МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА З МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ

  • І. V. Belozorov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7567-6449
  • М. S. Matvieienko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0388-138X
  • М. І. Kyrychenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: медичний факультет, науковці, імені В.Н. Каразіна, історія, історія медицини

Анотація

У статті відображені основні історичні етапи становлення й еволюції медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Освітлені найвідоміші науковці 19-20 ст. імена й долі, яких щільно пов’язані з Каразінським університетом. Наведено відомості про відродження й діяльність факультету в період з 1993 р. до теперішнього часу. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна засновано 17 листопада 1804 року та урочисто відкрито 29 (17 за старим стилем) січня 1805 року. З моменту заснування, Каразінський університет є невід’ємною частиною культурної, наукової та освітньої історії України, займаючи на протязі всього свого існування провідні позиції серед вищих навчальних закладів. На момент відкриття Університету, у його складі був створений медичний факультет. Тому історія медичного факультету починається саме з 29 січня 1805 року, що робить його найстарішим осередком вищої медичної освіти на теренах України. Славетна історія медичного факультету Каразінського університету створила численні сторінки в історії медицини.           Перші студенти-медики з'явилися в 1809-1810 рр. Так, за перші 30 років існування медичного факультету було випущено близько 300 лікарів. Але і до цього професори факультету не витрачали часу, а викладали медичні науки слухачам з Харківського колегіуму, керівники якого завжди підтримували університет і зокрема медичну освіту. Так, ще в 18 столітті, Харківський колегіум направляв до навчання при медичних закладах найкращих своїх учнів. Одним з таких «найкращих» учнів був Йосип Мухін, який став видатним медиком, засновником вітчизняної травматології. Ще один вихованець Харківського колегіуму, що добився успіху на ниві медицини, був Григорій Базилевич, що став першим вітчизняним клінічним професором. Не дивлячись на значні успіхи та стрімкий розвиток, адміністрація та колектив медичного факультету не зупиняються, та будують нові плани на найближче майбутнє. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

І. V. Belozorov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

М. S. Matvieienko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

М. І. Kyrychenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Посилання

100-летие Харьковского научного медицинского общества 1861–1961.— К.: Здоров’я, 1965. – 260 с.

В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали / Уклад. О.І. Вовк, С.М. Куделко; наук. ред. проф. С.І. Посохов. // Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.– 2015. – С. 272.

Залюбовский В. И. Кафедра хирургических болезней каразинского университета: прошлое и настоящее / Залюбовский В.И. // Серия «Медицина». – № 16. – 2008. – С. 5-8.

Лебедев А. С. Харьковский коллегиум как просветительный центр слободской Украины до учреждения в Харькове университета. М.: В университетской типографии, 1886. 103 с.

Медицинский факультет харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / под. ред. Скворцова И.П., Багалия Д.И. // Харьков «Печатное дело». – 1905-1905. – С. 314.

Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века: Монография / Павлов Т.Г. // Харьков: Издательство «Сага». – 2012. – С. 408.

Проценко Е. С., Кириченко М. И., Ремнева Н. А., Падалко В. И. Кафедра общей и клинической патологии : от истоков к современности / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина; Под ред. В. Н. Савченко. Х. : Изд во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. 187 с. : ил., портр.

Харьковское медицинское общество 1861–1911. Очерки его 50-летней деятельности.— Харьков, 1913.— 539 с.

Яблучанський М.І.. Доторкнемося до історії відродження факультету / Яблучанський М.І. // ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 1997. – 13с.

Матеріал промови декана медичного факультету Белозьорова І.В., присвяченої 213-річчю із дня заснування та 25-річчю від дня відродження медичного факультету Харківського національного університету В. Н. Каразіна.

Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
BelozorovІ. V., MatvieienkoМ. S., & KyrychenkoМ. І. (2018). МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА З МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 3-7. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-01
Номер
Розділ
Оглядова стаття