Системна продукція цитокінів і факторів зростання у щурів при метаболічному синдромі

  • Ірина Кузьміна Харківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0003-4180-2045
Ключові слова: імунна відповідь, цитокіни, фактори росту, метаболічний синдром

Анотація

АНОТАЦІЯ. Характеристикою стану імунної системи є продукція цитокінів, що визначають розвиток обмінних процесів і спрямованих на імунну відповідь. Зміни імунної відповіді відбувається при порушеннях системи гемостазу, які змінюють реологічні особливості крові та сприяють розвитку метаболічного синдрому. Метою дослідження стало вивчення змін функціональної активності цитокінів та ангіогенних факторів росту при експериментальному метаболічному синдрому у щурів залежно від віку. Матеріали. Моделювання метаболічного синдрому проведено на 21 щурі, які були розділені на 3 групи, по 7 тварин у кожній (1а підгрупа – 6 міс. віку, 2а підгрупа – 9 міс. віку, 3а підгрупа – 12 міс.). Вивчено роль метаболічного синдрому у розвитку системної продукції цитокінів та факторів риску, представлені дані про вміст прозапальних цитокінів у периферичній крові залежно від віку щурів. Результати. Вміст фактора росту та ендотеліну в периферичній крові при метаболічного синдрому мали тенденцію до зниження зі збільшенням віку щурів, що забезпечують морфо- та ангіогенез (р<0,01). Збільшення концентрації ендотеліну в сироватці крові щурів при метаболічному синдромі сприяє активації клітин ендотелію судин та підвищенню рівня фібриноїду в судинній системі. Рівень циркулюючих у периферичній крові цитокінів у щурів при метаболічному синдромі достовірно відрізнявся від такого, що виявлялося підвищенням рівня ІЛ-4, ІЛ-8 та ІЛ-10. Спонтанна продукція цитокінів лімфоцитами периферичної крові при метаболічному синдромі збільшувалася з віком, що свідчило про підвищення секреції ІЛ-6 та ІЛ-10, та зменшення продукції ІФН-1 і ФНП-α. Зменшення спонтанної продукції ІЛ-1β та ІЛ-10 у 24-годинних культурах моноцитів периферичної крові у щурів було достовірно вище ІЛ-6 (р<0,001) порівняно з 2-ю та 3 – ю групами спостереження. Вміст ІЛ-8 і ФНП-α достовірно не відрізнявся (р>0,05), а ІЛ-12 був нижчим за межу чутливості тест-системи (3 пг/мл). Висновки. У периферичній крові щурів при метаболічному синдрому із віком зменшується секреція прозапальних, регуляторних цитокінів і факторів росту. Інгібуючий вплив на продукцію цитокінів макрофагами мають також гормони, рівень яких значно змінюється при метаболічному синдрому. Результати дослідження свідчать про різні патогенетичні механізми формування метаболічного синдрому у щурів, що супроводжуються порушенням імунної відповіді мононуклеарних клітин та ангіогенних факторів росту на системному рівні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Кузьміна, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., професор, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології ім. Д. О. Альперна, Харківський національний медичний університет, проспект Науки, 4, м. Харків, Україна

Посилання

Sukmanskyi OI. Tsytokiny - nova systema biorehuliatoriv. Visnyk stomatolohii. 2005;3:69-74. [in Ukrainian]

Amaral FA, Bastos LF, Oliveira TH, Dias AC, Oliveira VL, Tavares LD, et al. Transmembrane TNF-α is sufficient for articular inflammation and hypernociception in a mouse model of gout. Eur J Immunol. 2016 Jan;46(1):204-11. DOI: https://doi.org/10.1002/eji.201545798

Kuzmina IU, Shutova NA. The role of metabolic syndrome in the development of chronic inflammation of adipative tissue. TheVIII International Scientific and Practical Conference Challenges in Science of Nowadays Held, on April 4-5, 2021 in Washington, USA. P. 715-720.

Shutova NA, Kuzmina IIu. Zminy morfolohichnoi struktury zhyrovoi tkanyny u shchuriv riznoho viku pry eksperymentalnomu metabolichnomu syndromi. Vid eksperymentalnoi ta klinichnoi patofiziolohii do dosiahnen suchasnoi medytsyny i farmatsii : materialy III naukovo-praktychnoi konferentsiiu studentiv ta molodykh vchenykh z mizhnarodnoiu uchastiu (12 travnia 2021 r., m. Kharkiv). Xarkiv : NFaU, 2021. S. 20–22. [in Ukrainian]

Shutova NA, Kuzmina IIu. Rol zhyrovoi tkanyny ta adypokiniv u rozvytku khronichnoho zapalennia na foni metabolichnoho syndromu. Mizhnarodnyi medychnyi zhurnal. 2021;1(105):83-87. [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-1-15

Lee HL, Jang JW, Lee SW, Yoo SH, Kwon JH, Nam SW, et al. Inflammatory cytokines and change of Th1/Th2 balance as prognostic indicators for hepatocellular carcinoma in patients treated with transarterial chemoembolization. Sci Rep. 2019 Mar 1;9(1):3260. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-40078-8

Kuzmina IIu, Shutova NA, Nikolaieva OV. Patent na vynakhid №118945 «Sposib modeliuvannia metabolichnoho syndromu v eksperymenti». Opubl.25.03.-2019. Biull №6. [in Ukrainian]

Lee BC, Lee J. Cellular and molecular players in adipose tissue inflammation in the development of obesity-induced insulin resistance. Biochim Biophys Acta. 2014 Mar;1842(3):446-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2013.05.017

Hao G, Duan W, Sun J, Liu J, Peng B. Effects of febuxostat on serum cytokines IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, TNF-α and COX-2. Exp Ther Med. 2019 Jan;17(1):812-816. DOI: https://doi.org/10.3892/etm.2018.6972

Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Кузьміна, І. (2023). Системна продукція цитокінів і факторів зростання у щурів при метаболічному синдромі. Актуальні проблеми сучасної медицини, (11), 65-71. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2023-11-08
Розділ
Фундаментальні дослідження