Редакційний штат

Редакційна колегія

Головні редактори:

Посохов Сергій Іванович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету; доктор історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; siposokhov@gmail.com;  ORCID

Д’ячков Сергій Володимирович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету, директор Харківського університетського ліцею; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; dyachkovst@gmail.com;  ORCID

Відповідальний секретар:

Литовченко Сергій Дмитрович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, декан історичного факультету, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; litovchenkosd@gmail.com;  ORCID 

Аксьонов Віктор Степанович – Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова, завідувач відділом археології; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, вул. Університетська, 5, 61000; aksyonоvviktor@gmail.com; ORCID

Болгов Микола Миколайович – Бєлгородський державний національний дослідницький університет, професор, завідувач кафедри загальної історії та зарубіжного регіонознавства; доктор історичних наук; вул. Перемоги, 85, 308015 г. Бєлгород, Російська Федерація; bolgov@bsu.edu; ORCID

Бровендер Юрій Михайлович - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.
Сєвєродонецьк, Україна), професор кафедри історії та археології, доктор історичних наук, доцент, brovender@ukr.net, ORCID

Буйнов Юрій Володимирович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету; кандидат історичних наук; м. Харків, 61143, вул. Велика Кільцева, д.8, кв. 91; buinov_jurij@gmail.com

Колода Володимир Васильович – Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, доцент кафедри історії України, завідувач археологічної лабораторії; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, ул. Валентинівська, 2, 61000; koloda_v@gmail.com; ORCID

Каріков Сергій Анатолійович – Національний університет цивільного захисту України, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін; кандидат історичних наук; 61023, Харків, вул. Чернишевська, 94; ORCID

Медведєв Олександр Павлович – Воронезький державний університет, професор, завідувач кафедри археології та історії стародавнього світу; доктор історичних наук; Московський просп., 88, 394052 м. Вороніж, Російська Федерація; APM1950@gmail.com;  ORCID

Мизгін Кирил Валерійович   - Варшавский університет, асистент/ доктор, Інститут истории, Польща, Варшава;  myzgin@gmail.com ORCID

Сергєєв Іван Павлович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету; доктор історичний наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; sergtotal@gmail.com;  ORCID

Скирда Валерій Володимирович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; skirda67@gmail.com;  ORCID

Cлапек Даріуш – Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), професор, завідувач кафедри стародавньої історії; габілітований доктор історії; pl. Marii-Curie Sklodowskiej 4a, 20-400, Lublin, Poland; d.slapek@poczta.umcs.lublin.pl; ORCID

Сорочан Сергій Борисович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету; доктор історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; ssoro4an@yandex.ua;  ORCID

Шрамко Ірина Борисівна – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, директор музею археології, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету; кандидат історичних наук; Україна, м. Харків, Площа Свободи, 4, 61000; Belsk.archaika@gmail.com;  ORCID

 

Засновники:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківське обласне історико-археологічне товариство

ine