Вміст натрійуретичного пептиду (NТ-proBNP) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит

Ключові слова: ювенільний ідіопатичний артрит, функціональний стан серця, натрійуретичний пептид (NT-proBNP)

Анотація

АНОТАЦІЯ. Внаслідок каскаду імуно-запальних реакцій, розвитку хронічного запального процесу, системного ураження ендотелію судин ревматичні захворювання, і, зокрема артрити, є патологічними станами, з якими пов’язано формування низки коморбідних змін внутрішніх органів і систем. Найбільш суттєвими є зміни функціонування серцево-судинної системи, з поступовим розвитком хронічної серцевої недостатності. Інформативним маркером порушень функціонування міокарду є підвищення рівня натрійуретичного пептиду (NT-proBNP). Мета. Визначення вмісту NТ-proBNP у дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, з урахуванням функціонального стану міокарда. Матеріали та методи. Обстежено 56 пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом (поліартрит - 86 %; олігоартрит - 14 % хворих,  17 хлопців, 39 дівчат). Середній вік 13,28 ± 0,38 років. Тривалість ювенільного ідіопатичного артриту була від 12 до 180 місяців (68,96 ± 6,29 місяців). Контрольна група склала 46 (27 хлопців та 19 дівчат) практично здорових однолітків відповідного віку (14,72 ± 0,28 років). Визначено функціональний стан серця, а саме показників лівого (ЛШ) та правого (ПШ) шлуночків: фракція викиду (ФВ), ударний об’єм та хвилинний об’єм крові. Дослідження NT-proBNP у крові проводилося методом конкурентного імуноаналізу на аналізаторі IMMULITE 2000 Siemens. Результати. Вивчення вмісту NT-proBNP у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом показало його нормальні рівні (41,12 ± 6,86 пг/л), але в контрольній групі вони були достовірно нижчими, ніж у хворих дітей (29,27 ± 5,23 пг/л, p < 0,01). Не знайдено відмінностей рівня NT-proBNP в залежності від статі пацієнтів, варіанта ювенільного ідіопатичного артриту та ступеня його активності. Достовірно вищими були показники в дітей 11-14 років (49,04 ± 10,22 пг/л, p < 0,05) та при тривалості хвороби до п’яти років (57,04 ± 12,37 пг/л, p < 0,05). Дослідження функціонального стану міокарду у хворих дітей визначило тенденцію до зниження скорочувальної функції міокарда як лівого, так і правого шлуночків серця на тлі зменшення ударного об’єму обох шлуночків, а також прискорення ЧСС. Рівень NT-proBNP за середніми значеннями був достовірно вищим в групі дітей з нижчими показниками ФВлш (pt < 0,01) та ФВпш (pM-U < 0,01). Висновки Вміст NT-proBNP у пацієнтів із ювенільним ідіопатичним артритом залишається в межах нормальних значень, але є вірогідно вищим, ніж у здорових однолітків (p < 0,01). Найбільш високими значення NT-proBNP у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит були у підлітків 11-14 років (p < 0,05), а також при тривалості захворювання до п’яти років (p < 0,05). Зниження функціонального стану міокарда обох шлуночків серця у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит супроводжується збільшенням вмісту NT-proBNP, що є підставою для додаткового обстеження функціонального стану серця вже в підлітковому віці з метою ранньої профілактики ускладнень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Natalia Shevchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д. мед. н., завідувачка кафедри педіатрії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Незалежності, 6, Харків, Україна, 61000; провідний науковий співробітник відділення ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А Харків, Україна, 61153

Tetiana Holovko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. мед. н., завідуюча відділенням ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А Харків, Україна; доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, площа Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

Viktoriia Nikonova, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

к. мед. н., старший науковий співробітник відділення ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А Харків, Україна, 61153

Viktoriia Horbas, Сумський державний університет

к. мед. н., асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій, Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007

Посилання

Berezhnyi V, Marushko Ye. Stan sudynnoi stinky ta funktsii endoteliiu u ditei iz yuvenilnym revmatoidnym artrytom. Ukr. Med. Chasopys. 2013;1(93)(I/II):168-170. [in Ukrainian]

Ben Chekaya N, Bouden S, Ben Tekaya A, Ben Saidane O, Tekaya R, Mahmoud I, et al. AB0732 Juvenile idiopathic arthritis in adulthood. Annals of the Rheumatic Diseases. DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-eular.2658

Kuryata O, Sirenko O. Cardiovascular risk and rheumatological diseases (cardiorheumatological syndrome). Dnipro: Gerda: 2017. [in Ukrainian]

