Оцінка мітохондріального потенціалу ізольованих гепатоцитів при зміну окисного статусу

  • K. A. Averchenko Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України
  • N. S. Kavok Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України
  • A. M. Stepanenko Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України
  • I. A. Borovoy Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України
  • M. Y. Malyukina Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України
Ключові слова: трансмембранний потенціал, флуоресцентні зонди, мітохондрії, АФК - активні форми кисню

Анотація

Методом флуоресцентних зондів оцінювали зміни трансмембранного потенціалу мітохондрій одиночних клітин у відповідь на дію екзогенних окислювачів. За допомогою мітохондріального зонда Jс-1, визнаного в даний час серед ліпофільних катіонних барвників найбільш специфічним в оцінці ΔΨm живих клітин, було показано, що під впливом Н2О2 і трет-бутілгідропероксіда (ТБГП) в умовах тривалої інкубації (протягом 3 годин) відбувається падіння трансмембранного потенціалу мітохондрій, яке не відміняється під впливом дітіотрейтола.Зростання інтенсивності флуоресценції агрегатної форми барвника в умовах стимуляції клітин адреналіном (10-6м) свідчило про підвищення трансмембранного потенціалу мітохондрій. Динаміка флуоресцентного відповіді на гормональний сигнал зберігалася на тлі короткострокового впливу пероксиду водню, проте при використанні в якості прооксідантом ТБГП характер флуоресцентних змін був іншим.Це дозволяє говорити про відмінності в механізмі впливу даних сполук на мітохондріальні процеси і особливості антиоксидантної захисту клітини щодо прооксидантів різної природи. Дослідження є актуальними, враховуючи сучасні уявлення про ключову роль мітохондрій у біоенергетиці клітини, в регуляторних, сигнальних і патофізіологічних процесах, так як Δψm може служити характеристикою функціонального стану мітохондрій і клітини в цілому.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

K. A. Averchenko, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України

Проспект Леніна, 60, Харків, 61001

N. S. Kavok, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України

Проспект Леніна, 60, Харків, 61001

A. M. Stepanenko, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України

Проспект Леніна, 60, Харків, 61001

I. A. Borovoy, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України

Проспект Леніна, 60, Харків, 61001

M. Y. Malyukina, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК Інститут монокристалів НАН України

Проспект Леніна, 60, Харків, 61001

Посилання

Freedman J.C., Novak T.S. Membrane potentials associated with Ca-induced K conductance in human

red blood cells: studies with a fluorescent oxonol dye, WW 781//J Membr Biol. -1983. 72, 59-74

Gross D., Loew L.M., Webb W.W. Optical imaging of cell membrane potential changes induced by

applied electric fields//Biophys J.1986. 50. 339-348

Флуоресцентные зонды в исследовании биологических мембран./ Ю.А. Владимиров, Г.Е.

Добрецов – М.: Наука, 1980. - 318 с.

В.П. Скулачев. Явления запрограммированной смерти. Митохондрии, клетки и органы: роль

активных форм кислорода // Соросовский образовательный журнал. 2001. № 6. С.4-10.

Ю.А. Владимиров. Свободные радикалы в живых системах // Соросовский образовательный

журнал. 2000. № 6. С.13-19.

Johnson L.V., Walsh M.L., Chen L.B. Localization of mitochondria in living cells with rodamine

//Proc Natl Acad Sci USA. 1980. 77. 990.

Salvioli S., Ardizzoni A., Franceschi C., Cossarizza A. JC-1, but not DiOC6(3) or rhodamine 123, is a

reliable fluorescent probe to assess ΔΨ changes in intact cells: implication for studies on mitochondrial

functionality during apoptosis//FEBS Letters 1997. P. 77-82.

Diaz G., Setzu M.D., Zucca A., Isola R., Diana A., Murru R., Sogos V., Gremo F. Subcellular

heterogeneity of mitochondrial membrane potential: relationship with organelle distribution and

intercellular contacts in normal, hypoxic and apoptotic cells// Journal of Cell Science 1999.112, 1077-

Diaz G., Falchi A., Gremo F., Isola R., Andrea D. Homogeneous longitudinal pro¢les and synchronous

£uctuations of mitochondrial transmembrane potential//FEBS Letters 2000 475 218-224.

DiLisa F., Blank P.S., Colonna R., Gambassi G., Silverman H.S., Stern M.D., Hansford R.G.

Mitochondrial membrane potential in single living adult rat cardiac myocytes exposed to anoxia or

metabolic inhibition//Journal of physiology 1995. 486, 1. 1-13.

Канаева И.П., Карякин А.В., Аленичева Т.В., Бурмакова Г.А., Алимов Г.А. и др.

//Цитология.1975. Т.17. с 545-551.

Connern C.P., Halestrap A.P. Recruitment of mitochondrial cyclophilin to the mitochondrial inner

membrane under conditions of oxidative stress that enhance the opening of a calcium-sensitive nonspecific channel//Biochem. J. 1994. 302, 321-324.

Imberti R., Nieminen A.L., Herman B., Lemasters J.J. Mitochondrial and glycolytic dysfunction in

lethal injury to hepatocytes by t-butylhydroperoxide: protection by fructose, cyclosporin A and

trifluoperazine //J. Pharmacol. Exper. Ther. 1993.265, 392-400.

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Averchenko, K. A., Kavok, N. S., Stepanenko, A. M., Borovoy, I. A., & Malyukina, M. Y. (2009). Оцінка мітохондріального потенціалу ізольованих гепатоцитів при зміну окисного статусу. Біофізичний вісник, 1(22), 49-56. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/6502
Розділ
Біофізика клітини