ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК ПОЛІРЕЗИСТЕНТНИМИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПІД ВПЛИВОМ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СИНЬОГО ТА ФІОЛЕТОВОГО СПЕКТРІВ

  • S. G. Malanchuk Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9376-3693
Ключові слова: біоплівки, Pseudomonas aeruginosa, світлодіодне випромінювання синього та фіолетового спектрів

Анотація

Робота присвячена вивченню впливу світлодіодного випромінювання синього та фіолетового спектрів на біоплівки Pseudomonas aeruginosa in vitro

Здатність утворювати біоплівки визначали в полістиролових планшетах з попередньою синхронізацією періодичної культури досліджуваних штамів. Було показано, що при визначенні здатності до біоплівкоутворення полірезистентними нозокоміальними штамами Pseudomonas aeruginosa вплив світлодіодного випромінювання синього та фіолетового спектрів протягом 10 хвилин призводить до зменшення оптичної щільності первинних біоплівок у 4,8 рази за дії фіолетового та у 3,3 рази за дії синього спектрів, та пригнічує процес утворення вторинних біоплівок у 8,6 та у 10,6 разів відповідно. На підставі проведеного дослідження запропоновано застосування світлодіодного випромінювання синього та фіолетового спектрів у складі комплексної протимікробної терапії гнійно-запальних процесів з метою попередження колонізації Pseudomonas aeruginosa та розповсюдження нозокоміальних інфекцій

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

S. G. Malanchuk, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Посилання

Ильина Т.С. Биопленки как способ существования бактерий в окружающей среде и организме хозяина: феномен, генетический контроль и системы регуляции их развития /Ильина Т.С., Романова Ю.М., Гинцбург А.Л. / Генетика. – 2004. - № 40 (11). – С. 1 - 12.

Кузнецов А.А. Дискуссионные аспекты проблемы сепсиса // Матеріали науч.-практ. конф. «Сепсис. Проблеми діагностики, терапії та профілактики», Харків – 2006. – С. 19-22.

Мавров И.И. Биопленки и Quorum sensing у микроорганизмов. Биопленки и проблема эффективности антибактериальной терапии /И.И. Мавров, В.Н. Васильченко, А.П. Белозеров//Дерматологія та венерологія. – 2007. –Т.38, № 4. – С. 19-22.

Олескин А.В. Колониальная организация и межклеточная коммуникация у микроорганизмов/А.В. Олескин, И.В. Ботвинко, Е.А. Цавкелова //Соросовский образовательный журнал. – 2003.– Т.2, № 7. – С.24-32.

Фадеев С.Б. Формирование биопленок возбудителями хирургической инфекции мягких тканей / Фадеев С.Б., Немцева Н.В. // Журн. микробиол. эпидемиол. иммунобиол. – 2009. - №4.- С. 114 - 117.

Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях/Приложение I к Приказу Министерства здравоохранения СССР № 535 от 22 апреля 1985г. - 123с.

Пат. на корисну модель 47944 Україна, МПК G09B23/00. Спосіб відтворення біоплівок мікроорганізмів in vitro /А.Я.Циганенко, М.М.Мішина, Р.А. Курбанов(UA);Харк. націон. мед. ун-т. – № u200910353; Заявл.12.10.2009; Опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н., Лапач, А.В., Чубенко, П.Н. Бабич –К.: МОРИОН–. 2000. – 320 с.

Mitchison J. М., Vincent W. S. Nature/ J. М. Mitchison, W. S. Vincent .– London.– 1965. –205c

Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
Malanchuk, S. G. (2018). ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК ПОЛІРЕЗИСТЕНТНИМИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПІД ВПЛИВОМ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СИНЬОГО ТА ФІОЛЕТОВОГО СПЕКТРІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 64-68. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-11
Номер
Розділ
Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія