СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ В ЛІКУВАННІ ЖОВЧОВИТІКАННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ

  • Е. D. Khvorostov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7167-2478
  • R. N. Hrynov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-6527-4238
  • S. А. Bychkov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5413-3536
  • А. I. Tsivenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0839-9768
  • Е. V. Shevchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9383-4423
Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба, лапароскопічна холецистектомія, жовчовитікання, хірургічна тактика, релапароскопія

Анотація

У роботі проведено аналіз результатів хірургічного лікування 10243 хворих на жовчнокам'яну хворобу, яким виконали лапароскопічну холецистектомію. Жовчовитікання в післяопераційному періоді спостерігали у 60 (0,59%) хворих. Розроблена хірургічна тактика базується на даних ультрасонографії і ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатікографіі і дозволяє поліпшити результати лікування і уникнути гнійно-септичних ускладнень і летальних випадків. Консервативне лікування, мініінвазивні ендоскопічні, пункційні під контролем ультрасонографії методи і релапароскопія були ефективними у 52 (86,7%) хворих. Желчеістеченіе в післяопераційному періоді в даний час є одним з найбільш частих ускладнень ЛХЕ, рутинне дренування подпеченочного простору сприяє ранній діагностиці післяопераційних ускладнень.
При желчеістеченія більше 200 мл на добу, необхідно виконання ендоскопічної ретроградної холангиографии з метою діагностики пошкодження магістральних жовчних проток, при підтвердженні травми гепатікохоледоха показана реконструктивна операція лапаротомного доступом.
Желчеістеченіе по дренажу, що супроводжуються явищами жовчного перитоніту або значним скупченням жовчі в черевної порожнини при відсутності травми гепатікохоледоха вимагає виконання релапароскопіі з діагностичною і лікувальною метою.
Стандартизація комплексного застосування релапароскопіі, трансдуоденальних ендоскопічних втручань і пункцій методик дозволяє істотно зменшити число лапаротомних операцій для корекції виниклих ускладнень.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Е. D. Khvorostov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

R. N. Hrynov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

S. А. Bychkov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

А. I. Tsivenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Е. V. Shevchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Посилання

Абу Шамсия Р.Н. Эндовидеохирургия в лечении послеоперационных внутрибрюшных осложнений / Р.Н. Абу Шамсия // Хірургія України.— 2012.— №4.— С. 93—99.

Нестандартные лапароскопические операции при технически сложных холецистэктомиях/ В.В. Грубник, А.И. Ткаченко, М.В. Прикупенко [и др.] // Шпитальна хірургія.-2013.-

№1,Т.61.-С.32-35.

Fu C.Y. The effects of repeat laparoscopic surgery on the treatment of complications resulting from laparoscopic surgery / C.Y. Fu, C.H. Hsieh, C.H. Shih [et al.] // Am. Surg. – 2012. – № 9, Vol.78. – P. 926–932.

Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
KhvorostovЕ. D., Hrynov, R. N., BychkovS. А., TsivenkoА. I., & ShevchenkoЕ. V. (2018). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ В ЛІКУВАННІ ЖОВЧОВИТІКАННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 12-15. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-03
Номер
Розділ
Загальна хірургія