Розподіл психотипів у міських підлітків (на прикладі Харківського району)

  • K. M. Etkalo Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9393-9487
  • L. O. Atramentova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7143-9411
Ключові слова: особистісні характеристики, популяційні розподіли

Анотація

Проаналізовано матеріали анонімного тестування 530 учнів 9-11-х класів шести харківських середніх шкіл, серед яких загальноосвітні, спортивна, гімназії та школа з поглибленим вивченням іноземної мови. У дослідженні були задіяні учні 41 класу з шести шкіл Харківського району. Серед випробуваних було 252 юнаків і 278 дівчат. Вік обстежених 14–17 років. Для визначення типу темпераменту з урахуванням інтроверсії і екстраверсії особистості, а також емоційної стійкості використаний особистісний опитувальник Айзенка (EPI). Розраховані питома вага типів темпераменту (сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік) та показник інтроверсії, екстраверсії і амбіверсії. Матеріал проаналізовано окремо по кожній школі, а також в цілому по харківській популяції. Результати представлені у вигляді відсотків з 95%-ми довірчими інтервалами. Більш зацікавленими в дослідженні були дівчата, серед них 43 % погодилися заповнити анкети та пройти тестування; юнаків, які дали згоду на участь у дослідженні, було 38 %. Аналіз розподілу особистісних характеристик окремо по школах виявив широкий діапазон варіювання показників. Варіювання питомої ваги психологічних типів у юнаків по школах становить: сангвініки від 14,7 до 53,8 %, флегматики від 10,2 до 25,3 %, холерики від 7,7 до 38,3 %, меланхоліки від 9,5 до 23,5 %, інтроверти від 14,7 до 36,0 %, екстраверти від 8,8 до 55,1 %, амбіверти від 28,6 до 76,5 %. Так само варіабельні показники і у дівчат. Невеликий обсяг вибірок не дозволив зробити висновок про значущість відмінностей між школами по жодній із психологічних характеристик, щоб зв'язати їх зі спеціалізацією шкіл. Для підвищення статистичної потужності дані були об'єднані і результати представлені у вигляді популяційних показників. Виявлено наступний розподіл особистісних характеристик серед юнаків і дівчат: сангвініки 31,0 і 19,8 % відповідно, флегматики 21,0 і 19,4 %, холерики 27,0 і 44,2 %, меланхоліки 21,0 і 16,6 %, інтроверти 23,8 і 19,8 %, екстраверти 32,1 і 36,0 %, амбіверти 44,1 % і 44,2 %. Статистично значимі відмінності за статтю виявлені для холеричного і сангвінічного темпераменту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

K. M. Etkalo, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, etkaloekaterina@gmail.com

L. O. Atramentova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, lubov.atramentova@gmail.com

Посилання

Altukhov Yu.P. (1989). Genetic processes in populations. Moscow: Nauka. 328 p.

Atramentova L.A., Filiptsova O.V. Introduction to psychogenetics. Moscow: Flint: Moscow Psychological and Social Institute. 472 p.

Atramentova L.A., Luchko E.N. (2016). Aggressiveness and empathy as factors of genetic differentiation of the urban population. Genetics, 52(6), 705–712. https://doi.org/10.7868/S0016675816050027.

Efroimson V.P. (2003). Pedagogical genetics. Moscow: Tydex Co Publ. 240 p.

Filiptsova O.V., Atramentova L.A. (2014). Genetic analysis of human behavior. Germany: Palmarium Academic Publishing. 276 p.

Kazantseva A.V. (2008). Molecular genetic bases of temperament and personality traits. Abstract of the thesis for the Degree of the Cand. Biol. Sciences. Ufa. 23 p.

Konashkov V.V., Likhtenstein V.I. (2012). Determination of the type of temperament according to the test of G. Eysenck. Ekaterinburg: UrFU. 15 p.

Levontin R. (1993). Human individuality. Heredity and Environment. Moscow: Progress. 208 p.

Lewis R. (2003). Human genetics: concepts and applications. MA: McGraw-Hill. 452 p.

Luchko K.M. (2016). Aggressiveness and empathy as factors of genetic differentiation of the local population. Abstract of the thesis for the Degree of the Cand. Biol. Sciences. Kyiv. 22 p.

Onischenko V. (2009). Genetic and environmental influences on individual characteristics of temperament (according to J. Strelau) in a Polish sample. Theoretical and Experimental Psychology, 2(3), 26–32.

Plomin R., Nesselroade J.R. (1990). Behavioral genetics and personality change. Journal of Personality, 58(1), 191–220. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1990.tb00913.x

Rushton J.Ph. (2011). Race, evolution and behavior: a life history perspective. Moscow: Profit Style. 416 p.

Strelau J. (1998). Temperament: a psychological perspective. New York: Plenum Press. 467 p.

Опубліковано
2020-12-29
Цитовано
Як цитувати
Etkalo, K. M., & Atramentova, L. O. (2020). Розподіл психотипів у міських підлітків (на прикладі Харківського району). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 35, 57-63. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-35-6
Розділ
ГЕНЕТИКА