Флора водойм та перезволожених місцезростань міста Харків (анотований список та основні параметри)

  • A. B.  Rokityansky Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-3550-5792
  • Yu. G.  Gamulya Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7908-1995
Ключові слова: флора, судинні рослини, водойми, перезволожені місцезростання, рідкісні види, інвазійні види, м. Харків

Анотація

Наведено результати багаторічних польових досліджень флори водойм та перезволожених місцезростань на території м. Харків, аналізу літературних даних та гербарних матеріалів CWU. Встановлено, що сучасна флора водойм та перезволожених місцезростань представлена 95 видами, 65 родами та 38 родинами. Серед них 18 видів водойм та 77 видів перезволожених місцезростань. Складено анотований список сучасної флори водойм та перезволожених місцезростань. Для кожного виду наведено дані щодо розповсюдження по території міста, визначено статус охорони, тип ареалу та умови місцезростання. Географічний аналіз виявив загальну відповідність флори міста типовій флорі регіону. Флора міста представлена п’ятьма типами регіональних ареалів з переважанням Циркумполярного (35 видів, 36,8 %) та Євразійського (26 видів, 27,3 %) типів. Созологічний аналіз виявив наявність у флорі рідкісних та охоронюваних видів. Загалом на території міста Харків охорони потребують 15 видів, з яких 2 – вищі водні рослини та 13 – види перезволожених місцезростань. Серед них чотири види, які включені до Червоної Книги України: Anacamptis coriophora, Anacamptis palustris, Dactylorchiza majalis, Epipactis palustris, 7 видів з переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області: Carex pseudocyperus, Nuphar luteum, Parnassia palustris, Ranunculus circinatum, Typha laxmannii, Valeriana officinalis, Vallisneria spiralis. За міжнародними документами охороняються три види, занесені у «Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення» (CITES ІІ): Anacamptis coriophora, Anacamptis palustris, Epipactis palustris. Останній також занесений до переліку Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні охорони потребують два види з Червоного списку макрофітів: Nuphar lutea та Glyceria arundinacea. Також виявлено вид, що входить до складу асоціації із Зеленої книги України, та два види, які входять до переліку рослинних угруповань Зеленого списку Харківської області. У флорі міста було виявлено п’ять інвазійних видів. Серед них три водні види: Pistia stratiotes, Vallisneria spiralis, Elodea сanadensis та два види перезволожених місцезростань: Echinocistis lobata та Bidens frondosa.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. B.  Rokityansky, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, artemborisovichro@gmail.com

Yu. G.  Gamulya, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, y.gamulya@karazin.ua

Посилання

Chernyaev V.M. (1859). List of plants, wild and bred in the vicinity of Kharkov and in Ukraine. Kharkov: University printing house. 91 p.

Chorna G.A. (1982). Systematic and ecological analysis of the higher aquatic flora of the Seversky Donets basin. Ukrainian Botanical Journal, 39(5), 12–16.

Chorna G.A. (2006). Flora of reservoirs and swamps of the Forest-Steppe of Ukraine. Vascular plants. Kyiv: Phytosociocentre. 186 p.

Chorna G.A. (2014). Reproductive biology of invasive species of higher aquatic flora. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”, 20(1100), 377–380.

CITES. (1973). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. IUCN. Retrieved from http://www.cites.org

Demchenko M.A. (1971). Hydrography of the Kharkiv region. Materials of the Kharkov Department of the Geographical Society of Ukraine, VIII, 51–65.

Gorelova L.N., Alekhin A.A. (1999). Rare plants of Kharkov region (systematic list of rare vascular plants, issues of their protection). Kharkiv: Publishing house of V.N. Karazin KhNU. 52 p.

Gorelova L.N., Alekhin A.A. (2002). Vegetation cover of the Kharkiv region: an outline of vegetation, protection issues, an annotated list of vascular plants. Kharkiv: Publishing house of V.N. Karazin KhNU. 231 p.

Kazarinova A.O. (2013). Flora of flood plain reservoirs of the Seversky Donets in Kharkiv region: structure and protection. Belgorod State University Scientific bulletin. Natural Sciences, 3(146), 23–29.

Klimov O.V., Filatova O.V., Nadtochny G.S. et al. (2008). Ecological network of Kharkiv region. Kharkiv: Private entrepreneur Zdorovy Ya.A. 167 p.

Klimov O.V., Vovk O.G., Filatova O.V. et al. (2005). Natural reserve fund of Kharkiv region. Kharkiv: Rider. 304 p.

Macrophytes – indicators of changes in the natural environment. (1993). S. Geiny, K.M. Sytnik (ed.). Kyiv: Naukova Dumka. 434 p.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine. 345 p.

Nalivaiko P.N. (1898). List of wild and wild flowering and higher spore plants collected in Kharkov and its environs in 1891–97. Kharkov: Steam Printing and Lithography. 152 p.

Official lists of regional rare plants of administrative territories of Ukraine (reference book). (2012). Compiled by T.L. Andrienko, M.M. Peregrym. Kyiv: Alterpress. 148 p.

Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom. (2009). Ya.P. Didukh (ed.). Kyiv: Globalconsulting. 912 p.

Rokityansky A.B., Gamulya Yu.G. (2014). History of study and structural analysis of the higher aquatic and coastal aquatic flora of the Kharkov region. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”, 1100(20), 358–366.

Rokityansky A.B., Gamulya Yu.G. (2017). Flora of aquatic vascular plants of the Kharkiv region (annotated list and basic parameters). Phytodiversity of Eastern Europe, XI(1), 14–35.

Rokityansky A.B., Gamulya Yu.G. (2019). Rare and protected species of flora of wetlands of Kharkiv region (Ukraine). The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”, 32, 26–37. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-3.

Savenkov M. (1910) Materials for the study of the aquatic flora of the r. Donets and some of its tributaries in the Kharkov province. Kharkov: Russian Printing and Lithography. 59 p.

The Green book of Ukraine. (2009). Ya.P. Didukh (ed.). Kyiv: Alterpress. 448 p.

The Plant List. Version 1.1. (2013). Royal Botanic Gardens, Kew, Missouri Botanical Garden. Retrieved from http://www.theplantlist.org

Timofeev G.E. (1903). To the flora of the environs of Kharkov. Materials of the Society of Naturalists of Kharkov University, XXXVIII(1), 3–65.

Опубліковано
2020-12-29
Цитовано
Як цитувати
Rokityansky, A. B., & Gamulya, Y. G. (2020). Флора водойм та перезволожених місцезростань міста Харків (анотований список та основні параметри). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 35, 37-49. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-35-4
Розділ
БОТАНІКА