Концептуальні засади організації медичної допомоги учням закладів загальної середньої освіти у період реформування медичної та освітньої галузей

  • Tetyana Peresypkina ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України»
  • Tetyana Sydorenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Halyna Holubhycha Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Andrey Zinchuk ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України»
  • Anna Peresypkina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: діти, шкільна медицина, медична допомога дітям

Анотація

Негативні тенденції стану здоров’я дитячої популяції, поширення неінфекційних захворювань вимагають запровадження ефективного медичного забезпечення. За даними ВООЗ навчальний заклад спроможний стати потужним інструментом щодо збереження та укріплення здоров’я дітей через раціональне використання кадрового та матеріального потенціалу, можливостей межсекторальної взаємодії систем освіти та медицини, підтримки дій на законодавчому рівні. Метою роботи є визначення концептуальної моделі медичного забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти для попередження поширення неінфекційних захворювань та формування здоров’я орієнтованої поведінки школярів. Матеріали та методи. Аналітична оцінка нормативно-правових документів та наукових закордонних та вітчизняних публікацій з питань стану здоров’я та медичного забезпечення дітей шкільного віку. Результати та обговорення. В умовах інноваційної тарнсформації системи охорони здоров’я проблемними питаннями медичного забезпечення дітей в умовах закладів освіти є питання забезпечення чітких алгоритмів моніторингу здоров’я дітей, визначення впливу внутрішньо шкільних та медико-соціальних чинників на здоров’я та формування здоров’я орієнтованої поведінки; окреслити шляхи підвищення навичок та знань медичних працівників закладів загальної середньої освіти з питань збереження здоров’я дітей та оцінки показників здоров’я та результатів профілактичних втручань. Висновки. Рішення даних питань можливе через запровадження єдиної координуючої структури медичного забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти, із розробкою її структурно-функціональної моделі та визначенням функцій всіх учасників/виконавців для забезпечення адекватної системи медичного супроводу, збереження здоров’я дітей в умовах закладів загальної середньої освіти. Запропонована Концептуальна модель із обґрунтуванням функцій та складу фахівців, елементів комунікації є спрямованою на профілактику поширення неінфекційних захворювань учнів, формування у школярів ціннісного ставлення до здоров’я, сприятиме формуванню в них здоров’я орієнтованої поведінки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Tetyana Peresypkina , ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України»

к. мед. н., зав. відділення наукової організіції медичної допомоги школярам та підліткам ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України», пр-т Ювілейний, 52a, Харків, Україна, 61153

Tetyana Sydorenko , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. мед. н., доц. кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; ст. наук. співроб. відділення наукової організіції медичної допомоги школярам та підліткам ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України», майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Halyna Holubhycha, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. мед. н., асистент кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; мол. наук. співроб. відділення наукової організації медичної допомоги школярам і підліткам ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Andrey Zinchuk , ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України»

к. мед. н., ст. наук. співроб. відділення наукової організіції медичної допомоги школярам та підліткам ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків Національної акадімії медичних наук України», доц. кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Anna Peresypkina , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

асистент кафедри педіатрії №2 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Посилання

Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine. https://moz.gov.ua/article/statistic/centr-medichnoi-statistiki-moz-ukraini.

WHO. Investing in the Future of Children: A European Strategy for Child and Adolescent Health. WHO Bulletin. 2020;2015–2020:65. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/253776/64wd12_Rus_InvestCAHstrategy_140440.pdf

WHO. Time to Keep Promises: Meeting the NCD Challenges to Achieve the Sustainable Development Goals in Europe Ashgabat, Turkmenistan, 9-10 April 2019 WHO Bulletin. 2019;9–10:10. https://www.euro.who.int/ru/media-centre/events/events/2019/04/WHO-conference-NCDs-Ashgabat-2019

Antipkin YuG, Volosovets OP, Maidannyk VG, Berezenko VS. MR. The health of children is the future of the country (part 1). Child health. 2018;13(1):1–11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_1_3

Antipkin YuG, Volosovets OP, Maidannyk VG, Berezenko VS. MR. The health of children is the future of the country (part 2). Child health. 2018;13(2):1–11. 17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_2_3

Peresypkina TV, Sydorenko TP, Peresypkina AM. Dynamics of the health status of children and adolescents of the Kharkov region. Problems of uninterrupted medical training and science. 2019;1(33):5–10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.005

Nyankovskyy SL, Yatsula MS, Nyankovska OS, Tytusa AV. The dynamics of the health of schoolchildren in Ukraine according to the questionnaire survey. Child`S Heal. 2018;13(5):425–31. http://journal.asu.ru/zosh/issue/download/357/138

Order of the Ministry of Health of Ukraine # 157 from 26.01.2018. On amendments to some orders of the Ministry of Health of Ukraine. 2018;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-18#Text.

Peresypkina TV. Medico-social aspects of the prevention of noncommunicable diseases. Child`S Heal. 2017;12(2):182–7. https://doi.org/10.22141/2224-0551.12.2.2017.99778

Peresypkina TV, Sidorenko TP, Peresypkina AM, Kindruk MO Medical care for students in educational institutions: status, problems and prospects of development. Child health. 2018;13(7):120–125. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.7.2018.148924

Peresypkina TV, Sidorenko TP, Holubnycha HI. Medical care for children in educational institutions: state. Problems of uninterrupted medical training and science/ 2019. № 2.(34) С. 5–9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2019_2_3

Korenev NM, Sulima TN, Peresypkina TV, Kostenko TA, Koshman TV, Shevchenko NS, Nikitina LD. A systematic analysis of the time spent by a family doctor in outpatient clinics of general practice and family medicine in the Kharkiv region. Semeina medicine. 2010;3:15-19. http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=S&I2

Wolfe I. European Child Health Services and Systems Edited by European Child Health Services and Systems : Lessons without borders. 2013. 147 p.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/254928/European-Child-Health-Services-and-Systems-Lessons-without-borders.pdf

Baltag V, Pachyna A, Hall J. Global Overview of School Health Services: Data from 102 Countries. Heal Behav Policy Rev. 2015;2(4):268–83. http://www.ingentaconnect.com/contentone/psp/hbpr/2015/00000002/00000004/art00004?crawler=true&mimetype=application/pdf

WHO Regional Office for Europe. Pairing children with health services: the results of a survey on school health services in the WHO European Region. WHO [Internet]. 2010;1–30. Available from: http://www.euro.who.int/document/e93576.pdf

European Framework for Quality Standards for School Health Services and Competencies for School Health Professionals. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/261890/European-framework-for-quality-standards-in-school-health-services-and-competences-for-school-health-professionals-Rus.pdf

Опубліковано
2021-06-07
Як цитувати
Peresypkina , T., Sydorenko , T., Holubhycha, H., Zinchuk , A., & Peresypkina , A. (2021). Концептуальні засади організації медичної допомоги учням закладів загальної середньої освіти у період реформування медичної та освітньої галузей. Актуальні проблеми сучасної медицини, (7). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-7-07
Розділ
Оригінальні дослідження