Особливості прояву синдрому гібридного дисгенезу у деяких лініях Drosophila melanogaster

  • І. Д. Городнянський
  • Л. І. Воробйова
Ключові слова: Drosophila melanogaster; мобільні елементи геному; синдром гібридного дисгенезу; Р-елемент; hobo-елемент

Анотація

Вивчали прояв гібридного дисгенезу у нащадків F1 і F2 циклічних схрещувань ліній Oregon-R, Harwich і whd, які, імовірно, розрізняються наявністю певних мобільних генетичних елементів. Ступінь гібридного дисгенезу оцінювали за тестом на атрофію гонад. Отримані дані дозволяють припустити наявність в генотипі лінії Oregon-R з колекції кафедри генетики і цитології ХНУ ім. В.Н.Каразіна функціонально активних копій мобільного генетичного елемента hobo. Обговорюється можливість наявності елемента hobo або іншого, здатного викликати синдром гібридного дисгенезу, МГЕ в генотипі лінії whd на додаток до Р-елементу. Розглядаються особливості лінії whd в Р-М системі гібридного дисгенезу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Атраментова Л.О., Утєвська О.М. Статистика для біологів: Підручник. – М.–Х.: Видавництво «НТМТ», 2014. – 331с. /Atramentova L.O., Utyevs'ka O.M. Statistika dlya bіologіv: Pіdruchnyk. – M.–Kh.: Vydavnytstvo «NTMT», 2014. – 331s./

Васильева Л.А., Антоненко О.В., Захаров И.К. Роль мобильных генетических элементов в геноме Drosophila melanogaster // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2011. – Т.15, №2. – С. 225–260. /Vasilyeva L.A., Antonenko O.V., Zakharov I.K. Rol' mobil'nykh geneticheskikh elementov v genome Drosophila melanogaster // Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. – 2011. – T.15, №2. – S. 225–260./

Вассерлауф И.Э. Изменение организации хромосом в ядрах трофоцитов яичников Drosophila melanogaster при инбридинге и гибридном дисгенезе // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – №316. – С. 178–187. /Vasserlauf I.Ye. Izmeneniye organizatsii khromosom v yadrakh trofotsitov yaichnikov Drosophila melanogaster pri inbridinge i gibridnom disgeneze // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2008. – №316. – S. 178–187./

Галкин А.П. Исследование мобильных hobo-элементов в геноме родственных, длительно селектируемых линий Drosophila melanogaster. Автореф. дисс. … канд. биол. наук / 03.00.15. – СПб., 1996. – 17с. /Galkin A.P. Issledovaniye mobil'nykh hobo-elementov v genome rodstvennykh, dlitel'no selektiruyemykh liniy Drosophila melanogaster. Avtoref. diss. … kand. biol. nauk / 03.00.15. – SPb., 1996. – 17s./

Иванников А.В. Мутаторы класса MR и динамика аллелофонда природных популяций Drosophila melanogaster. Автореф. дисс... канд. биол. наук / 03.00.15. – Новосибирск, 1995. – 16с. /Ivannikov A.V. Mutatory klassa MR i dinamika allelofonda prirodnykh populyatsiy Drosophila melanogaster. Avtoref. diss... kand. biol. nauk / 03.00.15. – Novosibirsk, 1995. – 16s./

Ратнер В.А., Васильева Л.А. Индукция транспозиций мобильных генетических элементов стрессовыми воздействиями // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т.6, №6. – С. 14–20.

/Ratner V.A., Vasilyeva L.A. Induktsiya transpozitsiy mobil'nykh geneticheskikh elementov stressovymi vozdeystviyami // Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal. – 2000. – T.6, №6. – S. 14–20./

Юрченко Н.Н., Коваленко Л.В., Захаров И.К. Мобильные генетические элементы: нестабильность генов и геномов // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2011. – Т.15, №2 – С. 261–270. /Yurchenko N.N., Kovalenko L.V., Zakharov I.K. Mobil'nyye geneticheskiye elementy: nestabil'nost' genov i genomov // Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. – 2011. – T.15, №2 – S. 261–270./

Bingham P.M., Kidwell M.G., Rubin G.M. The molecular basis of P-M hybrid dysgenesis: the role of P element, a P-strain-specific transposon family // Cell. – 1982. – Vol.29. – P. 995–1004.

de Almeida L.M., Carareto C.M.A. Gonadal hybrid dysgenesis in Drosophila sturtevanti (Diptera, Drosophilidae) // Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre. – 2002. – Vol.92, No 2. – P. 71–79.

Eggleston P. Hybrid dysgenesis in Drosophila melanogaster: the frequency and distribution of male recombination events // Heredity. – 1984. – Vol.52, No 2. – P. 189–202.

Engels W.R., Preston C.R. Hybrid dysgenesis in Drosophila melanogaster: the biology of female and male sterility // Genetics. – 1979. – Vol.92. – P. 161–174.

Georgiev P.G., Kiselev S.L., Simonova O.B., Gerasimova T.I. A novel transposition system in Drosophila melanogaster depending on the Stalker mobile genetic element // EMBO J. – 1990. – Vol.9. – P. 2037–2044.

Itoh M., Takeuchi N., Yamaguchi M. et al. Prevalence of full-size P and KP elements in North American populations of Drosophila melanogaster // Genetica. – 2007. – Vol.131, №1. – P. 21–28.

Kidwell M.G., Kidwell J.F., Swed J.A. Hybrid dysgenesis in Drosophila melanogaster: a syndrome of aberrant traits including mutation, sterility and male recombination // Genetics. – 1977. – Vol.86. – P. 813–833.

Kikuno K., Tanaka K., Itoh M. et al. Patterns of hobo elements and their effects in natural populations of Drosophila melanogaster in Japan // Heredity. – 2006. – Vol.96, №6. – P. 426–433.

Marin L., Lehmann M., Nouaud D. et al. P-element repression in Drosophila melanogaster by a naturally occurring defective telomeric P copy // Genetics. – 2000. – Vol.155. – P. 1841–1854.

Orsi G.A., Joyce E.F., Couble P. et al. Drosophila I-R hybrid dysgenesis is associated with catastrophic meiosis and abnormal zygote formation // Journal of Cell Science. – 2010. – Vol.123. – P. 3515–3524.

Pascual L., Periquet G. Distribution of hobo transposable elements in natural populations of Drosophila melanogaster // Molecular Biology Evolution. – 1991. – №8. – P. 282–296.

Pasyukova E.G., Nuzhdin S.V., Morozova T.V., Mackay T.F.C. Accumulation of transposable elements in the genome of Drosophila melanogaster is associated with a decrease in fitness // Journal of Heredity. – 2004. – №95, №4. – P. 284–290.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Городнянський, І., & Воробйова, Л. (2014). Особливості прояву синдрому гібридного дисгенезу у деяких лініях Drosophila melanogaster. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 46-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13973
Розділ
ГЕНЕТИКА

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)