Освіта селян в уявленнях дворянства першої половини XIХ ст. (на матеріалах Лівобережної України)

  • Татьяна Литвинова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Лівобережна Україна, дворянство, соціальна відповідальність, ; освітні стандарти, недільна школа

Анотація

У статті представлено зміни в освітніх стандартах і стратегіях соціальної еліти Лівобережної України дореформеного часу, форми їх реалізації, практики корпоративної участі у наданні можливостей отримання знань залежними селянами. Стверджується, що з середини XVIII ст. уявлення дворянства Лівобережної України набували все більш прагматичний характер. Навчання грамотності, ремісничим і аграрним професіями сприймалося елітою не лише як моральний обов’язок опікунів над підданими. Формувалося стійке переконання, що вкладені в селянське освіту кошти є вигідною інвестицією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Voloshyn YU. Kozaky i pospolyti: Misʹka spilʹnota Poltavy druhoyi polovyny KHVIII st. K.: K.I.S., 2016. S. 279–290; Kruhlyak M. Zhyttya ta pobut student·stva pidrosiysʹkoyi Ukrayiny druhoyi polovynyKHIKH – pochatku KHKH st. Zhytomyr: Volynʹ, 2015; Masliychuk V. Hramotnistʹ ta rivenʹ osvity na Livoberezhniy Ukrayini KHVII – pochatok KHVIII st.: tvorennya istoriohrafichnoho stereotypu // Kyyivsʹka akademiya. 2009. № 7. S. 73–86; Posokhova L. Na perekhresti kulʹtur, tradytsiy, epokh: pravoslavni kolehiumy Ukrayiny naprykintsi KHVII – na pochatku KHIKH st. KH.: KHNU imeni V.N. Karazina, 2011. 400 s.; Yaremenko M. «Akademiky» ta Akademiya. Sotsialʹna istoriya osvity y osvichenosti v Ukrayini KHVIII st. KH.: Akta, 2014. 534 s.
Yaremenko M. «Akademiky» ta Akademiya. S. 310.
Yaremenko M. «Akademiky» ta Akademiya. S. 341.
Kryzhanovskyy E.M. Kak uchyly hramote v derevne pyatʹdesyat let nazad // Kryzhanovskyy E.M. Sobranye sochynenyy. K., 1890. T. 1. S. 557–566.
Materyaly dlya ystoryy ymperatorskoy Akademyy Nauk. SPb., 1895. T. 8. S. 444, 451.
Chastnaya perepyska Hryhoryya Andreevycha Poletyky // Kyevskaya staryna. 1893. Yyunʹ. S. 491.
Ynstytut rukopysy Natsyonalʹnoy Byblyoteky Ukrayny ym. V.Y. Vernadskoho (dalee – YR NBUV). F. I. № 304.1292. L. 18 ob.
Pavlovskyy Y. F. K ystoryy poltavskoho dvoryanstva. 1802–1902 h. Ocherky po arkhyvnym dannym. Poltava, 1906. Vyp. 1. S. 119–144.
Rossyyskyy hosudarstvennyy ystorycheskyy arkhyv. F. 1285. Op. 3. D. 182. L. 2–3.
Chernyhovskyy ystorycheskyy muzey ym. V.V. Tarnovskoho. Al. 502/10/4. L. 6; 47/6; 47/8.
Lazarevskyy A. M. Prezhnye yzyskately malorusskoy staryny. Aleksandr Mykhaylovych Markovych(1790 – 1865) // Kyevskaya staryna. 1897. Fevralʹ. S. 302.
[Zapyska S.M. Kochubeya «Eshche o Malorossyy» vid 11 lyutoho 1832 r.] // Halʹ B., Shvydʹko H. «…Mysly moy o krae sem…» (S.M. Kochubey i yoho zapyska pro Malorosiyu) // Skhid-Zakhid. 2004. Vyp. 6. S. 118–123; [Zapyska S.M. Kochubeya «Eshche o Malorossyy» vid 18 lyutoho 1832 r.] // Tam zhe. S. 124–127.
Markevych N. O narodonaselenyy Poltavskoy hubernyy // Trudy Komyssyy Vysochayshe uchrezhdennoy pry Ymperatorskom unyversytete Sv. Vladymyra dlya opysanyya hubernyy Kyevskoho uchebnoho okruha. K., 1855. T. 3. 52 s.
YR NBUV. F. 71. № 1204. L. 3 ob. – 4.
YR NBUV. F. 71. № 1203. L. 1 – 1 ob.
P – nʺ Y. Dobroy pomeshchyk // Vestnyk Evropy. 1807. CH. 35. № 9. S. 281–289.
Veshnyakov V. Y. Vysochayshe uchrezhdennyy Komytet ob usovershenstvovanyy zemledelyya v Rossyy // Ystorycheskye materyaly arkhyva Mynysterstva hosudarstvennykh ymushchestv. SPb., 1891. Vyp. 1. S. 1.
Velykdan S. Yzvestye o shkolepchelovodstva h. Prokopovycha // Zemledelʹcheskaya hazeta (dalee – Z·H). 1845. № 88. S. 709–711.
Pokorskyy-Zhoravko A.Y. Poyavlenye yskusstvennaho ukhoda za pchelamy mezhdu krestʹyanamy v Rossyy. SPb., 1841. S. 8.
Velykdan S.Yzvestye o sostoyanyy pchelovodstva v 1850 hodu pry shkole pokoynoho Prokopovycha // Z·H. 1850. № 90. S. 719–720; On zhe.Uroky, prepodavaemye v shkole pchelovodstva Prokopovycha // Z·H. 1859. № 24. S. 186–191; № 25. S. 194–196.
Otvety na voprosy Komyteta h. Sakharovarov, po Marʹynskomu sveklosakharnomu zavodu, pomeshchyka M. P. Pozena, Poltavskoy hubernyy Khorolʹskoho uezda, pry s. Demyanovke// Zhurnal selʹskoho khozyaystva. 1855. № 6. S. 173–198.
Rykhter Y. Obʺyavlenye o perenosnykh molotylʹnyakh y veyalʹnytsakh // Z·H. 1845. № 42. S. 336.
O mekhanycheskykh zavedenyyakh v Rossyy // Zhurnal Mynysterstva hosudarstvennykh ymushchestv. 1846. CH. KHVIII. Otd. II. S. 140–146.
O mekhanycheskykh zavedenyyakh v Rossyy. S. 133–134.
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Литвинова, Т. (2019). Освіта селян в уявленнях дворянства першої половини XIХ ст. (на матеріалах Лівобережної України). Дриновський збірник, 11, 117-122. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.14