Редакційний штат

Головний редактор

Д.А.Шабанов — д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Заступник головного редактора

Ю.Г.Гамуля — к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDResearchGate

Відповідальний секретар

В.В.Навроцька — к.б.н., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна),  ORCIDScopus Author ID

Члени редакційної колегії

Є.Е.Перський – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна),  ORCID

Л.О.Атраментова – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

О.М.Утєвська – д.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

В.Ю.Страшнюк – д.б.н., старший науковий співробітник, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

С.Ю.Утєвський – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна),  ORCIDScopus Author ID

О.Ю.Акулов – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

Н.Ю.Полчанінова – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

О.О.Авксентьєва – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCIDScopus Author ID

В.П.Комариста – к.б.н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Україна), ORCID

Л.О.Білявська – д.б.н., старший науковий співробітник, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАНУ (Україна), ORCIDScopus Author ID

С.О.Костерін – д.б.н., професор, академік НАНУ, Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАНУ (Україна), ORCIDScopus Author ID

О.О.Стасик – д.б.н., член-кореспондент НАНУ, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ (Україна), ORCIDScopus Author ID

Н.О.Сибірна – д.б.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна), ORCIDScopus Author ID

Gederts Ievinsh – Doctor of Science in Biology, Full Professor, University of Latvia (Латвія), ORCIDScopus Author ID

Gregory F.Oxenkrug – PhD, MD, Professor, Tufts University School of Medicine, Tufts Medical Center (США), ORCIDScopus Author ID

N.I.Ronkina – PhD in Biology, Scientific researcher, Hannover Medical School (Німеччина), ResearchGateScopus Author ID