ВПЛИВ γ-РАДІАЦІЇ НА СТРУКТУРНИЙ СТАН ДНК, ЩО БУЛА ОПРОМІНЕНА ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ВОЛОГОСТІ

  • А. А. Krasnitskaya Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України
  • A. І. Gasan Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України
  • К. М. Virnik Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України
Ключові слова: γ -опромінення, ДНК, вологі зразки

Анотація

Методами гель-електрофорезу та УФ-спектрофотометрії виконані дослідження впливу γ -опромінення на NaДНК з тимусу теляти при різних ступенях відносної вологості (В.В.) Показано, що зразки опроміненої ДНК відрізняються від контролю за розподілом молекулярних мас (М.м.) за рахунок часткової фрагментації молекул ДНК. При цьому ступінь фрагментації залежить від В.В. зразка в момент опромінення. Найбільша деструкція ДНК спостерігається при мінімальній (0%) та максимальній В.В. (90%), а найменша - в інтервалі В.В. 56-64%. Дані УФ-спектрофотометрії свідчать про те, що із збільшенням В.В. зразків ДНК при опроміненні заданою дозою спостерігається зміщення температури плавлення ДНК у бік її збільшення. Зроблено висновок, що основними центрами впливу γ -радіації на ДНК є діефірні зв'язки між АТ-парами.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. А. Krasnitskaya, Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України

310085, Харків-85, вул. акад. Проскури, 12

A. І. Gasan, Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України

310085, Харків-85, вул. акад. Проскури, 12

К. М. Virnik, Інститут радіофізики і електроніки Національної академії наук України

310085, Харків-85, вул. акад. Проскури, 12

Посилання

1. Рябченко Н. И. Радиация и ДНК. М. Атомиздат, 1979. 192с.


2. Тимофеев-Ресовский Н. В., Савич А. В., Шальное М. И. Введение в молекулярную радиобиологию. М. Медицина, 1981. 320с.


3. Радиационная биофизика ДНП хроматина. М. Атомиздат, 1978. 224с.


4. Первичные радиобиологические процессы. Под ред. Тимофеева-Ресовского. М. Атомиздат, 1972. 336с.


5. Кузин А. Н. Радиационная биохимия. М. Изд-во АН СССР, 1982. 346 с.


6. Swarts S.G., Sevilla M.D., Becker D., Tokar C.J , Wheeler K.T. // Radiation Research. 1992. V.129. P.333-344.


7. Becker D., La Vere Т., Sevilla M.D. // Radiation Research. 1994. V. 140. P. 123-129.


8. La Vere Т., Becker D., Sevilla M.D. // Radiation Research. 1996. V.145. P.673-680.


9. Ohshima H, Iida Y.. Matsuda A., Kuwabara M. // Journal of Radiation Research. 1996. V.37. P. 199-207.


10. Swarts S.G., Becker D., Sevilla M., Wheeler K.T. // Radiation Research. 1996. V.145. P.304-314.


11. Малеев В.Я., Семенов M.A., Гасан А.И., Кашпур В.А. // Биофизика. 1993. Т.38. С.768-790.


12. Lindsay S. М, Lee S. A., Powell J. М., Weidlich Т., DeMarko С, Lewen G. D., Tao N. J., & Rupprecht A. // Biopolymers. 1989. V.27. P.1015-1043.


13. Воронец Д., Козин Д. Влажный воздух: термодинамические свойства и применение. М. Энергоатомиздат, 1984. 136с.


14. Hutterraann J., Rohrig М., Kohnlein W. // International Journal of Radiation Biology. 1992. V.61. P.299-313.


15. Yen W. S, Blake R. D. //Biopolymers. 1980. V.19. P.681-700.

16. Marmur J., Doty P. // J. Моl. Biol. 1962. V.5. P.109-118.


17. Франк-Каменецкий М. Д., Франк-Каменецкий А.Д. // Молекулярная биология. 1968. Т.2. С.778-783.


18. Берестецкая И.В., Косаганов Ю.Н., Лазуркин Ю.С., Трифонов Э.Н. и Франк-Каменецкий М. Д. //Молекулярная биология. 1970. Т.4. С.137-143.


19. Волькенштейн М.В. Молекулярная биофизика. М. Наука, 1975. 616с.
Цитовано
Як цитувати
KrasnitskayaА. А., GasanA. І., & VirnikК. М. (1). ВПЛИВ γ-РАДІАЦІЇ НА СТРУКТУРНИЙ СТАН ДНК, ЩО БУЛА ОПРОМІНЕНА ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ВОЛОГОСТІ. Біофізичний вісник, 1(1). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2067
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти