Визначення термодинамічних параметрів зв'язування іонів Мt 2+ з полинуклеотидами, що знаходяться в різних конформаціях, методом "фазових діаграм"

  • V. A. Sorokin Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України
  • V. I. Babenko Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України
  • E. L. Usenko Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України
  • N. N. Zhigalova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: іони металів, фазові діаграми, конформаційні переходи, полінуклеотіди, термодинамічні параметри зв'язування

Анотація

Розраховано термодинамічні параметри зв'язування (константи асоціації - K, стехіометрії комплексів - n) трьох (polyU-polyA-polyU=A2U) -, двох (polyA-polyU=AU) - і однониткових (polyA, polyU) полинуклеотидов з іонами Ni 2+, а також ентальпії переходів ( Δ Н): A2U → AU+polyU (перехід 3 → 2) і AU → polyA+polyU (перехід 2 → 1) з використанням теорії "скріпок" і фазової діаграми комплексів A2U з цими іонами. За винятком взаємодії з AU, вплив іонів Ni 2+ на температури відповідних переходів в значній мірі визначається їх взаємодією з негативними зарядами на поверхні трьох- і одноланцюгових полінуклеотидів. Порівняння розрахункових даних з експериментальними виявило, що метод визначення K, n і ΔН, заснований  на  теоретичному  аналізі  фазових діаграм   металокомплексів   полинуклеотидов,   є    конкурентоспроможним  прямому експериментальному  визначенню цих параметрів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. A. Sorokin, Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України

Проспект Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

sorokin@ilt.kharkov.ua

V. I. Babenko, Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України

Проспект Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

sorokin@ilt.kharkov.ua

E. L. Usenko, Інститут фізики та техніки низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України

Проспект Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

sorokin@ilt.kharkov.ua

N. N. Zhigalova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Пл. Свободи, 4, 61077, Харків, Україна

sorokin@ilt.kharkov.ua

Посилання

Дж. В. Мур, С. Рамамурти. Тяжёлые металлы в природных водах: контроль и оценка влияния, 1987,

Mосква, Мир, 288 с.

J. Durlach, M. Bara, A. Guiet-Bara. In: Metal Ions in Biological Systems; H. Sigel, A. Sigel, Eds.; Marcel

Dekker: New York 1990; vol.26, p.243.

M. A. Sirover, L. A. Loeb // Science., 1976, vol. 194, p. 1434-1436.

T. P. Coogan, D. M. Latta, R. J. Imbra, M. Costa // Biol. Trace Elem. Res., 1989, vol. 21, p.13-21.

H. Dally, A. Hartwig //Carcinogenesis, 1997, vol. 18, p.1021-1026.

A. Hartwig // Pure Appl. Chem., 2000, vol.72, p.1007-1014.

V. A. Sorokin, E. L. Usenko, V. A. Valeev // Int. Fed. Med. Biol. Engr. Proc., 2008, vol. 20, p.628-631.

K. Aoki, In: Nucleosides, nucleotides and metal ions // Metalloproteins: Chemical properties and biological

effects; S. Otsuka, T. Yamanaka, Eds; Elsevier: Amsterdam, Oxford, N.Y., Tokio,1988, p.457-490.

Ю. П. Благой, В. Л. Галкин, Г. О. Гладченко, С. В. Корнилова, В. А. Сорокин, А. Г. Шкорбатов

Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах, 1991, Киев, Наукова Думка, 270 c.

H. Krakauer, J. M. Sturtevant // Biopolymers, 1968, vol. 6, p. 491 – 512.

G. E. Plum, D. S. Pilch, S. C. Singleton, K. J. Breslauer // Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct., 1995, vol.

, p. 319 – 350.

V. A. Sorokin, V. A. Valeev, G. O. Gladchenko, M. V. Degtyar, V. A. Karachevtsev, Yu. P. Blagoi //

Int.J.Biol.Macromol., 2003, vol. 31, p. 223-233.

Т. Е. Шуп. Решение инженерных задач на ЭВМ, 1982, Москва, Мир, 235 c.

R. M. Clement, J. Sturm, M. Daune // Biopolymers,1973, vol.12, p.405-421.

M. Daune // Studia biophys., 1970, vol. 24/25, p.287-297.

J. Reuben, E. J. Gabbay // Biochemistry, 1975, vol.14, p.1230-1235.

A. R. Mathieson, J. Y. Olayemi //Archiv. Biochem.Biophys.,1975, vol. 169, p.237-243.

В. А. Сорокин, В. А. Валеев, Е. Л. Усенко // Биополимеры и клетка, 2008, т. 24, c.158-170.

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Sorokin, V. A., Babenko, V. I., Usenko, E. L., & Zhigalova, N. N. (2009). Визначення термодинамічних параметрів зв’язування іонів Мt 2+ з полинуклеотидами, що знаходяться в різних конформаціях, методом "фазових діаграм". Біофізичний вісник, 1(22), 14-19. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/6456
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)