Стан поселення, типи сімейних ділянок та перспективи збереження степового бабака у крейдяному ландшафті НПП «Дворічанський»

  • В. І. Ронкін Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна; Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, ronkinvl@discover-ua.com
  • Г. О. Савченко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна; Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, savchgala5@gmail.com
  • А. А. Атемасов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, atemasov@gmail.com

Анотація

Представлені дані багаторічних спостережень (2003–2017 рр.) за поселенням степового бабака, що розташовано на правому березі р. Оскіл (Харківська обл.). Виділення і картування сімейних ділянок проводилося за загальноприйнятою методикою. Мета роботи – обґрунтування і пропозиція заходів щодо запобігання зникнення поселень бабаків. Основні завдання: 1) підрахунок кількості сімей степового бабака; 2) аналіз просторової структури поселення і співвідношення типів сімейних ділянок; 3) виявлення основних тенденцій зміни цих параметрів. У статті наводиться список основних чинників, що мають позитивний вплив на популяції бабака. За 5-бальною шкалою оцінюється сила їх впливу на різні частини поселення, а також життєздатність цих частин. Ілюструється співвідношення трьох типів сімейних ділянок і його зміна в процесі трансформації поселення. Відзначається, що кількість сімей продовжує зменшуватися, стан поселення визнається незадовільним. На підставі даних про переважні типі ділянок та особливості структури поселення обґрунтовано заходи щодо збереження степового бабака. Як захід, що є альтернативою випасу копитних, розглядається введення режиму багаторазового косіння лугових травостоїв в межах кормових ділянок окремих сімей. Пропонується виключення степового бабака зі списку мисливсько-промислових видів і внесення його до Червоної книги України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ронкін, В., Савченко, Г., & Атемасов, А. (1). Стан поселення, типи сімейних ділянок та перспективи збереження степового бабака у крейдяному ландшафті НПП «Дворічанський». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 167-174. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-21
Розділ
ФАУНА УКРАЇНИ НА МЕЖІ XX–XXI СТ. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