Конформаційна ізомерія пірамідинових нуклеозидов ізольованих в низькотемпературних інертних матрицях

  • А.Ю. Іванов Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Ключові слова: нуклеозиди, ИК-Фурье спектроскопія, матрична ізоляція, МР2

Анотація

Комформаційні структури молекули 2-дезоксиуридину (dU) і тимідину (Т) були досліджені методом ИК-Фурье спектроскопії матричної ізоляції.В діапазоні 4000-200 см-1 отримані спектри нуклеозидів, ізольованих в низькотемпературних матрицях Аг. Методом HF/3-21G (p) проведені розрахунки коливальних спектрів, а методами HF/3-21G(p), HF/6-31G (d, p) і MP2/6-31G (d, p) проведені розрахунки щодо стабільності конформаційних ізомерів. Визначена реальна заселеність конформаційних ізомерів dU і T, зафіксованих в матричних образах. Показано, що суммарна заселеність основних анти-конформерів: а1, аО перевищує 70%. Рибозні кільця цих анти-конформерів знаходяться в конформації С2'-ендо, а рибозні кільця слабозаселених анти-конформерів: а2, аЗ мають конформацію СЗ'-ендо, стабілізовану внутрішньомолекулярними водородними зв'язками ОЗ'Н—05' і 05'Н—03' відповідно. Син-конформери 2-дезоксиуридину і тімідину s2 стабілізовані внутрішньомолекулярним водородним зв'язком 05'Н—02, а домінуючей конформацієй рибозного кольца є С2'-ендо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А.Ю. Іванов, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

 пр. Ленина, 47, 61103, м. Харків , Україна

Посилання

1 Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот / Москва, Мир, 1987. 584 стр.

2. G.A. JefFrey. W. Saenger Hydrogen Bonding in Biological Structures / Springer- Verlag , Berlin, 1991, p. 563

3. S.N. Rao//'Nucleosides&Nucleotides, 1995, 14(6). p. 1179-1193

4. F. Seela, H. Debelak. H. Reuter, G. Kastner and I.A. Mikhailopulo //Tetrahedron 55. 1999. p. 1295-1308

5. N. Leulliot. M. Ghomi, G. Scalmani, G. Berthier. // J. Phys. Chem. A 1999, V. 103, p. 8716-8724.

6. N. Leulliot. M. Ghomi, H. Jobic. O. Bouloussa, V. Baumruk, C. Coulombeau // J.Phys.Chem. B 1999. 103, p. 10934-10944.

7. O.V. Shishkin, A. Pelmenschikov, D.M. Hovorun. J. Leszczynski //J. Mol.Struct. 526. 2000. p.329-341

8. Barnes A. J., // J.Mol. Struct. 113.(1984), p.161-174

9. S.A. Krasnokutski, A.Yu. Ivanov, V. Izvekov, G.G. Sheina and Yu.P. Blagoi // XXIV European Congress on Molecular Spectroscopy. Prague. Czech Repablic, 1998. p. 470.

10.S.A. Krasnokuski, A.Yu. Ivanov. V. Izvekov, G.G. Sheina, Yu.P. Blagoi //J. Mol.Struct. 482-483, (1998). p. 249-252.

11.A.Yu. Ivanov, A.M. Plokhotnichenko, E.D. Radchenko, G.G. Sheina, Yu.P. Blagoi, J.Mol. Struct. 372 (1995) p.91-100.

12.Yu. Ivanov, A.M. Plokhotnichenko, V. Izvekov. G.G. Sheina, Yu.P. Blagoi J. Mol.Struct. 408-409. 459 (1997).

13. M.W. Schmidt, K.K.Baldridge, J.A.Boats, S.T.Elbert, M.S.Gordon. J. H. Jensen. S. Koseki.,
N. Matsunaga, S.Su, T.L.Windus, M.Dupuis and J.A.Montgomeri. // J. of Computational Chemistry. Vol.14. No. l 1. (1993) p. 1347-1363

14.Alex A. Granovsky. http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html

15. Говорун Д.М., Міщук Я.Р., Кондратюк І.В., Желтовський М.В // Доповіді НАН України, 8. 1996. стор. 141-144

16. M.J. Nowak, L. Les and L. Adamowicz Trends in Physical Chemistry // 4, 1994, p. 137-168

17.M.J. Nowak, L. Lapinski, D.C. Bienko, D. Michalska // Spectrochimica acta A. 53. 1997, p. 855-865

18. Водородная связь. Под ред. Соколова Н.Д. / М., Наука, 1981, стр. 288

19. S.E. Barrows, F.J. Dulles, C.J. Cramer, A.D. French, D.G. Truhlar // Carb. Res. 276 (1995) p.219.

20.Kwiatkowski J.S., and Leszczynsky J. // Chem. Phys. Lett. 204.1993. p.430-434

21. M.J. Nowak , L.Lapinski, J. Fulara// Spectrochimica Acta, 45, A 2, (1989). p.229-242

22. Vranken H.., Smets J., Maes G., Lapinski L., Nowak M.J., and Adamovicz L. // Spectrochimica Acta, Vol 50A, N5, 1994. p. 875-889

23.Yamaguchi Y.. Frisch M., Gaw J., Schaefer III H.F., Binkley J.S. // J. Chem. Phys. 84 (4). 1986 p. 2262-2278

24. С. Глесстон. К. Лейдер. Г.Эйринг, Теория абсолютных скоростей реакций / М.: Издатинлит ,1948 - 321 с.
Опубліковано
2002-06-06
Цитовано
Як цитувати
А.Ю. Іванов, А. (2002). Конформаційна ізомерія пірамідинових нуклеозидов ізольованих в низькотемпературних інертних матрицях. Біофізичний вісник, 1(10), 42-49. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18385
Розділ
Молекулярна біофізика