Алергічний риніт у дітей дошкільного віку: клініко-алергологічна характеристика та коморбідність

  • Iryna Hlohush Національний Університет Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика https://orcid.org/0000-0003-1420-0073
  • Olena Okhotnikova Національний Університет Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика https://orcid.org/0000-0003-2498-0560
Ключові слова: алергічний риніт, діти до 6 років, клінічні прояви, діагностика, шкірні прик-тести, коморбідність

Анотація

Резюме. Проблема алергічного риніту у дітей посідає важливе місце у клінічній педіатрії, що пов'язано із значним підвищенням поширеності, раннім початком і розмаїттям клінічних проявів хвороби, що нагадує інфекційний риніт, а тому обумовлює серйозну гіподіагностику, невчасну та неадекватну терапію з високим ризиком розвитку ускладнень та еволюцією у бронхіальну астму.

Метою проведеної роботи було вивчити клініко-алергологічні особливості перебігу алергічного риніту у дітей дошкільного віку як ізольованого, так і поєднаного з бронхіальною астмою і атопічним дерматитом за їх звертанням до алерголога у Консультативно-діагностичну поліклініку НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Матеріали та методи аналізу підлягали клініко-анамнестичні дані, oб´єктивний огляд, ото- та риноскопія, загально-клінічні обстеження, визначення сироваткового імуноглобуліну Е, шкірні прик-тести з алергенами, консультація оториноларинголога.

У статті наведено сучасні погляди на проблему алергічного риніту у дітей дошкільного віку. Проведено аналіз клініко–алергологічних характеристик, зокрема описано найпоширеніші клінічні симптоми та їх виразність, дані сімейного анамнезу, лабораторні показники, такі як загальний імуноглобулін Е в периферійній крові, шкірні прик-тести. На підставі власних даних продемонстровано ранню захворюваність алергічного риніту у дітей дошкільного віку, в тому числі перших років життя і високу його коморбідність з іншими алергічними захворюваннями, зокрема бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, кропив’янкою тощо.

За результатами ротаційних прик-тестів ,- у 30%пацієнтів виявлена полівалентна сенсибілізація. Незважаючи на вік обстежених дітей (особливість-знижена чутливість шкіри) – відсоток позитивних результатів був достатній. Сімейний алергологічний анамнез був обтяжений у всіх пацієнтів, здебільшого бронхіальна астма у одного з батьків. У всіх дітей було отримано високі рівні загального сироваткового імуноглобуліну Е.

Висновок. Відмічається ранній початок алергічних проявів та висока сенсибілізація дітей раннього віку до найбільш поширених алергенів. Питання раннього виявлення алергічного риніту є надзвичайно важливим для вивчення серед контингенту дошкільного віку, у зв’язку з необхідністю якомога більш раннього превентивного виявлення осіб, схильних до розвитку бронхіальної астми, для досягнення в подальшому кращого контролю над захворюванням та попередження розвитку тяжких форм хвороби, ускладнень та ранньої інвалідизації дітей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Iryna Hlohush, Національний Університет Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика

аспірант кафедри педіатрії №1 Національного Університету Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика вул Дорогожицька 9, Київ, Україна, 04112

Olena Okhotnikova , Національний Університет Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика

д. мед. н., проф. завідувач кафедри педіатрії №1 Національного Університету Охорони Здоров'я України ім. П. Л. Шупика вул Дорогожицька 9, вул. Чорновола, 28/1, Київ, Україна; 04112

Посилання

Okhotnikova OM, Hlohush II, Allergic rhinitis and bronchial asthma in preschool children: possibilities of modern therapy of comorbid diseases. Contemporary Pediatrics, 2017;5:73-87. DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2017.85.73. [Ukrainian].

Zabolotny DI, Laiko AA, Okhotnikova ОМ, Kosakovsky AL. Allergic rhinitis in children: Monograph / and others. - Kyiv: Logos, 2016. - 216 p.

Umanets T, Matveeva S. Allergic Rhinitis in Children: to Help the Pediatrician. 2021Sep.21;(5.73):137-40. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.5.73.2016.78313.

Zhernosek VF Allergic rhinitis in children: a modern understanding of the problem, the possibility of controlling rhinitis of the resistant type. International reviews: clinical practice and health. 2014;1(7):20-22 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/allergicheskiy-rinit-u-detey-sovremennoe-ponimanie-problemy-vozmozhnosti-kontrolya-rinita-rezistentnogo-tipa. [Russian].

Okhotnikova OM, Duda LV, Clinical and allergological characteristics of the most common allergic diseases in children. "Child Health".2018;13(4):345-355 DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.4.2018.137017. [Ukrainian].

Methodical recommendations are intended for general practitioners, pediatric and adult allergists, pediatricians [etc.] Shupyka. Kyiv:2019 [Ukrainian].

Order of the Ministry of Health and the Academy of Medical Sciences of Ukraine 02.04.2002 N 127/18: On organizational measures for the introduction of modern technologies for the diagnosis and treatment of allergic diseases. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0127282-02 [Ukrainian].

Protocol for providing medical care to children in the specialty "Children's Pulmonology": Order of the Ministry of Health of Ukraine №18 of 13.12.2005. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.moz.gov.ua[Ukrainian].

Modern possibilities of allergy diagnostics in children aged 3-5 years. Sharikadze. Coll. Science. work collaborate. NMAPE named after PL Shupyk. 2014;23(2). Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2014_23%282%29__60. [Ukrainian].

Umanets TR. Bronchial asthma and allergic rhinitis: ways to optimize compliance and treatment effectiveness. Asthma and allergies. 2015;1:61—64. [Russian].

Unified protocol for the provision of primary, secondary (specialized) medical care for children with bronchial asthma: order of the Ministry of Health Of Ukraine №868 dated 08.10.2013 [Electronic resource]. Access mode: http://www.moz.gov.ua. . [Ukrainian].

Brozek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani C.E. [et al.]. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision. J. Allergy Clin. Immunol. 2010;126:466-76.

Allergic Diseases as a Public Health Problem in Europe. The UCB Institute of Allergy. European Allergy White Paper. Available from: https://www.ucb.com/_up/tuioa_com/images/allergic-tobeornottobe_tcm114-.

EAACI 2014, European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Copenhagen, Denmark, Jun 7—11, 2014. — Abstr 748.

Allergic diseases as a problem of worldwide healthcare according to materials of 3rd Ukrainian Allergic Congress. Novosti Meditsiny i Farmatsii. 2011;(387). Available from: http://www.mif-ua.com/archive/ ticle/22745. Accessed: November 18, 2011. [Ukrainian].

Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA. [et al.] Allergic Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GALEN and AllerGen. Allergy. 2008;63(Suppl.86):8—160.

Agache I, Akdis C, Akdis M. [et al.]. Global atlas of allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. 2015:422 p.

Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2017. Access mode: http://www.ginasthma.org.

Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2016. [Electronic resource]. URL:http://www.ginasthma.org.

Global Initiative for Asthma. Diagnosis and Management of Asthma in Children 5 Years and Younger. Updated 2015. [Electronic resource]. URL: http://www.ginasthma.org.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).Tackling the Allergy Crisis in Europe- Concerted Policy Action Needed: AdvocacyManifesto.Availablefrom:http://www.eaaci.org/images/media/EAACI_Manifesto_brochure_Interactive.pdf. Accessed: April 04, 2016

Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Hlohush, I., & Okhotnikova , O. (2021). Алергічний риніт у дітей дошкільного віку: клініко-алергологічна характеристика та коморбідність . Актуальні проблеми сучасної медицини, (8). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-8-03
Розділ
Оригінальні дослідження