Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції)

  • Євген Рачков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна
Ключові слова: емблема, символ, знакове середовище, університет, Російська імперія

Анотація

У статті досліджується процес становлення та еволюції знакового середовища університетів Російської імперії, заснованих на українських землях. Простежується вплив західноєвропейських університетських традицій на конструювання знакового середовища імператорських російських університетів. Університети розглядаються не лише як соціальні інститути, але й як культурні спільноти, важливими умовами існування яких є певні ритуали та пов’язані з ними символи. Зазначається, що серед символів та емблем імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. переважали ті, які фіксували їх державну приналежність. Разом із тим, виокремлюються періоди розвитку й суто корпоративної символіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pryntsypy ustroyu korporatsiy yevropeysʹkykh serednʹovichnykh universytetiv, nasampered, polyahaly v universytet·sʹkiy avtonomiyi, pravi universytet·sʹkoho samovryaduvannya, korporatyvnykh pryvileyakh chleniv universytet·sʹkoyi spilʹnoty toshcho. Dyv. detalʹnishe: A History of the University in Europe. Volume 1. Universities in the Middle Ages. Ed. Hilde de Ridder-Symoens. Cambridge, 1992. 536 p.; A History of the University in Europe. Volume 2. Universities in Early Modern Europe (1500 – 1800). Ed. Hilde de Ridder-Symoens. Cambridge, 1996. 720 p.
Andreev A. YU. Rossyyskye unyversytety XVIII – pervoy polovyny XIX veka v kontekste unyversytet·skoy ystoryy Evropy. Moskva, 2009. S. 331 – 333.
U danomu vypadku my vykorystovuyemo periodyzatsiyu universytet·sʹkoyi istoriyi, zaproponovanu P. Moravom. Vidpovidno do neyi vydilyayutʹ try universytet·sʹki «modeli», yaki vidpovidayutʹ trʹom epokham istoriyi universytetiv Yevropy – doklasychniy, klasychniy ta postklasychniy.
Dyv.: Bodryyyar ZH. Symvolycheskyy obmen y smertʹ. Moskva, 2000. 387 s.
Dyv.: Dmytryeva E. Teoryya kulʹturnoho transfera y komparatyvnyy metod v humanytarnykh yssledovanyyakh: oppozytsyya yly preemstvennostʹ // Voprosy lyteratury. 2011. № 4. S. 302 – 313.
Dyv.: Hennep A. van Obryady perekhoda: Systematycheskoe yzuchenye obryadov. Moskva, 1999. 198 s.
Dyv.: Bart R. Yzbrannye raboty. Semyotyka. Poétyka. Moskva, 1989. 457 s.
Andreev A. YU. Rossyyskye unyversytety XVIII – pervoy polovyny XIX veka … S. 350 – 359.
Unyversytet v Rossyyskoy ymperyy XVIII – pervoy polovyny KHIKH veka. Pod obshch. red. A. YU. Andreeva, S. Y. Posokhova. Moskva, 2012. S. 172.
Humbolʹdt K. V. fon O vnutrenney y vneshney orhanyzatsyy vysshykh nauchnykh zavedenyy v Berlyne // Neprykosnovennyy zapas. 2002. №2(22). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/gumb.html (data zvernennya: 22.06.17).
Dyv.: Andreev A. YU. «Humbolʹdtovskyy myf» y dyskussyy o modely klassycheskoho unyversyteta v sovremennoy zarubezhnoy ystoryohrafyy // Kharkivsʹkyy istoriohrafichnyy zbirnyk. 2004. Vyp. 7. S. 31–49; Andreev A. YU. O «novom prochtenyy» ystoryy rossyyskykh unyversytetov // Vysshee obrazovanye v Rossyy. 2009. № 3. S. 149–159.
