Структура угруповань гніздових водоплавних і водно-болотяних птахів Приорелля та її зміни за останні десятиліття

  • М. В. Банік Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, mikbanik@ukr.net
  • О. Л. Пономаренко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, aponomar@ua.fm
  • А. А. Атемасов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, atemasov@gmail.com

Анотація

Долина Орелі, лівої притоки Дніпра, є одним із найважливіших осередків гніздування негоробиних водоплавних і водно-болотяних птахів у континентальній Україні. Склад і структуру їх угруповань у Приореллі вивчали за даними обліків гніздових пар та виводків на 48 ділянках у 2005–17 рр. Зміни складу і структури угруповань оцінювали у порівнянні із літературними даними для періодів 1910–20 та 1970–80-х рр. За результатами обліків найчисленнішими видами виявилися лиска (Fulica atra) (середня щільність гніздування – 36,2 пари/км2), звичайний мартин (Larus ridibundus) (17,3), чорний крячок (Chlidonias niger) (11,7), велика чепура (Egretta alba) (6,7), крижень (Anas platyrhynchos) (4,5), кулик-довгоніг (Himantopus himantopus) (4,5) і попелюх (Aythya ferina) (4,3). Порівняно із першою половиною минулого століття значно зросло різноманіття гніздових видів мартинів і крячків. Зміни складу і структури угруповань за останні три десятиліття відбилися у суттєвому зменшенні чисельності пірникоз, сірої гуски (Anser anser), куликів і болотяних крячків, а також у зникненні великих колоній звичайного мартина і чорношийої пірникози (Podiceps nigricollis). Зменшення чисельності більшості видів частково пояснюється сукупним впливом падіння рівню води у водоймах та зменшення пасовищного навантаження в угіддях, що їх оточують. Попри все, долина Орелі зберігає суттєве значення для популяцій сірої гуски і попелюха.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Банік, М., Пономаренко, О., & Атемасов, А. (1). Структура угруповань гніздових водоплавних і водно-болотяних птахів Приорелля та її зміни за останні десятиліття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 109-119. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-14
Розділ
ФАУНА УКРАЇНИ НА МЕЖІ XX–XXI СТ. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