Відповідальний секретар

Валерія Володимирівна Навроцька, к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна)