Теоретична оцінка значення оптимальної з погляду двохфакторної теорії кріопошкодження швидкості охолодження при лінійних режимах заморожування клітинної суспензії

  • A. V. Sakun Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
  • O. I. Gordiyenko Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Ключові слова: кріопошкодження, внутрішньоклітина кристалізація, ефекти розчину, Saccharomyces cerevisiae

Анотація

На підставі загальної термодинамічної теорії кристалоутворення визначена імовірність внутрішньоклітинної кристалізації при охолодженні суспензії дріжджоподібних грибів Saccharomyces cerevisiae у кріозахисному розчині. Оцінені внески двох типів кріопошкоджень, пов’язаних з поза- та внутрішньоклітинною кристалізацією. На підставі отриманих співвідношень та з урахуванням індивідуальних характеристик дріжджових клітин визначені оптимальні швидкості охолодження при заморожуванні цих клітин у середовищі з кріопротектором диметилсульфоксидом в концентрації 10%. Запропонований алгоритм теоретичної оцінки оптимального значення швидкості охолодження при лінійному режимі заморожування конкретної клітинної суспензії може бути використаний при розробці способів кріоконсервування інших біологічних об’єктів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. V. Sakun, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

 вул. Переяславська, 23, 61015, Харків,

e-mail: gordienko@gala.net

O. I. Gordiyenko, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, 61015, Харків,

e-mail: gordienko@gala.net

Посилання

Mazur P., Leibo S.P., Chee E.H.Y. A two factors hypothesis of freezing injury // Cell. Res.-1972.- Vol.71.-

P.345-385.

Mazur P. The role of intracellular freezing in the death of cells at supraoptimal rates // Cryobiology.-1977.-

Vol. 14, №2.-P.251-272.

Mazur P. Physical-chemical basis of injury from intracellular freezing in yeasts / Peter Mazur .- Sapporo:

Hoccaido Univ. Press, 1967.-P. 171-189.

Mazur P., Pinn I.L., Kleinhans F.W. Intracellular ice formation in mouse oocytes subjected to interrupted

rapid cooling // Cryobiology.- 2007.-V.55, №2.-P.158-166.

Гордиенко Е.А., Пушкарь Н.С. Физические основы низкотемпературного консервирования

клеточных суспензий. - К.: Наукова думка, 1994. -143 с.

Gao D., Critser J.K. Mechanisms of cryoinjury in living cells // ILAR J.- 2000.-Vol.41, №4.-P. 187-196.

Moussa M., Dumont F., Ferrier-Cornet J.M. Cell inactivation and membrane damage after long-term

treatments at sub-zero temperature in the supercooled and frozen states // Biotechnol. Bioeng.- 2008.-

V.101, №6.-P.1245-1255.

Mazur P. Freezing of living cells: mechanisms and implications // Am. J. Physiol. Cell Physiol. - 1984. -

V.247, №3. - P.125-142.

Thirumala S., Devireddy R.V. A simplified procedure to determine the optimal rate of freezing biological

systems // J. Biomech. Eng. - 2005. - Vol.127, №2.-P.295-300.

Levit J. A sulfhydryl-disulfide hypothesis of frost injury and resistance in plants //J.Theor.Biol.-1962.-

Vol.3,№2.-P.355-391.

де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика: Пер. с англ.-М.:Мир, 1964.-456 с.

Laque W.E., Ronneberg C.E. A study of the decarboxylation of trichloroacetic acid in solution of water and

dimethylsulfoxide // The Ohio journal of science.-1970.-Vol.70, №2.-P.97-106.

Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І., Марущенко В.В., Сакун О.В. Удосконалена модель пасивного

масопереносу крізь плазматичну мембрану клітини // Біофіз.вісник.-2008.-Вип. 21,№2.-С.75-80.

Lepock J.R., Keith A.D., Kruuv J. Permeability changes in years after freeze-thaw damage: comparison to

reproductive survival // Cryo-Lett.-1984.-5,№4.-P.277-280.;

Frederic Dumont, Pierre-Andre Marechal, and Patrick Gervais. Cell Size and Water Permeability as

Determining Factors for Cell Viability after Freezing at Different Cooling Rates // AEM.-2004.-

V.70,№1.-Р.268-272.

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Sakun, A. V., & Gordiyenko, O. I. (2009). Теоретична оцінка значення оптимальної з погляду двохфакторної теорії кріопошкодження швидкості охолодження при лінійних режимах заморожування клітинної суспензії. Біофізичний вісник, 1(22), 123-129. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/8171
Розділ
Методи біофізичних досліджень

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)