https://periodicals.karazin.ua/physics/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика» 2023-04-03T22:01:17+00:00 Костянтин Мозуль physics.journal@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з фізико-математичних наук.</p> <p>У віснику друкуються статті та стислі за змістом повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також аналітичні огляди літературних джерел з різноманітних актуальних проблем фізики за тематикою видання.</p> <p>Тадиційним є розділи:&nbsp;теоретична фізика, фізика твердого тіла, фізика низьких температур, фізика магнітніх явіщ, оптика та спектроскопія, загальні питання фізики (математичні методи, методика викладання: фізічного експеримент та інші).</p> <p>Вісник буде корисним &nbsp;викладачам фізіки, науковим співробітникам, аспірантам, студентам.</p> <p>&nbsp;</p>