Сучасні методи дослідження вестибулярної функції у дітей

  • Yuliya Deeva Національний медичний університет імені О.О. Богомольця https://orcid.org/0000-0003-0552-1254
  • Oleksandr Naumenko Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Maksym Tarasenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, вестибулярна функція, рівновага, стабілометрія, діти

Анотація

АНОТАЦІЯ. У всьому світі налічується близько 466 мільйонів людей (6,1%) із втратою слуху, з яких приблизно 34 мільйони (7%) становлять діти, дві третини з яких мешкають у країнах, які розвиваються. Водночас у процесі проведених досліджень доведено, що в 60 % випадків сенсоневральна приглухуватість комбінується з вестибулярними порушеннями, які можуть бути явними (у дітей рідко) і прихованими.Своєчасне виявлення вестибулярних порушень дітей раннього віку, особливо прихованих запобігає затримці моторного розвитку дитини та значно знижує ризик розвитку вестибулярних запаморочень у більш дорослому віці. Мета: вивчити сучасні інструментальні методи дослідження функції рівноваги у дітей на основі наукового аналізу сучасних літературних даних. Матеріали та методи: Проведено комплексний пошук релевантних літературних джерел у грудні 2021 року за допомогою електронних баз даних РubMed, EMBASE, MEDLINE,U.S. National Library of Medicine Clinical Trials, Research Gate та Cocharane Library. Результати: Незважаючи на високо технологічні діагностичні можливості сучасної медицини, вивчення етіології, профілактики та корекції різноманітних порушень рівноваги та слуху у дітей різного віку займає першорядну роль у сучасній медичній спільноті. Удосконалення методів діагностики слухового та вестибулярного аналізатора на сучасному рівні розширюють можливості інтерпретації їхніх результатів і дають змогу глибше зрозуміти ступінь пошкодження стато-акустичного аналізатора. Для дослідження вестибулярної функції зазвичай проводиться вестибулометрія й отоневрологічне дослідження, тобто ті ж самі тести, які застосовують у дорослих, проте в дітей такі дослідження вимагають терпіння від дитини та проведення в ігровій формі. Виявлення прихованих вестибулярних дисфункцій має бути комплексним, зокрема, з використанням інструментальних методик, однією з яких є статична комп’ютерна стабілометрія, що створює можливість для визначення поступально-моторних порушень. Висновки: Довготривалі проблеми з рівновагою у дітей можуть призвести до затримки розвитку рухових функцій, що може ще більше сповільнити досягнення дитиною відповідних віку психомоторних етапів і мати негативний вплив на успішність у школі, і в цілому, на соціальний, мовний та інтелектуальний розвиток. Тому виявлення вестибулярної дисфункції в ранньому віці має велике медико-соціальне значення. Гострий середній отит в сьогоденні в більшості випадків є виліковним захворюванням, якщо в період обстеження і лікування запобігти небажаним наслідкам. Вестибулярну функцію можна належним чином оцінити за допомогою надійних інструментальних тестів. В цьому сенсі статична стабілометрія є дуже корисним методом для об’єктивного визначення вестибулярного дефіциту у дітей, незважаючи на присутність або відсутність будь-яких суб’єктивних скарг.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Yuliya Deeva, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

д. мед. н., професор, завідувачка кафедрою отоларингології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, б-р. Т. Шевченко 13, м. Київ, 01601

Oleksandr Naumenko, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

перший проректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор кафедри отоларингології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, б-р Т. Шевченко 13,  м. Київ, 01601

Maksym Tarasenko, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

к. мед. н., доцент кафедри отоларингології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, б-р Т. Шевченко 13, м. Київ, 01601

Посилання

Deafness prevention. World Health Organization. 11-Jul-2019. [Internet]. Available from: https://www.who.int/deafness/en/ [cited 2022 November 9].

