Стан фізичного функціонування хворих на ювенільний ідіопатичний артрит в оцінці якості життя

  • Ludmila Bogmat ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» https://orcid.org/0000-0001-5144-3686
  • Anastasia Fadeeva ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» https://orcid.org/0000-0002-1652-2183
  • Nataliya Shevchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4407-6050
  • Viktoria Nikonova ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» https://orcid.org/0000-0001-8269-6176
Ключові слова: ювенільний ідіопатичний артрит, діти, якість життя, фізичне функціонування

Анотація

Резюме. Ювенільний ідіопатичний артрит – тяжке хронічне захворювання дитинства, яке вражає не тільки суглоби, але й супроводжується різноманітними коморбідними станами, серед яких ураження очей (увеїт) є найбільш частим. Крім значного впливу на загальний стан дитини це захворювання має вплив також і на основні показники якості життя: фізичну активність, емоційну, активність у навчальних закладах та соціальну сферу. За період активного вивчення рівня якості життя хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, відзначається зниження його загального рівня за рахунок майже всіх складових, проте фізична активність демонструє в деяких дослідженнях найнижчі значення, що пов’язано з ураженням суглобів, активністю та тривалістю хвороби.

Мета дослідження. Визначити стан фізичного функціонування та оцінити загальний рівень якості життя хворих на ювенільний ідіопатичний артрит із урахуванням варіанту перебігу захворювання та комплексу терапії.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі ДУ «ІОЗДП НАМНУ», м. Харків, з листопада 2020 року по листопад 2021. Обстежено 118 хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, з них 47 з поліартикулярним, 43 – з олігоартикулярним, 28 – з увеїт-асоційованим. В дослідженні взяли участь 77 дівчат та 41 хлопчик, віком від 2 до 18 років. 111 пацієнтів отримували терапію метотрексатом, 30 з них метотрексат в поєднанні з імунобіологічною терапією (29 - адалімумаб, 1 -тоцилізумаб), 6 сульфасалазином. Тривалість хвороби, відповідно до варіанта перебігу, склала: у дітей з поліартикулярним – (49,2±6,7), з олігоартикулярним – (35,4±4,2), увеїт-асоційованим – (76,8±10,2) місяців. Проведено оцінку активності хвороби за анкетою JADAS27, функціонального стану за CHAQ та якість життя за PedsQLTM 4.0 Generic Core Scales.

Результати. Встановлено, що висока активність ювенільного ідіопатичного артриту спостерігалась у 31 (26,2 %) пацієнта, у всіх підгрупах дітей однаково часто. Індекс функціональної недостатності не показав значного зниження як по групі в цілому, так і в кожній із підгруп артриту. Загальний показник якості життя дітей із ювенільним ідіопатичним артритом, в цілому по групі, був зниженим (71,2±1,4 та 72,9±1,4 за тиждень та місяць). Не встановлено достовірної різниці між показниками якості життя хлопчиків та дівчаток. Разом із тим, показники фізичної складової виявились найнижчими в групі з поліартикулярним варіантом ювенільного ідіопатичного артриту, незалежно від статі і віку дітей, та особливо низькими у дітей із поліартритом на першому році захворювання. Гіршими вони виявились також і у дітей з увеїт-асоційованим варіантом перебігу при захворюванні від року до трьох. Найвищий рівень фізичної складової якості життя відмічався у дітей з олігоартритом старше 14 років та у дітей до 8 років у групі увеїт-асоційованого перебігу. Не встановлено значного впливу на фізичні показники якості життя строків початку лікування (р≤0,05).

Висновки. Зниження якості життя та її фізичної складової є типовим для дітей з різними варіантами перебігу ювенільного ідіопатичного артриту (олігоартикулярним, поліартикулярним та увеїт-асоційованим). Встановлено, що у дітей з поліартикулярним варіантом артриту відбувається найбільше зниження якості життя та фізичного функціонування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ludmila Bogmat, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

д. мед. н., професор, керівник відділення ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А, Харків, Україна, 61153

Anastasia Fadeeva, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

аспірант очної форми навчання, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А, Харків, Україна, 61153

Nataliya Shevchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д. мед. н., професор завідувачка кафедри педіатрії № 2, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Незалежності, 6, Харків, Україна, 61000

Viktoria Nikonova, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

к. мед. н., старший науковий співробітник відділення ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проспект Ювілейний, 52А Харків, Україна, 61153

Посилання

Sen E, Ramanan A. Juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2017;31(4):517-534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.berh.2018.01.002.

McDonald J, Cassedy A, Altaye M, Andringa J, Cooper A, Drews‐Botsch C et al. Comprehensive assessment of quality of life, functioning and mental health in children with juvenile idiopathic arthritis and non‐infectious uveitis. Arthritis Care & Research. 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/acr.24551.

