Літературознавчий доробок українського педагога та письменника Корнила Заклинського (1889–1966).

  • Юліана Полякова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна
Ключові слова: Корнило Заклинський, Петро Гулак-Артемовський, поезія

Анотація

Статья посвящена анализу литературоведческой работы «Недрукований досі вірш Петра Гулака-Артемовського» (1957), которая является частью творческого наследия украинского педагога, поэта, фольклориста, литературоведа, переводчика Корнила Заклынского. Корнило Заклынский (1889–1966) изучал классическую филологию на философском факультете Венского университета, позднее – украинскую филологию в Львовском и Черновицком университетах. После 1921 г. Заклинский оказался в эмиграции, где стал активным деятелем краевой «Просвиты». Среди творческого наследия Заклинского немало публикаций об украинских писателях. В статье «Недрукований досі вірш Петра Гулака-Артемовського» автор дает анализ и комментарий стихотворения известного поэта, посвященного харьковскому чиновнику Алексею Курдюмову.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Kachkan V. Neznyshchenne drevo Zaklynsʹkykh // Kachkan V. Ukrayinsʹke narodoznavstvo v imenakh: u 2 ch. / V. Kachan. Kyyiv, 1994. CH. 1. S. 7–34.
Mushynka M. Syn slavnoho rodu Kornylo Zaklynsʹkyy // Pam'yatʹ stolitʹ. Planeta. 2009. № 3–4. S. 222.
Halas YA. V. Iz istoriyi ukrayinsʹkoyi leksykohrafiyi na Zakarpatti (KHIKH – 1-a polovyna KHKH st.) : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Uzhhorod, 2001. S. 11.
Nevmerzhytsʹka O. V. Braty Bohdan i Kornylo Zaklynsʹki pro vykhovannya pidrostayuchoyi osobystosti // Naukovi zapysky kafedry pedahohiky / Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni V. N. Karazina. 2012. Vyp. 29. S. 99.
Narodni opovidannya pro davnynu: (Istoriya Pidkarpat·sʹkoyi Rusy v perekazakh) / uporyad. Kornylo Zaklynsʹkyy. Koshytsi, 1925. 128 s.
Nosak-Nezabudov B. Laboretsʹ: (Rusynsʹka povistʹ) / pereklad zi slovatsʹk. ta peredmova K. Zaklynsʹkoho. Pryashiv : Skhidnoslovatsʹki drukarni, 1966. 48 s.
Zaklynsʹkyy K. Nedrukovanyy dosi virsh Petra Hulaka-Artemovsʹkoho // Slavia. Praha, 1957. T. 26, № 4. S. 517–522.
Zaklynsʹkyy K. Nedrukovanyy dosi virsh Petra Hulaka-Artemovsʹkoho.S. 520.
Tam samo.
Tam samo.
Vyazyhyn A. S. Fylomafyt·skyy Evhraf Matveevych // Ystoryko-fylolohycheskyy fakulʹtet Kharʹkovskoho unyversyteta za pervye sto let eho sushchestvovanyya (1805–1905). Kharʹkov, 1908. [Razd.] 2. S. 252–257.
Zaklynsʹkyy K. Nedrukovanyy dosi virsh Petra Hulaka-Artemovsʹkoho. S. 521.
Tam samo. S. 520.
Tam samo. S. 521–522.
Tam samo. S. 522.
Nazaretsʹ V. M. Zhanrovo-tematychni tendentsiyi rozvytku ukrayinsʹkoyi adresovanoyi liryky KHIKH–KHKH stolitʹ // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiya. 2015. № 18, t. 1. S. 79.
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Полякова, Ю. (2019). Літературознавчий доробок українського педагога та письменника Корнила Заклинського (1889–1966). Дриновський збірник, 11, 371-376. https://doi.org/10.7546/DS2018.11.42