Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»

У журналі «Вісник ХНУ». Серія «Фізика» друкуються статті та стислі за змістом повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також аналітичні огляди літературних джерел з різноманітних актуальних проблем фізики за тематикою видання.
Мова статей – українська, англійська та російська.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 26 (2017)


Обкладинка