МІСЦЕ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ СЕРЕД ІСНУЮЧИХ ІНШИХ ВИДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

  • О. М. Suprun Харківський торговельно-економічний інститут київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4462-6115
  • А. О. Sverhunova Харківський національний медичний університет
  • А. О. Sverhunov Харківська державна зооветеринарна академія
Ключові слова: ксенотрансплантація, трансплантологія, свині, CRISPR-Cas9

Анотація

Стаття присвячена пошуку можливих шляхів подолання трансплантаційної кризи в Україні. Показана невизначеність законодавчого врегулювання щодо питання про трансплантацію і існуючий дефіцит донорських органів. Економічно обгрунтована роль ксенотрансплантації в вирішенні даної проблеми. Впровадження технології CRISPR-Cas9 в умовах України є перспективним для вирішення питань спрощення і здешевлення редагування генома сільськогосподарських тварин з метоюксенотрансплантації. 

Ксенорансплантація - це перспективний напрямок в сучасній трансплантології, якому приділяється увага вченими багатьох країн світу. Попит на донорські органи є нееластичним, тому дана проблема є фінансово обгрунтованою та потребує свого вирішення за рахунок запровадження дієвих механізмів державного регулювання цього питання. Україна має можливості для впровадження методу ксенотрансплантації зважаючи на останні відкриття в генетиці, молекулярній біології та медицині, що роблять редагування геному більш дешевим та доступним. Вважаємо також за доцільне направлення українських студентів в межах Болонського процесу навчання у закордонні вищі навчальні заклади та генетичні центри  для вивчення перспективних напрацювань даного напрямку досліджень, подальшого його удосконалення та впровадження в умовах України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. М. Suprun, Харківський торговельно-економічний інститут київського національного торговельно-економічного університету

Україна, пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна

А. О. Sverhunova, Харківський національний медичний університет

проспект Науки, 4, Харків, 61000, Україна

А. О. Sverhunov, Харківська державна зооветеринарна академія

вул. Академічна 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, Україна

Посилання

Богуславский К.И. Эпитоп Gal – alpha – 1,3 – Gal: роль в биологии клетки и трансплантации. / К.И. Богуславский, Г.А. Божок, Е.И. Легач Е.И. [и др] // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. –Т. 26, №1.– С 3-12.

Волков А.В. Поиск оптимального «гестационного окна» для ксенотрансплантации эмбриональных тканей./ А.В. Волков// Клеточная трансплантология и тканевая инженерия . – 2005. – №1. –С.36-37.

Зиновьева Н. А. Использование трансгенных GAL-KO свиней в ксенотрансплантации: проблемы и перспективы / Н. А. Зиновьева, А. В. Мелерзанов, Е. В. Петерсен [и др] // Сельхозбиология. – 2014.– №2. – С. 42-49.

Зиновьева Н.А. Трансгенные сельскохозяйственные животные: современное состояние исследований и перспективы./ Н.А. Зиновьева, Н.А. Волкова, В.А.Багиров, Г.Брем // Экологическая генетика. – 2015–.Т.13, №2. – С. 58-76.

Мартыненко Н.А. Свинья как модель в биомедицинских исследованиях ксенотрансплантации./ Н.А. Мартыненко.// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2006 –№2 – С. 181-188.

Свергунов А.О. Ксенотрансплантація, як альтернативне джерело отримання органів для трансплантації./ А.О. Свергунов, А.О. Свергунова // Сборник научных трудов. Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – Вып. 10, Часть

– С. 103-106.

Супрун О.М. Курс лекцій з економічної теорії / О.М. Супрун // Харк. нац. аграрн. ун- т ім. В.В Докучаєва. – Харків, 2013. – 254 с.

Тихонов В.Н. Создание нового поколения супермелких лабораторных свиней для работы в области медицины, ветеринарии и биотехнологии / В. Н. Тихонов, В. Е. Бобович, В. И. Запорожец // Биомедицина. – 2011. – №4. – С.37-42.

Хрыщанович В. Я. Ксеногенная клеточная терапия: современное состояние проблемы и перспективы свиной клеточной трансплантации // В. Я. Хрыщанович, С. И. Третьяк, А. А. Глинник// Журнал ГрГМУ. – 2012. –Т.37, №1. – С.14-20.

Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
SuprunО. М., SverhunovaА. О., & SverhunovА. О. (2018). МІСЦЕ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ СЕРЕД ІСНУЮЧИХ ІНШИХ ВИДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 24-33. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-05
Номер
Розділ
Загальна хірургія