files/_bg/ZAKON_za_radioto_i_televiziqta_150310.pdf (дата звернення: 16.02.2017).

Закон за далекосъобщенията. URL: http://crc.bg/files/_bg/ЗАКОН_ЗА_ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.htm (дата звернення: 16.02.2017).

Болгарские СМИ. URL: http://bulgarian.name/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/kyltyra-i-iskysstvo-bolgarii/bolgarskie-smi.html (дата звернення: 10.02.2017).

Средства массовой информации Болгарии. URL: http://g-3.ru/sredstva-massovoj-informacii-v-bolgarii/ (дата звернення: 10.02.2017).

Романюк О. І. Про характер сучасного політичного режиму Росії // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»: серія філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 4. С. 152–159.

Россия пытается ослабить ЕС изнутри – Плевнелиев. URL: http://www.segodnya.ua/world/rossiya-pytaetsya-oslabit-es-iznutri-plevneliev--783390.html (дата звернення: 19.08.2017).

Болгария закрывает «Южный поток». URL: http://sd.net.ua/2009/07/13/bolgarija_zakryvaet_juzhnyjj_potok.html (дата звернення: 19.08.2017).

Цеков Н. «Икономист»: Медийният плурализъм в България е тежко повреден. URL: http://www.mediapool.bg/ikonomist-mediyniyat-pluralizam-v-bulgaria-e-tezhko-povreden-news205629.html (дата звернення: 10.02.2017).

Рот Ю. Българската медийна мощ – и немощта на демокрацията. URL: http://www.dw.com/bg/българската-медийна-мощ-и-немощта-на-демокрацията/a-17244098 (дата звернення: 20.02.2017).

Bulgaria / Freedom of the Press 2016. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/bulgaria (дата звернення: 10.02.2017).

Bulgarian reporter threatened over high-level corruption coverage. URL: https://rsf.org/en/news/bulgarian-reporter-threatened-over-high-level-corruption-coverage (дата звернення:17.02.2017).

Голятомо медийне затъване. URL: http://www.dw.com/bg/ голятомо-медийне-затъване/a-18743002 (дата звернення: 13.09.2016).

Георгиева Е. С. Трансформация системы масс-медиа Болгарии в условиях европейской интеграции. С. 222.

Спасов О. Негативните практики са норма на действие в много медии. URL: http://kultura.bg/web медийната-среда-в-българия/ (дата звернення: 19.08.2017).

2016 World Press Freedom Index / Reporters without borders. URL: https://rsf.org/en/ranking (дата звернення: 18.02.2017).

Там само.

Стойков Л. Из истории средств массовой информации Болгарии // Relga: научно-культурологический журнал. 2008. № 17 (180). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2283&level1=main&level2=articles (дата звернення: 06.02.2017).
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Романюк, О., & Коваленко, І. (2019). Засоби масової інформації в процесі посткомуністичної трансформації Болгарії. Дриновський збірник, 10, 295-304. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.26