Stevens G, Flaxman S, Brunskill E, Mascarenhas M, Mathers CD, Finucane M. Global Burden of Disease Hearing Loss Expert Group. Global and regional hearing impairment prevalence: an analysis of 42 studies in 29 countries. Eur J Public Health. 2013 Feb;23(1):146-52. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckr176

Martínez E, Coursen-Neff Z. I Had a Dream to Finish School: Barriers to Secondary Education in Tanzania. Human Rights Watch (2017) Available: https://www.hrw.org/report/2017/02/14/i-had-dream-finish-school/barriers-secondary-education-tanzania

Nunes ADDS, Silva CRL, Balen SA, Souza DLB, Barbosa IR. Prevalence of hearing impairment and associated factors in school-aged children and adolescents: a systematic review. Braz J Otorhinolaryngol. 2019 Mar-Apr;85(2):244-253. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2018.10.009

Kowalewski V, Patterson R, Hartos J, Bugnariu N. Hearing Loss Contributes to Balance Difficulties in both Younger and Older Adults. J Prev Med (Wilmington). 2018;3(2):12. DOI: https://doi.org/10.21767/2572-5483.100033

Karakoc K, Mujdeci B. Evaluation of balance in children with sensorineural hearing loss according to age. Am J Otolaryngol. 2021;42(1):102830. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102830

Roșca AM, Rusu L, Marin MI, Ene Voiculescu V, Ene Voiculescu C. Physical Activity Design for Balance Rehabilitation in Children with Autism Spectrum Disorder. Children (Basel). 2022;9(8):1152. DOI: https://doi.org/10.3390/children9081152

Janeh O, Steinicke F. A Review of the Potential of Virtual Walking Techniques for Gait Rehabilitation. Front Hum Neurosci. 2021;15:717291. DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.717291

Janky KL, Thomas MLA, High RR, Schmid KK, Ogun OA. Predictive Factors for Vestibular Loss in Children With Hearing Loss. Am J Audiol. 2018;27(1):137-146. DOI: https://doi.org/10.1044/2017_AJA-17-0058

Ionescu E, Reynard P, Goulème N, Becaud C, Spruyt K, Ortega-Solis J, Thai-Van H. How sacculo-collic function assessed by cervical vestibular evoked myogenic Potentials correlates with the quality of postural control in hearing impaired children? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;130:109840. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109840

Hazen M, Cushing SL. Vestibular Evaluation and Management of Children with Sensorineural Hearing Loss. OtolaryngolClinNAm. 2021;54:1241-1251. DOI: https://doi.org/10.1016/j.otc.2021.08.001

Guan R, Wang Y, Wu S, Zhang B, Sun J, Guo X, Sun J. Vestibular Function in Children and Adults Before and After Unilateral or Sequential Bilateral Cochlear Implantation. Front Neurol. 2021 Apr 29;12:675502. DOI: https://doi.org/10.3389/fneur.2021.675502

Lipson S, O'Shea R, Gibbons S, Zhou G, Brodsky J. Evolution of Cochlear implant mapping and vestibular

function in a pediatric case of Labyrinthitis. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;49(1):7. DOI: https://doi.org/10.1186/s40463-020-0403-2

Gandemer L, Parseihian G, Kronland-Martinet R, Bourdin C. Spatial Cues Provided by Sound Improve Postural Stabilization: Evidence of a Spatial Auditory Map? Front Neurosci. 2017 Jun 26;11:357. DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00357

Maes L, De Kegel A, Van Waelvelde H, Dhooge I. Association between vestibular function and motor performance in hearing-impaired children. Otol Neurotol. 2014;35(10):e343-7. DOI: https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000000597

MazaheryazdiM, MoossaviA, SarrafzadahJ, TalebianS, JalaieS. Study of the effects of hearing on static and dynamic postural function in children using cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017;100:18-22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2017.06.002

Suarez H, Ferreira E, Arocena S, Garcia Pintos B, Quinteros M, Suarez S, Gonzalez MP. Motor and cognitive performances in pre-lingual cochlear implant adolescents, related with vestibular function and auditory input. Acta Otolaryngol. 2019;139(4):367-372. DOI: https://doi.org/10.1080/00016489.2018.1549750

