Термодинамічний аналіз переходу 3->2 в триспіральних олігонуклеотидних комплексах dAn-2dTm

  • Ю.П. Благой Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України
  • В.М. Зозуля Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України
  • С.О. Єгупов Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України
  • О.О. Рязанова Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України
  • А.С. Щербакова Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України
Ключові слова: триплекси олігонуклеотидів, перехід спіраль-клубок, стабілізація триплексів барвником, модель

Анотація

В роботі розглянуто можливість термодинамічного опису переходу в олігомерних комплексах dA15-2dT10 та    dA19-2dT19 із триплексної форми в дуплекс + одна спіраль (перехід 3—>2) за допомогою моделі "Staggering Zipper"  ("Застібка-блискавка") та за умов припущення, шо перехід є бімолекулярною реакцією A·2B<=>AB+B. Було показано, шо при фізично обгрунтованих значеннях термодинамічних параметрів (ΔH23, ΔS23, параметра нуклеації β23 та інших) модель адекватно описує експериментальні криві плавлення для триплексів з різною довжиною ланцюгів олігонуклеотидів і за різними іонними умовами.Крім  того, в роботі вивчено вплив на параметри переходу ковалентно приєднаного до dT10 барвника, інтеркалюючого поміж A·T парами дуплекса. Проаналізовано можливі причини, зумовлюючі значну дисперсію експериментальних даних, отриманих для ΔH32  різними методами (DSC, ITC, аналіз за ван'т Гоффом та іншими). Показано, що розупорядкування кінців триплексів і дуплексів має значний вплив на форму  кривих плавлення та на термодинамічні параметри переходів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю.П. Благой, Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

В.М. Зозуля, Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України

просп. Ленина, 47, 61103, Харьков, Украина

С.О. Єгупов, Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

О.О. Рязанова, Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

А.С. Щербакова, Фізико-технічний інститут низьких температур ім Б. І Вєркіна Національної академії наук України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

Посилання

1. Plum, G. E.// Biopolymers. 1998, v. 44, p. 241-256.

2. Roberts, R.W., Crothers, DM.// Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1996, v. 93, p. 4320-4325.

3. Plum, G.E., Breslauer, K.J.// J. Mol. Biol. 1995, v. 248, p. 679-695.

4. Plum, G.E., Park, Y.-W., Singleton, S.F., Dervan, P.B., Breslauer, K.J.// Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1990, v. 87, p. 9436-9440.

5. Pilch, D.S., Brousseau, R., Shafer, R.H // Nucl. Acids Research. 1990, v. 18, N 19, p. 5743-5750.

6. Hopkins, H.P., Hamilton, D.D., Wilson, W.D., Zon, G // J. Phys. Chem. 1993, v. 97. p. 6555-6563.

7. Kamiya, M., Torigoe, H., Shindo, H, Sarai, A.// J. Amer. Chem. Soc. 1996, v. 118, p. 4532-4538.

8. Pilch, D.S., Kirolos, M.A., Breslauer, K.J.// Biochemistry. 1995, v. 34, N 49, p. 16107-16124.

9. Xodo, L.E.// Eur. J. Biochem. 1995, v. 228, p. 918-926.

10. Zimm, B.H.// J. Chem. Phys. 1960, v. 33, p. 1349.

11. Applequist, J., Damle, V.// J. Chem. Phys. 1963, v. 39, p. 2719.

12. Applequist, J., Damle, V.// J. Amer. Chem. Soc. 1965, v. 87, N 7, p. 1450-1458.

13. Porschke, D., Eigen, M// J. Mol. Biol. 1971, v. 62, p. 361-381.

14. Porschke, D. // Biopolymers. 1971, v. 10, p. 1989-2013.

15. Blagoi, Yu.P., Zozulya, V.N., Egupov, S.A., Ryazanova, O.A., Shcherbakova, A.S.// Biophysical Bulletin 2001, N 2(9), p.10-16.

16. Massoulie, J.// Europ. J. Biochem. 1968, v. 3, p. 428.

17. Zozulya, V., Blagoi, Yu., Lober, G. et al.// Biophys. Chem. 1997, v. 65, p. 55-63.

18. Delisi, C, Crothers, D.M.// Biopolymers. 1971, v. 10, p. 1809-1827.

19. Зозуля, В.Н., Благой, Ю.П., Дубей, И.Я. и др.// Биополимеры и клетка. 1998. Т. 14, № 1, с. 1-8.

20. Makitruk, V.L., Yarmolik, S.N., Shalamay, A.S. et al.// Nucl. Acids. Symp. Ser. 1991, N 24, p. 244.

21. Kibler-Herzog. L., Kell, B., Zon, G, Shinozuka, K, Mizan, S., Wilson, W.D.//Nucl. Acids. Research. 1990, v. 18, N 12, p. 3545-3555.

22. Klump, H.// Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1978, v. 82, p. 805.

23. Marky, L.A., Breslauer, K.J.// Biopolymers. 1982, v. 21, p. 2185-2194.

24. Wilson, W.D., Hopkins, H.P., Mizan, S., Hamilton, D.D., Zon, G. // J. Am. Chem. Soc. 1994. v. 116, N 8, p. 3606-3609.
Опубліковано
2002-06-05
Цитовано
Як цитувати
Благой, Ю., Зозуля, В., Єгупов, С., Рязанова, О., & Щербакова, А. (2002). Термодинамічний аналіз переходу 3-&gt;2 в триспіральних олігонуклеотидних комплексах dAn-2dTm. Біофізичний вісник, 1(10), 5-11. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18373
Розділ
Молекулярна біофізика