Вплив комплексоутворення на фізичні властивості компонентів нуклеїнових кислот

  • Ю.В Рубін ФТІНТНАН України
  • М. Шукла КЦМСВ
  • Є. Подолян КЦМСВ
  • А.Ю. Рубіна ФТІНТНАН України
  • Є.Лещинський КЦМСВ
Ключові слова: Цитозин, гуанін, 5-азацитозин, пари основ, комплекси з іонами металів, водневі зв'язки, карбонільна група, гідратація, квантовомеханічні розрахунки

Анотація

За допомогою методів МР2 та DFT проведено розрахунки довжин зв'язків, ІЧ спектрів та електронної структури канонічних основ нуклеїнових кислот, комплексів 5-азацитозин-гуанін, 5-азацитозин-гуанін з 8 молекулами води, 5-азацитозину з 5 молекулами води та комплексів таутомерів аденіна з цинком. Показано, що сучасні методи розрахунку МР2 та DFT з базисом 6-31G** дозволяють досить добре (з точністю до 1 %) розраховувати довжини зв'язків у піримідиновому кільці, довжину карбонільного зв'язку у компонентах нуклеїнових кислот та її зміни при комплексоутворенні. На підставі експериментальних та розрахункових даних зроблена оцінка довжини карбонільного зв'язку в залежності від числа утворених водневих зв'язків. Побудовано емпіричну залежність між довжиною зв'язку карбонільної групи та частотою її коливання.

При утворенні комплексів таутомерів аденіну з іоном Zп2+ відбувається значне перенесення заряду, що супроводжується перерозподілом електронної щільності на молекулі аденіну

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю.В Рубін, ФТІНТНАН України

Харків, 61103, Україна

М. Шукла , КЦМСВ

Джексон, 39217, США

Є. Подолян, КЦМСВ

Джексон, 39217, США

А.Ю. Рубіна , ФТІНТНАН України

Харків, 61103, Україна

Є.Лещинський, КЦМСВ

Джексон, 39217, США

Посилання

1. Szczepaniak K., Person.W., Leszczynski J., Kwiatkowski J. // Polish. J.Chem. 1998. V.72. P. 402-420

2. Ivanov A.Yu., Plokhotnichenko A.M., Radchenko E.D, Sheina G.G., Blagoi Yu.P. // J. Molec. Struct. 1995.V.372. P. 91-100

3. Kwiatkowski J., Leszczynski J. //J. Phys. Chem. 1996. V.100. P. 941-953

4. Shishkin O., Leszczynski J. // Chem. Phys. Lett. 1999. V.302. P.262-266

5. Рубин Ю.В. Физические свойства биологически активных аналогов компонентов нуклеиновых кислот.
Дис... докт. физ.-мат. наук: 03.00.02. - Харьков., 2003. 328 с.

6. Florian J., Leszczynsky J. // Int. J. Quant. Chem.: Quant. Biol. Symp. 1995. V.22. P. 201-219

7. Lagant P., Vergoten G., Derreumaux P., Dhennin R. // J. Raman Spectrosc. 1990. V.21. P. 215-228

8. Sponer, J.; Leszczynski, J.; Hobza, P. J. //Phys. Chem. 1996. V.100. P.5590-5596

9. Hobza P, Sponer J. // Chem. Rev. 1999. V.99. P. 3247-3276

10. Gu. J., J. Leszczynski J. // Chem. Phys. Lett. 2002. V. 351. P. 403-410

11. Gu J., J. Leszczynski J. // J. Phys. Chem. A. 2002. V.106. P. 529-535

12. Gu. J. Leszczynski J. // J. Phys. Chem. A. 2001. V.105. P. 10366-10375

13. Gu J., Leszczynski J. // Chem. Phys. Lett. 2001. V.335. P. 465-472

14. Shishkin O., Gorb L., Leszczynski J. // J. Phys. Chem. B. 2000. V.104. P. 5357-5361

15. Sukhanov O., Shishkin O., Gorb L., Y. Podolyan Ye, . Leszczynski J. // J. Phys. Chem. B. 2003. V.107. P. 2846-2854

16. Podolyan Ye., Rubin Yu.V., Leszczynski J. // J Phys Chem. A. 2000. V. 104. P. 9964-9970.

17. Рубин Ю.В., Лещинский Е. // Вісник Харківського Університету, Біофізичний вісник. 1999. Т.4, № 7. С.11-18

18. Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb,M. A.; Cheeseman, J. R.; Zakrzewski, V. G.; Montgomery, J. A., Jr.;Stratmann, R. E.; Burant, J. C; Dapprich, S.; Millam, J. M.; Daniels, A.D.; Kudin, K. N.; Strain, M. C; Farkas, O.; Tomasi, J.; Barone, V.; Cossi,M.; Cammi, R.; Mennucci, B.; Pomelli, C; Adamo, C; Clifford, S.; Ochterski, J.; Petersson,G. A.; Ayala, P. Y.; Cui, Q.; Morokuma, K.; Malick,D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Cioslowski, J.;Ortiz, J. V.; Baboul, A. G.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz,P.; Komaromi, I.; Gomperts, R.; Martin, R. L.; Fox, O. J.; Keith, T.; Al-Laham,M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Gonzalez, C; Challacombe,M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Andres, J. L.;Gonzalez, C; Head-Gordon, M.; Replogle, E. S.; Pople, J. A. // Gaussian98, Revision A J; Gaussian: Pittsburgh, PA, 1998.

19. Сквайрс Дж. Практическая физика. Москва. Мир, 1971.246 с.

20. O'Brien E.J. // Acta Cryst. 1967. V. 23. P. 92 -99

21. Rosenberg J.M., Seeman N.C., Day R.O., Rich A. // J. Mol. Biol. 1976. V.104. P. 145-167

22. Susi H., Ard J.S., Purcell J.M. // Spectrochim. Acta. 1973. V.29A. P. 725-733

23. Barker D., Marsh R. // Acta Cryst. 1964. V.17. P, 1581-1585

24. Ivanov A.Yu., Krasnokutski S.A., Sheina G., Blagoi Yu.P. // Spectrochim. Acta Part A. 2003. V.59. P. 1959-1973

25. Susi H., Ard J.S., Purcell J.M. // Spectrochim. Acta. 1972. V.28A. P. 1550-1561

26. Stewart R., Jensen L. // Acta Cryst. 1967. V.23. P. 1102-1105

27. Podolyan Ye., Rubin Yu. V., Leszczynski J. // Int. J Quant. Chem. 2001. V.83. P. 203-212

28. Hoogsteen K. // Acta Cryst. 1963. V.16.P.28-38

29. Green D.W., Mathews F.S., Rich A. // J. Biol. Chem. 1962. V.237. P. 3573-3575

30. Frey M.N., Koetzle T.F., Lehmann M.S., Hamilton W.C. // J. Chem. Phys. 1973. V.59, No 2. P. 915-924 .

31. Taylor R, Kennard O. // J Mol. Struct. 1982. V.78. P. 1-28

32. Voet D., Rich A. // Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 1970. V.10. P. 183-265

33. Hoogsteen K. //Acta Cryst. 1963. V.16. P. 907-916

34. Сухоруков Б.И., Айказян В.Ц., Ершов Ю.А. // Биофизика. 1966. Т.11, № 8. С. 753-765

35. Thewalt U., Bugg C, March R. // Acta Cryst. 1971. V. B27. P. 2358—2363

36. Jeffrey G.A., Kinoshita Y. // Acta Cryst. 1963. V.16, No 20. P. 20-27

37. Viswamitra M.A., Reddy S.B., Lin G.H-Y., Sundaralingam M. // J. Am. Chem. Soc. 1971. V.93. P.4565-4573.

38. Seeman N.C., Rosenberg J.M., Suddath F.L., Kim P.J.J., Rich A. // J. Mol. Biol. 1976. V.104. P. 109-144

39. Viswamitra M.A., Seshardi T.P. // Acta Cryst. 1980. V. B36. P. 2019-2024
Опубліковано
2006-06-05
Цитовано
Як цитувати
Рубін, Ю., Шукла , М., Подолян , Є., Рубіна , А., & Лещинський , Є. (2006). Вплив комплексоутворення на фізичні властивості компонентів нуклеїнових кислот. Біофізичний вісник, 1(15), 15-23. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17981
Розділ
Молекулярна біофізика