Weaver TS, Shayman CS, Hullar TE. The Effect of Hearing Aids and Cochlear Implants on Balance During Gait. Otol Neurotol. 2017 Oct;38(9):1327-1332. DOI: https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000001551

Seiwerth I, Jonen J, Rahne T, Lauenroth A, Hullar TE, Plontke SK, Schwesig R. Posturale Regulation und Stabilität unter akustischem Input bei Normalhörenden. HNO. 2020;68(5):344-351. German. DOI: https://doi.org/10.1007/s00106-020-00845-w

Karim AM, Rumalla K, King LA, Hullar TE. The effect of spatial auditory landmarks on ambulation. Gait Posture. 2018;60:171-174. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.12.003

Cornwell T, Woodward J, Wu M, Jackson B, Souza P, Siegel J, Dhar S, Gordon KE. Walking With Ears: Altered Auditory Feedback Impacts Gait Step Length in Older Adults. Front Sports Act Living. 2020;2:38. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2020.00038

Melo RS. Gait performance of children and adolescents with sensorineural hearing loss. Gait Posture. 2017;57:109-114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.05.031

Jafarnezhadgero AA, Majlesi M, Azadian E. Gait ground reaction force characteristics in deaf and hearing children. Gait Posture. 2017;53:236-240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.02.006

SaidEA. Vestibular assessment in children with sensorineural hearing loss using both electronystagmography and vestibular-evoked myogenic potential. The Egyptian Journal of Otolaryngology. 2014;30:43–52. DOI: https://doi.org/10.4103/1012-5574.127203

Melo RS, Marinho SEDS, Freire MEA, Souza RA, Damasceno HAM, Raposo MCF. Static and dynamic balance of children and adolescents with sensorineural hearing loss. Einstein (Sao Paulo). 2017;15(3):262-268. DOI: https://doi.org/10.1590/S1679-45082017AO3976

Patel H, Malawade M, Butte-Patil S, Khairnar P, Gawade S. Comparison of balance in children with and without hearing impairment. Int J Healthc Biomed Res 2017;5:19- 27

Park P, Park JH, Kim JS, Koo JW. Role of video-head impulse test in lateralization of vestibulopathy: Comparative study with caloric test. Auris Nasus Larynx. 2017;44(6):648-654. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anl.2016.12.003

Said EA, Ahmed MK, Mohamed nass SЕ. Role of vestibular testing in deciding treatment strategies for children with otitis media with effusion. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences. 2015;16(2):151-159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejenta.2015.05.003

Halmagyi GM, Chen L, MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Curthoys IS. The Video Head Impulse Test. Front Neurol. 2017;8:258. DOI: https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00258

Devaraja K. Vertigo in children; a narrative review of the various causes and their management. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018;111:32-38. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.05.028

Pazdro-Zastawny K, Pośpiech L, Zatoński T. Long-term evaluation of the effect of middle ear effusion on the vestibular system in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018;109:13-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.03.015

Rehagen SK, Valente M, Lieu JEC. Vestibular Screening in Pediatric Patients with Otitis Media. J Am Acad Audiol. 2020;31(3):209-216. DOI: https://doi.org/10.3766/jaaa.18101

Gedik-Soyuyuce O, Gence-Gumus Z, Ozdilek A, Ada M, Korkut N. Vestibular disorders in children: A retrospective analysis of vestibular function test findings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021;146:110751. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2021.110751

O'Connor SS, Coggins R, Gagnon L, Rosenfeld RM, Shin JJ, Walsh SA. Plain Language Summary: Otitis Media with Effusion. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016;154(2):215-25. DOI: https://doi.org/10.1177/0194599815624409

Felipe L, Staggs A, Hunnicutt S. Can Type of Dizziness Influence the Vestibular Caloric Test Result? J Prim Care Community Health. 2021:21501327211030120. DOI: https://doi.org/10.1177/21501327211030120