Utverdytelʹnaya Hramota Moskovskoho Ymperatorskoho Unyversyteta // Polnoe sobranye zakonov Rossyyskoy ymperyy. Sobr. I. SPb., 1804 – 1805. T. 28. № 21.502. S. 647 – 650; Utverdytelʹnaya Hramota Kharʹkovskoho Ymperatorskoho Unyversyteta // Polnoe sobranye zakonov Rossyyskoy ymperyy. Sobr. I. SPb., 1804 – 1805. T. 28. № 21.503. S. 650 – 653; Utverdytelʹnaya Hramota Kazanskoho Ymperatorskoho Unyversyteta // Polnoe sobranye zakonov Rossyyskoy ymperyy. Sobr. I. SPb., 1804 – 1805. T. 28. № 21.504. S. 653 – 656.
Rachkov E. Dokument v unyversytet·skykh rytualakh // Koło Historii. 2015. №16. S. 150 – 151.
Maurer T. Unyversytet y (eho) horod v Rossyy: novaya perspektyva dlya yssledovanyya ystoryy rossyyskykh unyversytetov // Unyversytet y horod v Rossyy (nachalo XX veka). / Pod red. T. Maurer, A. Dmytryeva. Moskva, 2009. S. 5.
Posokhov S. Y. Symvoly y émblemy Kharʹkovskoho unyversyteta // Vspomohatelʹnye ystorycheskye dystsyplyny v prostranstve humanytarnoho znanyya. Moskva, 2009. C. 292.
Posokhov S. Y. Unyversytet y horod v Rossyyskoy ymperyy (vtoraya polovyna XVIII – pervaya polovyna KHIKH vv.). Kharʹkov, 2014. S. 19.
Bahaliy D. I. Vybrani pratsi. U 6 t. T. 3. Opyt ystoryy Kharʹkovskoho unyversyteta (po neyzdannym materyalam). CH. 1 (1802 – 1815 hh.). Uporyad., holov. red., vstup. st. V. V. Kravchenko, redkol. V. I. Astakhova ta in., koment. T. H. Pavlova, per. M. S. Lapina ta in. Kharkiv, 2004. C. 210 – 222.
Storinky istoriyi Lʹvivsʹkoho universytetu za materialamy nimetsʹkomovnykh dokumentiv. Uporyad. V. M. Kachmar, M. S. Smoliy. Lʹviv, 2014. S. 99.
Tam samo. S. 100.
Olesych N. Hospodyn student Ymperatorskoho Sankt-Peterburhskoho unyversyteta. Sankt-Peterburh, 1999. S. 73.
Dyv.: Posokhov S. Y. Unyversytet y horod v Rossyyskoy ymperyy … S. 19–22.
Shulʹhyn V. YA. Ystoryya unyversyteta Sv. Vladymyra. Sankt-Peterburh, 1860. S. 55.
Tam samo. S. 55–60.
Tam samo. S. 59–60.
Markevych A. Y. Dvadtsatypyatyletye Ymperatorskoho Novorossyyskoho unyversyteta. Odessa, 1890. S. 142–147.
Tam samo. S. 144.
Unyversytet v Rossyyskoy ymperyy XVIII – pervoy polovyny KHIKH veka … S. 557–558.
Bahaliy D. I. Vybrani pratsi … C. 266.
Posokhov S. Y. Unyversytet y horod v Rossyyskoy ymperyy … S. 29– 0.
Maurer T. Unyversytet y (eho) horod v Rossyy … S. 9.
Unyversytet v Rossyyskoy ymperyy XVIII – pervoy polovyny KHIKH veka … S. 42–43.
Tam samo. S. 142.
Parfynenko A. YU., Posokhov S. Y. Starye y novye symvoly unyversytetov (na materyalakh Kharʹkovskoho unyversyteta vtoroy polovyny XIX – pervoy polovyny KHKH vekov) // Épokha. Kulʹtury. Lyudy (ystoryya povsednevnosty y kulʹturnaya ystoryya Hermanyy y Sovet·skoho Soyuza. 1920 – 1950-e hody). Kharʹkov, 2004. C. 238.
Posokhov S. Y. Ustavy rossyyskykh unyversytetov KHIKH veka v otsenkakh sovremennykov y potomkov // Voprosy obrazovanyya. 2006. №1. S. 372 – 377.
Posokhov S. Y. Unyversytet·skaya yubyleynaya kulʹtura na Vostoke Evropy // Res Historica. 2015.
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Рачков, Є. (2019). Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції). Дриновський збірник, 11, 130-141. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.16