Війни на півночі, від Філіпа II до Лісімаха

  • Петр Делев университет «Св. Климент Охридски» (г. София, Болгария), профессор исторического факультета
Ключові слова: Македонія, Північне Причорномор’я, Дунай, Філіп II, Александр Великий, Зопіріон, Лісімах.

Анотація

Досить скупа на інформацію про взаємини між Балканами та Північним Причорномор’ям в античну епоху наративна традиція містить, проте, ряд повідомлень про військові кампанії та конфлікти цього часу. У статті розглядаються декілька військових експедицій, проведених за порівняно короткий проміжок часу — між 339 і 291 рр. до н. е., в напрямку з півдня на північ. Перша з них — проти скіфського царя Атея, відбулася в 339 р. до н. е. під керівництвом Філіпа II. Друга кампанія пройшла під проводом його сина Александра Великого проти трибаллів в 335 р. до н. е. Третя, що відбулася між 332 і 325 рр. до н. е., призвела до катастрофи македонського пол- ководця Зопіріона. Ще дві кампанії, про які повідомляють джерела — це війни Лісімаха проти гетського царя Дроміхета. Наші відомості стосовно всіх п’яти конфліктів неповні й містять багато неясного в хронологічному, географічному та фактологічному аспек- тах. Слід звернути увагу на цілі п’яти згаданих кампаній, які належать до числа про- блем, найбільш активно обговорюваних сучасними істориками. Автор відстоює думку, що не існувало будь-якого систематичного та скоординованого македонського плану експансії на північ. Кожна з військових експедицій, що відбулися між 339 і 191 рр. до н. е., мала свої особливі цілі, була спрямована на різні території, і, ймовірно, всі вони практично не були якимось чином взаємопов’язаними.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Делев П. Филип ІІ и Александър Велики в Северна Тракия // ИРИМ–Русе. — 2008. — Т. 12.

Шелов Д. Б. Царь Атей // НС. — 1965. — Вып. 2.

Андрух С. А. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I в. до н. э. — Запорожье, 1995.

Йорданов К. Добруджа през І хилядолетие пр. н. е. Гети // История на Добруджа. — Велико Търново, 2011.

Draganov D. The Coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area. — Sofia, 2015.

Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. — Oxf., 1922.

Iliescu V. Le problème des rapports Scytho–Byzantins du IVe siècle av. n. è. // Historia. — 1971. — Bd. 20.

Papazoglou F. The Central Balkan Tribes in Pre–Roman Times. Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians. — Amsterdam, 1978.

Кацаров Г. И. Цар Филип ІІ Македонски. История на Македония до 336 год. пр. Христа. — София, 1922.

Геров Б. Проучвания върху западнотракийските земи през римско време. Ч. 2 // ГСУ. Фа- култет по западни филологии. — 1967. — Т. 61. — Кн. 1.

Bosworth A. B. A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander. Commentary on Books I—III. — Oxf., 1980.

Йорданов К. Походът на Александър Велики в Тракия // Thracia. — 1993. — № 10.

Glotz G., Roussel P., Cohen R. Alexandre et le démembrement de son empire. — P., 1938.

Will E., Mossé Cl., Goukowsky P. Le monde grec et l’Orient. — P., 1975. — T. 2. Le IVe siècle et l’époque hellénistique.

Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. — München, 1926. — Bd. 1–2.

Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. — München, 1937. — Bd. 1.

Йорданов К. Стратезите на Александър Велики в Тракия // История. — 1994. — Кн. 4–5.

Kaerst J. Alexandros (12) // RE. — 1894. — Bd. 1.

Stahelin F. Memnon (4) // RE. — 1931. — Bd. 15.

Beloch K. J. Griechische Geschichte. — Leipzig, 1922. — Bd. 3.

Ziegler K. Zopyrion (1) // RE. — 1972. — Bd. 19A.

Жебелев С. А. Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи. — М.; Л., 1953.

Iliescu V. Campania strategului Zopyrion la Dunǎrea-de-jos // Pontica. — 1971. — N 4.

Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. — Gotha, 1877. — Bd. 12.

Tarn W. W. Alexander the Great. — Cambridge, 1948. — Vol. 1.

Pippidi D. M. I Greci nel basso Danubio dall’età arcaica alla conquista romana. — Milano, 1971.

Фол А. Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха. — София, 1975.

Beloch K. J. Griechische Geschichte. — B.; Leipzig, 1925. — Bd. 4. — Abt. 1.

Geyer F. 1928: Lysimachus // RE. — 1928. — Bd. 14.

Hünerwadel W. Forschungen zur Geschichte des Königs Lysimachos von Thrakien. — Zürich, 1901.

Possenti G. B. Il re Lisimaco di Tracia. — Torino etc., 1901.

Saitta G. Lisimaco di Tracia // Kokalos. — 1955. — T. 1.

Landucci Gattinoni F. Lisimaco di Tracia: Un sovrano nella prospettiva del primo ellenismo. — Milano, 1992.

Franco C. Il regno di Lisimaco: strutture amministrative e raporti con le città. — Pisa, 1993.

Lund H. S. Lysimachus: A Study in Early Hellenistic Kingship. — L., 1992.

Делев П. Лизимах. — София, 2004.

Droysen J. G. Geschichte des Hellenismus. — Gotha, 1878. — Bd. 22.

Saitta G. Lisimaco di Tracia // Kokalos. — 1955. — T. 1.

Gullath B. Untersuchungen zur Geschichte Boiotiens in der Zeit Alexanders und der Diadochen. — Frankfurt am Main, 1982.

Beloch K. J. Griechische Geschichte. — B.; Leipzig, 19272. — Bd. 4. — Abt. 2.

Walbank F. W. The Hellenistic World. — L., 1981.

Wehrli C. Antigone et Démétrios. — Genève, 1968.

Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. — М., 1979.

Никулицэ И. Т. Северные фракийцы в VI–I вв. до н. э. — Кишинев, 1987.

Pârvan V. Getica. O protoistorie a Daciei. — Bucureşti, 1926.

Daicoviciu C. Dacica. Studii si articole privind istoria veche a pamîntului românesc. — Cluj, 1970.

Trohani G., Nemoianu L. Istorica politica a geto-dacilor in sec. VI—II î. e. n. // Revista de istorie. — 1981. — No. 2.

Йорданов К. Центрове на политически живот в гетските земи // Североизточна България — древност и съвремие. — София, 1985.

Стоянов Т. Гетската столица при Сборяново — проучвания, резултати, исторически про- екции (част 1) // История. — 1996. — Кн. 5/6.

Стоянов Т. Гетската столица при Сборяново — проучвания, резултати, исторически про- екции (част 2) // История. — 1997. — Кн. 1/2.

Delev P. Lysimachus, the Getae and archaeology // CQ. — 2000. — Vol. 50. — No. 1.

Димитров К. Държавата на тракийската „Свещарска“ династия и нейните контакти през ранноелинистическата епоха // ИП. — 1987. — Кн. 12.

Делев П. Тракийският град при Свещари — една възможност за историческа идентифика- ция // Terra antiqua Balcanica. — 1990. — Vol. 4.

Опубліковано
2018-08-21
Цитовано
Як цитувати
Делев, П. (2018). Війни на півночі, від Філіпа II до Лісімаха. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 15(15), 142-152. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11234
Розділ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ "Фракийские земли и Сев. Причерноморье в античную эпоху"