Janky KL, Rodriguez AI. Quantitative Vestibular Function Testing in the Pediatric Population. Semin Hear. 2018;39(3):257-274. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0038-1666817

Rodriguez AI, Thomas MLA, Fitzpatrick D, Janky KL. Effects of High Sound Exposure During Air-Conducted Vestibular Evoked Myogenic Potential Testing in Children and Young Adults. Ear Hear. 2018;39(2):269-277. DOI: https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000484

RodriguezAI, ThomasMLA, JankyKL. Air-Conducted Vestibular Evoked Myogenic Potential Testing in Children, Adolescents, and Young Adults: Thresholds, Frequency Tuning, and Effects of Sound Exposure. Ear Hear. 2019;40(1):192-203. DOI: https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000607

Wang R, Chao X, Luo J, Zhang D, Xu J, Liu X, Fan Z, Wang H, Xu L. Objective vestibular function changes in children following cochlear implantation. J Vestib Res. 2022;32(1):29-37. DOI: https://doi.org/10.3233/VES-190763

Tomaz A, Monsanto RDC, Cusin FS, Kasemodel ALP, Penido NO. Evaluation of the vestibulo-ocular reflex in patients with chronic otitis media. Braz J Otorhinolaryngol. 2022;88(5):675-682. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.09.006

Cömert E, Şencan Z, Koçak FM, Şimşek G, Muluk NB. Clinical evaluation of the vestibular impairment using video head impulse test In children with acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021;141:110568. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110568

Tozar M, Cömert E, Şencan Z, Şimşek G, Muluk NB, Kılıç R. Video head impulse test in children with otitis media with effusion and dizziness. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;129:109783. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109783

Ertugrul G. Clinical use of child-friendly video head impulse test in dizzy children. Am J Otolaryngol. 2022;43(3):103432. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2022.103432

Wiener-VacherSR, WienerSI. Video Head Impulse Tests with a Remote Camera System: Normative Values of Semicircular Canal Vestibulo-Ocular Reflex Gain in Infants and Children. Front Neurol. 2017;8:434. DOI: https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00434

Falls C. Videonystagmography and Posturography. Adv Otorhinolaryngol. 2019;82:32-38. DOI: https://doi.org/10.1159/000490269

Talebi H, Karimi MT, Abtahi SH, Fereshtenejad N. Static Balance in Patients with Vestibular Impairments: A Preliminary Study. Scientifica (Cairo). 2016;2016:6539858. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/6539858

Bista R, Datta R, Nilakantan A, Gupta A, Singh A. Vestibular Dysfunction in Children Suffering from Otitis Media with Effusion: Does Grommet Help? An Observational Study Using Computerized Static Posturography. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;71(4):537-541. DOI: https://doi.org/10.1007/s12070-019-01720-z

Melo RS, Lemos A, Raposo MCF, Monteiro MG, Lambertz D, Ferraz KM. Repercussions of the Degrees of Hearing Loss and Vestibular Dysfunction on the Static Balance of Children With Sensorineural Hearing Loss. Phys Ther. 2021;101(10):pzab177. DOI: https://doi.org/10.1093/ptj/pzab177

Kelly A, Liu Z, Leonard S, Toner F, Adams M, Toner J. Balance in children following cochlear implantation. Cochlear Implants Int. 2018;19(1):22-25. DOI: https://doi.org/10.1080/14670100.2017.1379180

Monsanto RDC, Kasemodel ALP, Tomaz A, Paparella MM, Penido NO. Current evidence of peripheral vestibular symptoms secondary to otitis media. Ann Med. 2018;50(5):391-401. DOI: https://doi.org/10.1080/07853890.2018.1470665

Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Deeva, Y., Naumenko, O., & Tarasenko, M. (2022). Сучасні методи дослідження вестибулярної функції у дітей. Актуальні проблеми сучасної медицини, (10). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2022-10-07