Charuvanij S, Chaiyadech C. Health‐related quality of life in children with early‐stage juvenile idiopathic arthritis. Musculoskeletal Care. 2019;17(2):215-220. DOI: https://doi.org/10.1002/msc.1393.

Бримжанова МД. Качество жизни детей дошкольного возраста с врожденными пороками развития [Ph.D]. Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ"; 2017.

Östile I, Johansson I, Aasland A, Flatö B, Möller A. Self-rated physical and psychosocial health in a cohort of young adults with juvenile idiopathic arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2010;39(4):318-325. DOI: https://doi.org/10.3109/03009740903505213.

Tollisen A, Selvaag A, Aulie H, Lilleby V, Aasland A, Lerdal A et al. Physical Functioning, Pain, and Health-Related Quality of Life in Adults With Juvenile Idiopathic Arthritis: A Longitudinal 30-Year Followup Study. Arthritis Care & Research. 2018;70(5):741-749. DOI: https://doi.org/10.1002/acr.23327.

Singh G, Athreya B, Fries J, Goldsmith D. Measurement of health status in children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism. 1994;37(12):1761-1769. DOI: https://doi.org/10.1002/art.1780371209.

Ruperto N, Ravelli A, Pistorio A, Malattia C, Cavuto S, Gado-West L, Tortorelli A, Landgraf JM, Singh G, Martini A; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation. Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ) in 32 countries. Review of the general methodology. Clin Exp Rheumatol. 2001 Jul-Aug;19(4 Suppl 23):S1-9. PMID: 11510308.

Sestan M, Grguric D, Sedmak M, Frkovic M, Kifer N, Grubic M et al. Quality of life in children suffering from juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Rheumatology International. 2020;40(7):1117-1121. DOI: https://doi.org/10.1007/s00296-020-04536-1.

Ezzahri M, Amine B, Rostom S, Rifay Y, Badri D, Mawani N et al. The uveitis and its relationship with disease activity and quality of life in Moroccan children with juvenile idiopathic arthritis. Clinical Rheumatology. 2013;32(9):1387-1391. DOI: https://doi.org/10.1007/s10067-013-2262-y.

Pakpour A, Zeidi I, Hashemi F, Saffari M, Burri A. Health-related quality of life in young adult patients with rheumatoid arthritis in Iran: reliability and validity of the Persian translation of the PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales Young Adult Version. Clinical Rheumatology. 2012;32(1):15-22. DOI: https://doi.org/10.1007/s10067-012-2084-3.

Ringold S, Wallace C, Rivara F. Health-Related Quality of Life, Physical Function, Fatigue, and Disease Activity in Children with Established Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis. The Journal of Rheumatology. 2009;36(6):1330-1336. DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.081028.

Lundberg V, Lindh V, Eriksson C, Petersen S, Eurenius E. Health-related quality of life in girls and boys with juvenile idiopathic arthritis: self- and parental reports in a cross-sectional study. Pediatric Rheumatology. 2012;10(1). DOI: https://doi.org/10.1186/1546-0096-10-33.

Haverman L, Grootenhuis M, van den Berg J, van Veenendaal M, Dolman K, Swart J et al. Predictors of health-related quality of life in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis: Results from a web-based survey. Arthritis Care & Research. 2012;64(5):694-703. DOI: https://doi.org/10.1002/acr.21609.

World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health [Internet]. Ncbi.nlm.nih.gov. 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305057/

Bohr A, Nielsen S, Müller K, Karup Pedersen F, Andersen L. Reduced physical activity in children and adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis despite satisfactory control of inflammation. Pediatric Rheumatology. 2015;13(1). DOI: https://doi.org/10.1186/s12969-015-0053-5.

Susic GZ, Stojanovic RM, Pejnovic NN, Damjanov NS, Soldatovic II, Jablanovic DB, & Sefik Bukilica MN. Analysis of disease activity, functional disability and articular damage in patients with juvenile idiopathic arthritis: a prospective outcome study. Clinical and experimental rheumatology. 2011;29(2):337–344.

Ravelli A, Consolaro A, Horneff G, Laxer R, Lovell D, Wulffraat N et al. Treating juvenile idiopathic arthritis to target: recommendations of an international task force. Annals of the Rheumatic Diseases. 2018; annrheumdis-2018-213030. DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-213030

Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Bogmat, L., Fadeeva, A., Shevchenko, N., & Nikonova, V. (2021). Стан фізичного функціонування хворих на ювенільний ідіопатичний артрит в оцінці якості життя. Актуальні проблеми сучасної медицини, (8). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-8-01
Розділ
Оригінальні дослідження