Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Загальні положення

Вимоги до тексту

Політика оплати

Положення про авторські права  

Положення про конфіденційність  

Загальні положення

У журналі публікуються результати досліджень за всіма напрямками біологічних наук.
До публікації приймаються:
– закінчені оригінальні роботи, що досі ніде не видавалися;
– описи оригінальних методів та приладів;
– теоретичні та оглядові статті;
– матеріали та повідомлення про події наукового життя;
– рецензії на книги.
Статті друкуються українською та англійською мовами.

Вимоги до тексту

Текст експериментальної статті має складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Перелік посилань». Тексти статей повинні бути виконані у редакторі Ms Word з використанням шрифту Arial – 10 pt; абзац – 1 см; міжрядковий інтервал – одинарний; поля: верхнє та нижнє – 3,5 см; ліве – 2,5 см, праве – 2 см.
Текст статті починається з індексу УДК, далі заголовок (Arial – 12 pt), ініціали та прізвища авторів (Arial – 10 pt), повні назви наукових установ, адреси електронної пошти (Arial – 9 pt).
Анотація розміщується під «шапкою» статті мовою оригіналу (Arial – 9 pt). Під анотацією друкується список ключових слів (не більше 10). Далі друкуються анотації (Arial – 9 pt) англійською і російською (якщо стаття написана українською) мовами разом із транскрипціями прізвищ авторів, перекладом назви роботи і відповідними списками ключових слів. Обсяг кожного з трьох резюме – не менш ніж 1800 фонетичних символів.
Таблиці і рисунки розміщуються у тексті.
Посилання на літературу у тексті подаються у круглих дужках із вказуванням прізвища автора та року видання.

Список використаних джерел оформлюється за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), без нумерації.

Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015, але у варіанті, наближеному до норм стилю АРА (American Psychological Association). При описі друкованого джерела обов’язково слід зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (у періодичних виданнях – сторінки статті).

Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association).  Джерела після слова «References» розташовуються за англійським алфавітом, без нумерації.

До посилань обов'язково треба додавати DOI, якщо він присвоєний.

Приклад оформлення бібліографічного посилання:

Polchaninova, N., Prokopenko, E. (2019). An updated checklist of spiders (Arachnida: Araneae) of Left-Bank Ukraine. Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters, 57(1), 60-64. https://doi.org/10.30963/aramit5711

Електронні версії статей надсилаються до редакції електронною поштою. Разом з електронною версією до редакції надсилається друкована копія, підписана авторами.
На окремій сторінці вказують прізвища та ініціали усіх авторів, повні назви наукових установ та поштові адреси установадреси електронної пошти авторів та посилання на їх профілі у мережі ORCID. Ця інформація наводиться українською, англійською та російською мовами.
Стаття, яка надходить до редакції, реєструється та направляється до рецензента, який підписує статтю до друку або відхиляє її. При наявності зауважень статтю повертають авторам для доопрацювання.

Політика оплати

Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

Статті, що відповідають запропонованим вимогам до підготовки матеріалів та виконані англійською на високому рівні, можуть бути опубліковані безкоштовно.

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН

РІСТ ТА РОЗВИТОК У ВЗАЄМОДІЇ «РОСЛИНА-МІКРООРГАНІЗМИ»

РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ЗА УМОВ СТРЕСУ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ, РОЗВИТКУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.