Галузь та проблематика

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

ISSN 2075-5457 (print), ISSN 2220-9697 (online)

Видавець журналу: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI): DOI: 10.26565/2075-5457
Архівним статтям буде поступово присвоєно номер DOI.

Процес рецензування

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або відхилення.

Періодичність публікації

Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Видання публікує статті під Creative Commons Attribution (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. 

Етичний кодекс

Редакція журналу у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі «Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О.Гужва, І.О.Солдатенко, Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017) та документом «Норми поведінки й найкраща практика для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Міжнародні стандарти для редакторів

Міжнародні стандарти для авторів

Перевірка на наявність плагіату

Ми перевіряємо тексти, які подаються, на плагіат. Якщо плагіат виявлено, стаття відхиляється.

Індексація журналу
1. WorldCat
2. Google Scholar
3. Ulrich's Periodicals Directory
4. Web of Science (Zoological Record)
5. BASE (Bielefeld Academic Search Engine)