Математичне моделювання зростання злоякісної пухлини циліндрової форми, співісної з капіляром, що живить її

  • N. S. Ponomarenko Харківський національний медичний університет
  • V. G. Knigavko ГУ Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва
  • Y. G. Knigavko ГУ Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва
  • L. V. Batyuk Харківський національний медичний університет
Ключові слова: математичне моделювання, зростання злоякісної пухлини, оксигенація, нормоксія, гіпоксія

Анотація

Робота присвячена математичному моделюванню процесів, що визначають зростання пухлини
циліндрової форми, що забезпечується киснем від капіляру, який проходить уздовж осі пухлини.
Розглянуті випадки пухлини, що має тільки гіпоксичну ділянку і пухлини, що має як
нормоксичну, так і гіпоксичну ділянки. Отримані аналітичні вирази, що описують залежність від
часу розмірів пухлини, а також її нормоксичної, гіпоксичної ділянок, та ділянок, що
проліферують, або непроліферують.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

N. S. Ponomarenko, Харківський національний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

V. G. Knigavko, ГУ Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва

Харків, вул. Пушкінська, 82

Y. G. Knigavko, ГУ Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва

Харків, вул. Пушкінська, 82

L. V. Batyuk, Харківський національний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

Посилання

1. Книгавко В.Г., Бондаренко М.А., Пахомов В.И., Проценко Е.В. Математическое моделирование процесса роста злокачественной опухоли сферической формы.// Вісн. Харк. ун-ту. Біофізичний вісник. – 2004. – № 637. Вип. 1-2(14). – С. 88 – 93.

2. Книгавко В.Г., Бондаренко М.А. Математическое моделирование диффузии и потребления кислорода в злокачественной опухоли.//Биофизика, 2005. Т. 50. вып. 3. С. 544 – 549.

3. Е.А.Волошина, В.В.Мещерикова. Кислородный эффект и адаптационные реакции клеток. Сообщение 6. Кинетика дыхания клеток, культивируемых при различной оксигенации и различающихся по модифицируемой радиочувствительности.//Радиобиология. – 1979. – Т. XIX, вып. 2. – С. 283 – 285.

4. Пономаренко Н.С. Математическое моделирование диффузии и потребления кислорода в цилиндрической опухоли, окружающей кровеносный сосуд.//Біофізичний вісник. – 2010. – В. 24(1). – С. 87 – 91.

5. Бондаренко М.А., Книгавко В.Г., Гордиенко В.Г., Проценко Е.В., Книгавко А.В. Моделирование процессов диффузии и потребления кислорода в тяжах злокачественных опухолей.//Вісн. Харк. ун-ту. Біофізичний вісник, 2001. № 525. вип. 1(8). С. 81 – 85.

6. Березовский В.Н. Напряжение кислорода в тканях животных и человека. – Киев: Наукова думка, 1975. 280 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ponomarenko, N., Knigavko, V., Knigavko, Y., & Batyuk, L. (1). Математичне моделювання зростання злоякісної пухлини циліндрової форми, співісної з капіляром, що живить її. Біофізичний вісник, 1(26). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2712
Розділ
Біофізика складних систем