Диференціальна діагностика і корекція метаболічних та імунологiчних порушень у хворих з цирозом печінки, ускладненим гепатосленомегалією та портальною гіпертензією

  • Olena Klimova зав. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева» НАМН України https://orcid.org/0000-0002-4007-6806
  • Tetiana Kordon старш. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України» https://orcid.org/0000-0001-5813-3656
  • Rostyslav Smachylo д. мед. н., професор, завідуючий відділенням хірургії печінки та жовчовивідних шляхів «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України», професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету https://orcid.org/0000-0003-1237-0255
  • Igor Belozоrov д. мед. н., професор, декан медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4102-3220
  • Ekaterina Bychenko мол. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України» https://orcid.org/0000-0001-7885-7715
  • Olga Merezhko мол. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» https://orcid.org/0000-0001-9855-1780
  • Oleksandr Kudrevych к. мед. н., доцент, зав. кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2086-8822
Ключові слова: вірусна персистенція, гепатоспленомегалія, портальна гіпертензія, цироз печінки, автоімунний гепатит, рецидивні кровотечі, імунітет

Анотація

Резюме: Дослідження ролі селезінки в патогенезі цирозу печінки має важливе значення для лікування. Наявні на сьогоднішній день дані літератури свідчать про роль змінених функцій селезінки в патогенезі цирозу печінки. Метою даної роботи було з'ясувати особливості етіології та патогенетичних порушень у пацієнтів з гепатоспленомегалією. Матеріали і методи. Досліджували формені елементи і сироватка крові 58 пацієнтів з гепатоспленомегалією на тлі цирозу печінки, ускладненого портальною гіпертензією. Залежно від антигенного вантажу хворі були розділені на дві групи: І - хворі з цирозом печінки на тлі вірусів гепатиту HBV/HCV і II - хворі з автоімунним гепатитом на тлі герпетичних вірусів CMV/VEB. Лікування хворих включало застосування протигерпетичних імуноглобулінів та гемопоетичних клітин-попередників кордової крові (ГКП КК). Результати. У пацієнтів групи І виявили посилення спонтанної окисної активності нейтрофілів і виснаження окисного резерву в кисне залежному фагоцитозі, що активувало сигнальні шляхи прозапальних цитокінів ІЛ-6 (підвищення в 60 разів). Виявили збільшений вміст CD22+-плазматичних В-лімфоцитів, що синтезували підвищені концентрації IgA. У пацієнтів групи ІІ виявили підвищення активності С3- і зниження С4-компонентів комплементу; тромбоцитопенію за рахунок наявності автоантитіл до тромбоцитів; посилення синтезу імуноглобулінів IgM, IgG, підвищення синтезу ІНФ-.

У всіх пацієнтів виявили порушення обміну амінокислот в різних метаболічних циклах - орнітинового, що порушувало утворення сечовини і свідчить про накопичення аміаку, який може підсилювати цитотоксичний ефект в групі І; метіоніновий з порушенням утворення цистину з цистеїну і накопичення гомоцистеїну, що підсилює синтез ІНФ-γ, який був підвищений в групі ІІ в 4 рази.

Висновки. Виявлено деякі етіологічні і патогенетичні особливості формування цирозу печінки, ускладненого портальною гіпертензією і рецидивуючими кровотечами з варикозно-розширених вен стравоходу. Верифіковані нами імунологічні та метаболічні зміни корелювали зі зникненням клінічних проявів захворювання, поліпшенням  самопочуття, відсутністю  рецидивів кровотечі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olena Klimova, зав. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева» НАМН України

в’їзд Балакірєва, 1, Харків, 61003

Tetiana Kordon, старш. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України»

в’їзд Балакірєва, 1, Харків, 61003

Rostyslav Smachylo, д. мед. н., професор, завідуючий відділенням хірургії печінки та жовчовивідних шляхів «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України», професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету

в’їзд Балакірєва, 1, Харків, Україна, 61103, проспект Науки, 4, Харків, 61022 Україна

Igor Belozоrov, д. мед. н., професор, декан медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4 Харків, 61022

Ekaterina Bychenko, мол. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України»

в’їзд Балакірєва, 1, Харків, 61003

Olga Merezhko, мол. наук. співроб. діагностичної лабораторії «ДУ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ»

в’їзд  Балакірєва, 1, Харків, 61003

Oleksandr Kudrevych, к. мед. н., доцент, зав. кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4 Харків, 61022

Посилання

Bisenkov, L.N., Zubarev, P.N., Ischenko, B.I., Trofimov, V.M., & Shalaev, S.A. (2015). Emergency surgery of the chest and abdomen: a guide for doctors. St. Petersburg: SpetsLit. P.574. 9 (in Russian)

Dzharkeev, KS, Irsaliev, RK, & Kushkinbaev, G.Zh. (2014). The use of videothoracoscopy in the treatment of multiple complicated rib fractures. Materials of the IV International Congress "Actual directions of modern cardio-thoracic surgery", St. Petersburg. P.162. 9 (in Russian)

Zavrazhnov, A. A., Porkhanov, V. A., Bosco, O. Yu., Polyakov, I. S., Kovalenko, A. L., Naryzhny, N. V., & Pyatakov, S. N. (2016). The use of the principles of surgical tactics “Damage control” in the treatment of closed injuries and injuries of the breast in peacetime. Materials of the 3rd All-Russian Conference in the framework of the 3rd Congress of Emergency Medicine Doctors (on the 125th anniversary of S.S. Yudin), Moscow. P.37-38. (in Russian)

Porkhanov, V.A., Zavrazhnov, A.A., Afaunov, A.A., Blazhenko, A.N., & Mukhanov, M.L. (2016). Analysis of factors influencing the mortality rate among patients in the acute period of polytrauma hospitalized in a regional multidisciplinary hospital. Medical Bulletin of the South of Russia. 4. P.39-44. (in Russian)

Battle, C.E., & Evans, P.A. (2015). Predictors of mortality in patients with flail chest: a systematic review. Emerg Med J. 32(12). P.961-965.

Chung, J. H., Cox, C. W., Mohammed, T. L., Kirsch, J., Brown, K., Dyer, D. S., Suh, R. D. (2014). ACR appropriateness criteria blunt chest trauma. J Am Coll Radiol. 11(4). P.345–351.

Cotogni, P., Barbero, C., & Rinaldi, M. (2015). Deep sternal wound infection after cardiac surgery: evidences and controversies. World J Crit Care Med. 4(4). P.265-273.

Galie, N., Humbert, M., Vachiery, J.L., Gibbs, S., Lang, I., Torbicki, A., Hoeper, M. (2016). 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur. Heart J. 37(1). P.67-119.

Garcia Villar, C., Sagarra Lozano, A.M., & Japon Sola, F. (2014). Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema due to ribs fractures. Med Clin. 143(1). P.48.

Schulz-Drost, S., Oppel, P., Grupp, S., Krinner, S., Langenbach, A., Lefering, R., & Mauerer, A. (2016). Bony injuries of the thoracic cage in multiple trauma: incidence, concomitant injuries, course and outcome. Unfallchirurg. 119(12). P.1023-1030

Опубліковано
2019-11-30
Як цитувати
Klimova, O., Kordon, T., Smachylo, R., BelozоrovI., Bychenko, E., Merezhko, O., & Kudrevych, O. (2019). Диференціальна діагностика і корекція метаболічних та імунологiчних порушень у хворих з цирозом печінки, ускладненим гепатосленомегалією та портальною гіпертензією. Актуальні проблеми сучасної медицини, (4). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2019-4-04
Розділ
Загальна хірургія