Оптимізація моделі роботи NA+ , K+-ATPази

  • A. M. Okan Кафедра біофізики та біоінформатики Львівський національний університет імені Івана Франка
  • D. I. Sanahurskyi Кафедра біофізики та біоінформатики Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Na, К АТРаза, модель, гідролітична активність, швидкість гідролізу АТР, швидкість транспорту К, швидкість транспорту Na

Анотація

Проаналізовано модель створену на основі класичної 4-ох стадійної схеми роботи Na+, К+-АТРази і показано неможливість відтворити за її допомогою зміни активності ферменту в широкому діапазоні співвідношень концентрацій Na+ і К+. Запропоновано схему роботи Na+, К+-АТРази,  що враховує конкуренцію іонів за центри зв'язування, та показано здатність моделі створеної на її основі відтворювати залежність гідролітичної активності ферменту від концентрації іонів. Запропоновано схему, що відображає роботу Na+, К+-АТРази у вигляді двох незалежних реакційних циклів відповідальних за транспорт Na+ і  К+. Показано узгодженість, даних прогнозованих моделлю побудованою на основі цієї схеми, з експериментальними даними. Створено моделі, що відображають залежність швидкості транспорту іонів Na+ і  К+  Na+ , К+-помпою від концентрації цих іонів.

 

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. M. Okan, Кафедра біофізики та біоінформатики Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського, 4, 79005 Львів

D. I. Sanahurskyi, Кафедра біофізики та біоінформатики Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського, 4, 79005 Львів

Посилання

1. Болдырев А.А. Мельгунов В.И. Транспортные АТФазы/ Итоги науки и техники, сер. «Биофизика», М., ВИНИТИ, 1985, т. 17, 241с.

2. Лопина О. Д. Na+,K+- АТРаза: структура, механизм и регуляция активности// Биологические мембраны. - 1999. - т. 16 - № 6-С. 584- 603.

3. Rakowski R.F , Gadsby D. С, De Weer P.//J. Membr. Biol. - 1997. - V.155. -N.2. - P. 105-112.

4. Романовский Ю.М., Степанова H.B., Чернавский Д.С. Математическое моделирование в биофизике. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. 472 с.

5. Гумецький Р.Я. Математична модель активного мембранного транспорту іонів//Актуальні проблеми, мед., біол.., вет. та с/г. - Львів. - 1996. - Кн. 2 - С. 86-89.

6. Іваницька З.Я., Личковський Е.І., Санагурський Д.І. Поетапний опис моделі локалізації головних потенціалгенеруючих іонів у живих системах (І етап)//Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2006. - №3. - С. 114-118.

7. Корниш-Боуден Э. Основы ферментативной кинетики / Перевод Б. И. Курганова. -М.: Мир, 1979. -280 с.

8. Post R.L., Kume Т., Tobin В. et al// J.Gen. Physiol. -1969. - Vol. 54. -N 2, -P.306s-326s.

9. Болдырев А.А. Биохимичекие аспекты электромеханического сопряжения. Изд-во МГУ. 1977. с. 28.

10. Skore J.C. Further investigation on a Mg2+, Na+, K+-activated adenosine triphosphatase possibly related to the active linked transport of Na+ and K+ across the nerve membrane// Biochim. et biophys. acta. -1960.-V.42 - N. 1 - P. 6-23.

11. Skou J.C. Enzymatic basis for active transport of Na+ and K+ across cell membrane// Physiol. Revs. -1965.-V.45-N.3.-P. 596-617.

12. Болдырев А.А. Твердислов В.А./ Итоги науки и техники, сер. «Биофизика», М., ВИНИТИ, 1978, т. 10, 148с
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Okan, A. M., & Sanahurskyi, D. I. (2008). Оптимізація моделі роботи NA+ , K+-ATPази. Біофізичний вісник, 1(20), 65-72. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1582
Розділ
Біофізика складних систем