Іон-фосфатні коливання ДНК у В- та А-формах

  • С. Н. Перепелиця Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • С.М. Волков Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
Ключові слова: ДНК, іони, низькочастотний спектр, коливання, частота, амплітуда

Анотація

Побудовано модель коливальної динаміки макромолекули ДНК з протиіонами, що нейтралізують фосфатні групи кістяка подвійної спіралі. Для В- і А-форм ДНК визначені параметри моделі, яка описує іон-фосфатні коливання. Розрахован спектр конформаційних коливань ДНК для іонів Li+, Na+, K+, Rb+ та Cs+. Показано, що частота іон-фосфатних коливань лежить в діапазоні від 90 до 250 см-1  і залежить від сорту протиіону. При переході подвійної спіралі з В -форми в А, частота іон-фосфатних коливань змінюється. Результати розрахунків якісно узгоджуються з експериментальними даними.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

С. Н. Перепелиця, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська 64, 01033,  Київ, Україна

С.М. Волков , Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

вул. Метрологічна 14-Б, 03143, Київ, Україна

Посилання

1. Благой Ю. П., Галкин В. Л., Гладченко Г. О. Корнилова С. В., Сорокин В. А., Шкорбатов А. Г. Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах. Киев: Наукова думка, 1991.

2. Weidlich T.et al. II Biopolymers. 1990. V. 30. P. 477 -480.

3. Perepelytsya S. M., Volkov S. N. // Ukr. J. Phys. 2004. T. 49. C. 1072 - 1077.

4. Волков С. Н. Косевич А. М. // Молекулярная биология 1987. Т. 21. С. 797 - 8 06.

5. Волков С. Н., Косевич А. М., Вайнреб Г.Е. // Биополимеры и клетка 1989. Т. 5. С. 32 - 39.

6. Volkov S. N., Kosevich A. M. // J. Biomolec. Struct. Dyn. 1991. V. 8. P. 1069 - 1083.

7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеинових кислот. - Москва: Мир. 1987.

8. Moelwyn-Hughes E. A. Physical Chemistry. London-New York-Paris: Pergamon Press, 1961.

9. Ramstein J., Lavery R. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1988. V. 85. P. 7231 - 7235.

10. Ivanov V. I., Vinchemkova L. E. et al. II Biopolymers 1973. V. 12. P. 89 -110.

11. Ахадов А. Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов. Москва: Наука, 1977.

12. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963.

13. Lindsay S. M., Powell J. W„ Rupprecht A. // Phys. Rev. Lett. 1984. V. 53. P. 1853 - 1855.

14. Demarco C. et al. II Biopolymers 1985. V. 24. P. 2035 - 2040.

15. Powell J. W. et al. II Phys. Rev A. 1987. V. 35. P. 3929 - 3939.

16. Weidlich T., Lindsay S. M., Ruprecht A. // Phys. Rev. Left. 1988. V. 61. P. 1674 - 677.

17. Lamba Om. P. ,Wang A. H.-J., Thomas G. J. Jr. // Biopolimers 1989. V. 28. P. 667 - 678.

18. Urabe H. et al. II J. Chem. Phys. 1990. V. 92. P. 768 - 774.

19. Weidich T. et al. // J. Biomolec. Struct. Dyn. 1990. V. 8. P. 139 -171.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Перепелиця, С. Н., & Волков , С. (2005). Іон-фосфатні коливання ДНК у В- та А-формах. Біофізичний вісник, 1(15), 5-10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17979
Розділ
Молекулярна біофізика