Головний редактор

Є.Е.Перський — д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCID

Заступник головного редактора

В.В.Жмурко — д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

Відповідальний секретар

В.В.Навроцька — к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна),  ORCID

Члени редакційної колегії

Л.О.Атраментова – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

А.І.Божков – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCID

В.А.Бондаренко – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), Google Scholar

Т.В.Догадіна – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

В.Ю.Страшнюк – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

В.А.Токарський – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), Google Scholar

С.Ю.Утєвський – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

О.О.Авксентьєва – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

В.П.Комариста – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ResearchGate

Г.О.Іутинська – д.б.н., професор, член-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАНУ (Україна), Google Scholar

С.О.Костерін – д.б.н., професор, академік НАНУ, Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАНУ (Україна), Google Scholar

С.Я.Коць – д.б.н., професор, член-кор. НАНУ, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ (Україна), Google Scholar

Н.О.Сибірна – д.б.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна), ResearchGate

Gederts Ievinsh – Doctor of Science in Biology, Full Professor, University of Latvia (Латвія), ResearchGate

Gregory F.Oxenkrug – PhD, MD, Professor, Tufts University School of Medicine, Tufts Medical Center (США), ResearchGate

N.I.Ronkina – PhD in Biology, Scientific Researcher, Hannover Medical School (Німеччина), ResearchGate