Концепт «знання» в інформаційному суспільстві: політико-ментальний вимір

  • Галина Куц Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство, політико-ментальний вимір

Анотація

Інформаційне (постіндустріальне) суспільство засноване на знаннях. В контексті парадигми індустріального суспільства вважалося, що знання співвідноситься з корисністю. Це спровокувало появу підходу до розуміння знання як споживацької послуги, який до сих пір є пріоритетним в освітній сфері, коли вважається, що університет має підпорядковуватися лише ринку праці. У контексті парадигми постіндустріального суспільства знання покликане сприяти розвитку критичного мислення, формувати комунікативні навички, навички взаємодії, творчий підхід до справи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Krauz-Mozer B. Teoryypolytyky. Metodolohycheskyepryntsypy / Per. s polʹsk. Kharʹkov: Yzd-vo Humanytarnyy Tsentr, 2008. S. 30.
Rudenko O. V.«Dopozytyvist·sʹkyy» etap filosofiyi nauky (istoryko-filosofsʹkyy analiz): avtoref. … dys. kand. filos. nauk / Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyyiv, 2004. 15 s.
Tam samo. S. 6.
Bondarenko D. Y. Mehanauka – novyy etap razvytyyanauchnohoznanyya // Filosofiya nauky: tradytsiyi ta innovatsiyi: naukovyy zhurnal. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka. 2014. № 1 (9). S. 37.
Kuts H. M. Stratehemy «rozuminnya» i «poyasnennya» v politychnykh naukakh: evrystychnistʹ metodolohichnoyi intehratsiyi // Nova paradyhma: Zhurnal nauk. pratsʹ. Kyyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2007. Vyp. 65. CH. 2. S. 206–212.
Bell D. Hryadushchee postyndustryalʹnoe obshchestvo. Opyt sotsyalʹnoho prohnozyrovanyya / Per. s anhl. Moskva: Academia, 1999. S. 157.
Tam samo. S. KH.
Draker P. Postkapytalystycheskoeobshchestvo / Per. s anhl. // Novaya postyndustryalʹnaya volna na Zapade: antolohyya. Moskva: Academia, 1999. S. 70.
Tam samo. S. 78.
Tam samo. S. 99.
Kuts H. M. Problematyka identychnosti v liberalʹnomu konteksti // Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. № 785. Seriya: Pytannya politolohiyi. Vyp. 10. Kharkiv, 2007. S. 85.
Salmi J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. URL: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/547670-1237305262556/WCU.pdf (datazvernennya: 17.09.17).
Kurbatov S. Mizh ideolohemoyu i panatseyeyu: kontseptsiya universytetu svitovoho klasu // Dzerkalo tyzhnya. 2009. № 45 (773).
«Navyky XXI veka»: novaya realʹnostʹ v obrazovanyy. URL: http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_veka_novaja_realnost (data zvernennya: 17.09.17).
Tam samo.
Kuts YU. O. Natsionalʹna svidomistʹ i samosvidomistʹ u etnopolitytsi y derzhavotvorenni. // Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya: nauk. zb. Kharkiv: UADU KHF. 2000. № 2 (7). S. 45–52.
Shchepansʹka KH. Sakralʹne v movnomu obrazi sertsya ukrayinsʹkoho poetychnoho dyskursu pershoyi polovyny KHIKH stolittya // Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu. Romano-slovʺyansʹkyy dyskurs. Chernivtsi, 2013. Vyp. 659. S. 38.
Yunh K. H. Ob arkhetypakh kolektyvnoho bessoznatelʹnoho. URL: http://wanderer.org.ua/book/psy/jung/ob_arhetipah.html (data zvernennya: 17.09.17).
Kuts H. M. Stereotypizatsiya ta mifolohizatsiya u vyborchomu protsesi. // Suchasne suspilʹstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky: zb. nauk. pratsʹ / Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni H. S. Skovorody. Kharkiv: FOP Petrov V. V., 2013. Vyp. 2 (4). S. 56.
Mackinder H. J. Sir. Democratic ideals and reality: a study in the politics of reconstruction. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/139619/1942_Democratic_Ideals_Reality.pdf (datazvernennya: 17.09.17).
Eberhardt P. Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. URL: http://rcin.org.pl/Content/1849/Wa51_12800_r2011-t83-z2_Przeg-Geogr-Eberhardt.pdf (data zvernennya: 17.09.17).
Tryfonova O. S. «Shkola serdechnosti» u pedahohichniy kontseptsiyi V. O. Sukhomlynsʹkoho // Naukovyy visnyk Mykolayivsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynsʹkoho. Seriya: Pedahohichni nauky. 2014. Vyp. 1(46). S. 155–160.
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Куц, Г. (2019). Концепт «знання» в інформаційному суспільстві: політико-ментальний вимір. Дриновський збірник, 11, 421-426. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.48