Kovalenko VM, Bortkevych OP. Komorbidnist: vyznachennia, mozhlyvi napriamky diahnostyky ta likuvannia. Ukr. Revmatol. Zhurnal. 2019; 3 (77): 33-43. [in Ukrainian]

Radner H, Lesperance T, Accortt NA, Solomon DH. Incidence and Prevalence of Cardiovascular Risk Factors Among Patients With Rheumatoid Arthritis, Psoriasis, or Psoriatic Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Oct;69(10):1510-1518. DOI: https://doi.org/10.1002/acr.23171

Khaniukov OO, Yehudina YeD, Kalashnykova OS. Menedzhment sertsevo-sudynnoho ryzyku v patsiientiv iz revmatoidnym artrytom. Arterialna hipertenziia. 2018. 5 (61): 23-35. [in Ukrainian]

Aranda-Valera IC, Arias de la Rosa I, Roldán-Molina R, Ábalos-Aguilera MDC, Torres-Granados C, Patiño-Trives A, et al. Subclinical cardiovascular risk signs in adults with juvenile idiopathic arthritis in sustained remission. Pediatr Rheumatol Online J. 2020 Jul 14;18(1):59. DOI: https://doi.org/10.1186/s12969-020-00448-3

Zoli A, Bosello S, Comerci G, Galiano N, Forni A, Loperfido F, Ferraccioli GF. Preserved cardiorespiratory function and NT-proBNP levels before and during exercise in patients with recent onset of rheumatoid arthritis: the clinical challenge of stratifying the patient cardiovascular risks. Rheumatol Int. 2017 Jan;37(1):13-19. DOI: http://doi.org/10.1007/s00296-015-3390-2

Lin YL, Hung YL, Shen CM, Chen YC, Hsieh WS. Can NT-proBNP Levels Be an Early Biomarker of Reduced Left Ventricular Ejection Fraction in Preterm Infants? Children (Basel). 2022 Jul 3;9(7):1002. DOI: http://doi.org/10.3390/children9071002

Welsh P, Campbell RT, Mooney L, Kimenai DM, Hayward C, Campbell A, et al. Reference Ranges for NT-

proBNP (N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide) and Risk Factors for Higher NT-proBNP Concentrations in a Large General Population Cohort. Circ Heat Fail. 2022 Oct;15(10):e009427. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.121.009427

Holovko TO, Shevchenko NS, Bohmat LF, Nikonova VV. Tolerantnist do fizychnoho navantazhennia v pidlitkiv iz revmatychnymy zakhvoriuvanniamy, vrakhovuiuchy systolichnu funktsiiu sertsia. Patolohiia. 2022, 1(54): 18-23. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.1.243693 [in Ukrainian]

Ministry of Health of Ukraine Unified clinical protocol of medical care for children for juvenile arthritis". Health of Ukraine. 2012, 4(23):56-59. [in Ukrainian]

McErlane F, Beresford MW, Baildam EM, Chieng SE, Davidson JE, Foster HE, et al. Validity of a three-variable Juvenile Arthritis Disease Activity Score in children with new-onset juvenile idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis. 2013 Dec;72(12):1983-8. DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2012-202031

Kovalenko VM, Sychev OS, Dolzhenko MM, Ivanov YuA, Dzeyak SI, Potashev SV, Nosenko NM. (2018) Quantitative echocardiographic assessment of heart cavities. Recommendations of the working group on functional diagnostics of the Association of Cardiologists of Ukraine and the All-Ukrainian Association of Echocardiography Specialists. http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/ uploads/2018/11/Kilkisna-ehokardiografichna-otsinka-porozhnin-sertsya.pdf [in Ukrainian]

Berger JS, Jordan CO, Lloyd-Jones D, Blumenthal RS. Screening for Cardiovascular Risk in Asymptomatic Patients. Journal of the American College of Cardiology. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2009.09.066

Ziade N, El Khoury B, Zoghbi M, Merheb G, Abi Karam G, Mroue’ K, Messaykeh J. Prevalence and pattern of comorbidities in chronic rheumatic and musculoskeletal diseases: the COMORD study. Scientific Reports. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64732-8

Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, Heslinga M, McInnes IB, Peters MJ, et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):17-28. DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-209775

Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Shevchenko, N., Holovko, T., Nikonova, V., & Horbas, V. (2022). Вміст натрійуретичного пептиду (NТ-proBNP) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит. Актуальні проблеми сучасної медицини, (10). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2022-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження